Redakcja

Redakcja

środa, 22 październik 2014 09:29

Wybory nie skończą się w listopadzie

Zmiana kodeksu wyborczego może sprawić, że w wielu gminach dojdzie do wyborów uzupełniających do rad.

Zależy to od tego, ilu zwycięskich wójtów czy burmistrzów zdobędzie też mandat radnego. Zgodnie z przepisami kandydat na radnego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Ale jednocześnie może on w tej samej lub w innej gminie ubiegać się o stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co się dzieje, jeśli ta sama osoba zostanie jednocześnie wybrana na burmistrza i na radnego? – Zgodnie z ordynacją wyborczą nie ma ona wyboru.

Mandat radnego wygasa z mocy prawa – wyjaśnia Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego. Nie oznacza to jednak, że rada gminy będzie mniej liczna. W miastach na prawach powiatu, gdzie odbywają się wybory proporcjonalne, mandat radnego obejmie osoba z tej samej listy, która uzyskała drugi co do liczby głosów wynik w tym samym okręgu.

Takich miast jest około 60. W przeważającej liczbie gmin sytuacja będzie bardziej skomplikowana, bo wybory odbędą się tam po raz pierwszy w systemie większościowym, w okręgach jednomandatowych – w każdym okręgu mieszkańcy wybiorą jednego radnego.

– W tak przeprowadzonych wyborach nie ma możliwości objęcia mandatu przez następną osobę z listy. Kiedy wygasa mandat radnego, trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające – tłumaczy Krzysztof Lorentz. – Wprawdzie nie wiemy jeszcze, ile osób kandyduje jednocześnie na wójta, burmistrza, prezydenta i na radnego, ale jest to dość częste zjawisko. Komitety wyborcze wychodzą z założenia, że jeśli nie uda się zdobyć stanowiska wójta, to przynajmniej zyskają przedstawiciela w radzie – podkreśla Krzysztof Lorentz.

Zmiana ordynacji wyborczej dotyczy blisko 2,5 tysiąca gmin, więc należy się spodziewać, że takich wyborów uzupełniających będzie dużo więcej niż cztery lata temu.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Województwa nie chcą już działać samodzielnie. Mazowieckie i łódzkie utworzą makroregion Polski centralnej. Powstaną też południowy, wschodni i zachodni region. Mazowsze i Łódzkie przedstawiły koncepcję strategii rozwoju makroregionu Polski centralnej 2030. Województwa te podpisały w marcu 2012 roku porozumienie o współpracy. Utworzyły strategię wspólnego rozwoju w ramach makroregionu. Nowa strategia rozwoju województw ma opierać się na zacieśnieniu współpracy społeczno-gospodarczej Warszawy i Łodzi. Trafi ona do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które nada dokumentowi ostateczny kształt i przekaże go do akceptacji rządu. Regiony w Unii Europejskiej odgrywają coraz większa rolę w realizacji polityki rozwoju. Są kwestie, których rozwiązanie wykracza poza możliwości województw. Przykładem może być tutaj kolej dużych prędkości czy krajowe centrum biotechnologii. Źródło: www.forsal.pl

Ostatnie 10 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej i płynące z tego faktu korzyści w formie wsparcia finansowego pomogły wielu polskim przedsiębiorcom, placówkom medycznym, ale też samorządom.

Zarówno województwa, powiaty i gminy bardzo efektywnie wykorzystały środki unijne, zaczęły być dostrzegane i doceniane. Wybitnych podmiotów samorządowych odnoszących sukcesy jest coraz więcej, dlatego też aby promować ich osiągnięcia powstał Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Inicjatywa realizowana jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, którego idea spotkała się z poparciem Kancelarii Prezydenta RP.

Orły Polskiego Samorządu to nowa odsłona realizowanego od 7 lat konkursu Mazowiecka Gmina/Powiat Roku.

Zadaniem przedsięwzięcia jest budowanie i umacnianie pozycji samorządu pod kątem ich konkurencyjności i stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju regionu.

Orzeł Polskiego Samorządu - nagroda rangi krajowej oraz regionalne tytuły, które zdobędą najlepsze samorządy, mają na celu docenić oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracją i wzorem dla innych. Przyznane nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, pokazują jakość i solidność oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.

W ramach Plebiscytu można ubiegać się o tytuł: Gmina/Powiat Roku 2014 – tytuły przyznawane samorządom, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o jakości życia mieszkańców.

Gmina/Powiat/ Samorządowiec 25-lecia Wolności RP – wyróżnienia przyznawane przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług podmiotom i osobom, których sukces przez ostatnie 25 lat szczególnie przyczynił się do rozwoju polskiej samorządności.

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – tytułem zostaną nagrodzone podmioty stwarzające dla inwestorów i przedsiębiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, które poprzez działania przychylne przedsiębiorcom mają wpływ na spadek bezrobocia oraz przyczyniają się do rozwoju regionu, a tym samym do podnoszenia standardu życia swojej wspólnoty lokalnej.

Gmina/Powiat Atrakcyjny Turystycznie – przyznawane samorządom najbardziej zaangażowanym w rozwój turystyki i jednocześnie promującym swój region. Przyznane nagrody i wyróżnienia docenią najlepszych, pokażą jakość i solidność polskich samorządów oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.

Więcej informacji na stronach:

www.gminaroku.pl

www.powiatroku.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zarząd Przewozów Regionalnych i marszałkowie województw podpisali w piątek w Warszawie wstępne porozumienie w sprawie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Zbigniew Klepacki. Jak powiedział PAP Klepacki, "porozumienie deklarujące chęć restrukturyzacji według wariantu rekomendowanego przez zarząd Przewozów Regionalnych" zostało podpisane z samorządami, które w sumie mają 40 proc. udziałów w spółce Przewozy Regionalne. "To oznacza, że reszta samorządów ma wątpliwości Klepacki wyjaśnił, że wcześniej MIR i zarząd Przewozów Regionalnych (PR) przedstawiły marszałkom województw trzy warianty rozwiązania problemów spółki: pierwszy - restrukturyzacyjny, drugi - podziałowy i trzeci - upadłościowy. "Marszałkowie w większości opowiedzieli się za pierwszym wariantem restrukturyzacyjnym i ma on być dalej procedowany" - dodał.i chce się jeszcze zastanowić" - dodał. "Wariant pierwszy polega na tym, że Skarb Państwa zasili kwotą 750 mln zł Agencję Rozwoju Przemysłu, a Przewozy Regionalne wyemitują udziały, które Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie i gotówka wpłynie do spółki. Agencja stanie się większościowym udziałowcem PR, a pieniądze z nowej emisji pokryją przeterminowane zobowiązania spółki i dadzą zastrzyk finansowy umożliwiający wstępną restrukturyzacje PR" - wyjaśnił Klepacki. Zapewnił, że kwota 750 mln zł została zapisana w ustawie okołobudżetowej, a Komitet Stały Rady Ministrów to zaakceptował. Wiceminister dodał, że wariant restrukturyzacyjny przewiduje, że samorządy podpiszą wieloletnie umowy służby publicznej, na mocy których będą dotować nierentowne połączenie kolejowe ważne dla swoich regionów. Klepacki ocenił, że problem PR polega na tym, że ma 16 właścicieli i bardzo trudno jest osiągnąć kompromis zadowalający wszystkich właścicieli spółki, a w związku z tym - jak podkreślił - nie są podejmowane istotne decyzje z punktu widzenia firmy. Wiceminister zaznaczył również, że MIR nie jest właścicielem spółki, nie ma więc przedstawicieli w radzie nadzorczej. "Resort chce pomóc, ale to wymaga zaangażowania właścicieli" - dodał Klepacki. Pytany, do kiedy pozostałe samorządy powinny podjąć decyzje w sprawie pierwszego wariantu, powiedział, że muszą to zrobić do końca tego roku. "Jeżeli dojdzie do porozumienia ze wszystkimi samorządami, a program restrukturyzacyjny zostanie uruchomiony w 2015 roku, to w 2019 roku Przewozy Regionalne będą w dobrej kondycji finansowej i będą miały nowe pociągi" - zaznaczył. Wskazał, że związki zawodowe będą musiały zgodzić się na restrukturyzację firmy i ewentualne odejście części pracowników.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

niedziela, 19 październik 2014 13:25

Targi GMINA i salony INVESTFIELD za nami!

Zakończyło się czterodniowe święto branży samorządowej. Tegoroczne targi GMINA i salony INVESTFIELD, które odbyły się w dniach 14-17 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, z pewnością przejdą do historii jako wydarzenie o dużym potencjalne, które umożliwiło wystawcom i zwiedzającym zawarcie długoterminowych kontraktów oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi regionów.

Kolejna edycja targów odbędzie się w terminie 27-30.10.2015 roku.

Targi odwiedzili pracownicy urzędów, architekci, planiści, urbaniści oraz specjaliści z dziedziny transportu lokalnego. Swoją ofertę natomiast zaprezentowały firmy zajmujące się aranżacją przestrzeni miejskiej, zarządzaniem usługami publicznymi, informatyzacją i cyfryzacją obszarów miejskich. W gronie wystawców nie zabrakło też przedstawicieli samorządów lokalnych, parków technologicznych i centrów obsługi inwestora, którzy chwalili przeprowadzone rozmowy z przybyłymi na targi inwestorami.

Prezentowane przez wystawców produkty i usługi wypełniły przestrzeń ekspozycyjną pawilonu 8, stając się jednocześnie miejscem żywych dyskusji biznesowych.

Trzy firmy biorące udział w targach GMINA otrzymały prestiżowe nagrody – Złote Medale MTP za najbardziej innowacyjne produkty tegorocznej edycji. To ważne wyróżnienie potwierdzające doskonałość produktu otrzymali przedstawiciele ASTRINI – DESIGN, ASTROMAL Sp. z o.o. i P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje również zaangażowanie z jakim wystawcy przygotowali się do targów. Acanthus Aureus, czyli nagroda za najatrakcyjniejsze stoisko przypadła firmie ASTRINI – DESIGN. W opinii wystawców tegoroczne targi GMINA i salon INVESTFIELD spełniły ich oczekiwania.

Uczestnicy docenili nie tylko profesjonalizm organizatorów, ale też specjalistyczny profil zwiedzającego i otwartość na innowacyjne rozwiązania połączoną z chęcią nawiązywania kontaktów. Interesujący program debat i konferencji Dla przedstawicieli władz samorządowych szczególne znaczenie ma możliwość zaczerpnięcia wiedzy podczas szkoleń, debat i intensywnych rozmów. Z tego też względu program merytoryczny, który uzupełnił ekspozycję wystawienniczą, został starannie dobrany. Targom GMINA i salonowi INVESTFIELD towarzyszyły liczne konferencje, które umożliwiły przyswojenie informacji na temat najnowszych trendów i technologii na rynku. Tematyka poszczególnych konferencji przyciągnęła uwagę branży. Potwierdziła to wysoka frekwencja.

Pierwszy dzień targów nasycony był największą liczbą wydarzeń towarzyszących. Dyskusji w gronie profesjonalistów sprzyjała tematyka prelekcji „Nowe obowiązki urzędów w zakresie prowadzenia stron internetowych”. Wspomniane wydarzenie skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku gmin, miast, powiatów, pracowników działów promocji, osób odpowiedzialnych za promocję turystyczną, informatyków, kierowników urzędów i jednostek samorządowych, poprowadzili Jan Filip Libicki, senator RP, Adam Pietrasiewicz, prezes Akces Lab i Marcin Maćkowiak, specjalista ds. administracji publicznej z Trol Intermedia.

Osoby poszukujące nowatorskich rozwiązań w zakresie konkurencyjności polskich miast wzięły udział w konferencji „Polskie Miasto Przyszłości” przygotowanej przez firmę Cisco Poland.

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła także kwestia inteligentnego przemieszczania po mieście, którą zaprezentowali specjaliści z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w ramach konferencji „Smart City – jak inteligentnie przemieszczać się po mieście”. Wskazane konferencje zorganizowane były w ramach salonu DWORZEC. Tegoroczne targi ubarwiła również konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna” zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, która odbyła się drugiego dnia targów.

Całodniowe wydarzenie poświęcone cyfryzacji oraz prosumenckości zgromadziło przedstawicieli sołectw całej Polski, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień poprowadzonych przez Ireneusza Niewiarowskiego, senator RP, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Emilę Dunal, dyrektora departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Patryka Węgierkiewicza, koordynatora projektu Naszawioska.pl, Mariana Poślednika, senatora RP, prezesa LGD Gościnna Wielkopolska i Włodzimierza Barcińskiego, lidera Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Marka Zagórskiego, prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Ryszarda Ochwata, dyrektora biura Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzeciego dnia targów odbyło się również szkolenie pt. „5 kroków do bezpiecznego placu zabaw”. Specjaliści z Centrum Kontroli Placów Zabaw opowiedzieli o tym, jakie warunki powinien spełniać bezpieczny plac zabaw. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy urzędów i jednostek oświatowych oraz inne osoby odpowiedzialne za zakup placów zabaw. Bogaty program wydarzeń uzupełniły również bezpłatne konsultacje pt. „Jaka powinna być przestrzeń publiczna? Atrakcyjna, dostępna, bezpieczna… Dobrze zaprojektowana” prowadzone przez wszystkie dni targów na stoisku Śląskiego Klastra Dizajnu. Eksperci m.in. z Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, czy Wzorro Design S.C., podpowiadali jak kompleksowo zaprojektować przestrzeń i meble miejskie przyjazne mieszkańcom. Porad na temat projektowania informacji poprawiających jakość życia w przestrzeni publicznej udzielała także Justyna Kucharczyk, projektantka informacji i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na temat "rewitalizacja przestrzeni, która kształtuje atrakcyjność inwestycyjną miasta" można było natomiast porozmawiać z Justyną Gorgońską z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 Drugiego dnia targów, 15 października, odbył się Kongres Samorządów GMINA.

III edycja tego wydarzenia zachęciła do udziału w targach znane w kraju osobistości. Całodniowe spotkanie zmotywowało uczestników do debaty nad rozwoju regionów oraz aktualnych potrzeb i problemów lokalnych społeczności i władz. Oficjalne otwarcie Kongresu dobyło się w sali konferencyjnej na przestrzeni pawilonu 8.

Jako pierwszy przemawiał Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, który podkreślił znaczenie targów GMINA oraz rolę, jaką spełniają w branży samorządowej. Tuż po jego wystąpieniu odbyła się sesja plenarna, która zmotywowała panelistów do rozmowy na temat nowej roli samorządów w polityce i gospodarce Polski. W żywej wyminie poglądów uczestniczyli m.in.: Jan Grabkowski, starosta Powiatu Poznańskiego, Tomasz Kayser, wiceprezydent Poznania i Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Moderatorem sesji był Paweł Jabłoński, z-ca red. naczelnego dziennika Rzeczpospolita. Pozostała cześć konferencji prowadzonych w ramach Kongresu podzielona była na dwie ścieżki tematyczne społeczno-infrastrukturalna i finansowo-inwestycyjną.

W gronie znakomitych gości, którzy debatowali nad rozwojem handlu w małych miejscowościach, partnerstwem biznesu i samorządu, sposobach przyciągnięcia inwestorów i usługach finansowych dla samorządowców, znaleźli się m.in.: Piotr Korek, dyrektor na Centralną Europę ds. Rozwoju i Strategii Tesco, Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash, Grupa Eurocash, Krzysztof Steckiewicz, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Wiesław Biernacki, prezes Beiersdorf Manufacturing Poznań, czy Monika Olejniczak z działu prawnego Volkswagen Poznań.

Na zakończenie należy podkreślić, że szczególnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających cieszył się innowacyjny produkt - interaktywny przystanek miejski zaprezentowany przez firmy GLIP i A2HM.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła też wystawa pt. „Bezpieczny przystanek miejski” przygotowana przez Wojciecha Janickiego, absolwenta Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Równolegle z targami GMINA oraz salonami INVESTFIELD o DWORZEC odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO i Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, tworząc kompleksowe wydarzenie poświęcone rozwojowi jednostek samorządowych.

W targach Gmina wzięło udział ponad 70 wystawców.

Łączna liczna zwiedzających dla całego bloku wyniosła: 14.000.

O północy 17 października upływa czas na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 17 października to ważna data w wyborczym kalendarzu. O północy będziemy bowiem znali już wszystkich kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tego dnia podana zostanie także do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Upływa również czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Państwowa Komisja Wyborcza dokonała losowania jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 211 z późn. zm.), dokonała w dniu 17 października 2014 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 7. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, w tym rad dzielnic m. st. Warszawy:

Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Lista Nr 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

Lista Nr 5 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

Lista Nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem;

Lista Nr 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

czwartek, 16 październik 2014 15:04

W Pendolino tanio nie będzie

Znamy już ceny przejazdu pociągami Pendolino.

Pasażerowie od połowy grudnia zapłacą za bilety w 2 klasie od 49 do 189 zł.

Jednocześnie kolej chce przyzwyczaić podróżnych do wcześniejszego kupowania biletów.

Załóżmy, że kupujemy bilet na pociąg Pendolino między Warszawą a Krakowem. Jeśli zaplanujemy podróż odpowiednio wcześniej, za bilet możemy zapłacić nawet 49 zł – informuje Gazeta Wyborcza.

Od tej kwoty (nazywanej "SuperPromo") rozpocznie się cennik na trasy Pendolino pomiędzy Warszawą a: Krakowem, Katowicami oraz Trójmiastem. W przypadku połączenia Warszawa - Wrocław ceny będą się zaczynały od 59 zł, a na trasach Kraków - Trójmiasto oraz Katowice - Trójmiasto - od 98 zł w jedną stronę.

Po wyczerpaniu puli około 20 najtańszych biletów w sprzedaży będą oferowane te za 70 proc. najwyższej stawki wynoszącej - w przypadku połączenia Kraków - Warszawa za przejazd pasażerowie zapłacą więc 105 zł, bo maksymalna cena biletu na tej trasie sięgnie 150 zł.

Po ich wyprzedaniu pasażerowie będą mogli kupić bilety z tzw. trzeciego koszyka za 80 proc. najwyższej ceny (120 zł przy połączeniu Warszawa -Kraków).

Ostatnią kategorią tańszych biletów będą te za 90 proc. stawki podstawowej, a więc w przypadku trasy Warszawa - Kraków za 135 zł.

Wreszcie po wyczerpaniu wszystkich tańszych biletów w sprzedaży będą już te za tzw. cenę bazową.

Na trasie z Warszawy do: Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz Trójmiasta będzie to 150 zł, w przypadku dłuższych połączeń z Trójmiasta do Krakowa oraz do Katowic maksymalna cena biletu sięgnie 189 zł.

Chcąc kupić najtańsze bilety, trzeba je zarezerwować co najmniej dwa tygodnie przed wyjazdem. Bilety będą dostępne w systemie sprzedaży z miesięcznym wyprzedzeniem. W połowie przyszłego miesiąca, gdy zacznie się sprzedaż biletów na pociągi Express InterCity Premium (czyli na Pendolino), uruchomiona będzie również nowa strona internetowa PKP Intercity oferująca rozwiązanie znane pasażerom linii lotniczych. System sprzedaży wyświetli kalendarz wraz z informacją, w jaki dzień i o której godzinie będzie można pojechać taniej.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

czwartek, 16 październik 2014 14:06

Ciągle tysiące dzieci są niedożywione

Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych - przypomina w Światowym Dniu Walki z Głodem PCK. Polska Akcja Humanitarna, która prowadzi program "Pajacyk" przypomina, że dzieci, by prawidłowo się rozwijać, muszą jeść codziennie. Według badań GUS, na które powołuje się Polski Czerwony Krzyż, w gospodarstwach domowych mających problemy z zaspokojeniem elementarnych potrzeb, a więc wymagających pomocy, żyje ponad 700 tys. dzieci. Dzieci i młodzież stanowią ok. 30 proc. ogólnej liczby osób skrajnie ubogich. PCK przypomina, że prawidłowy sposób żywienia, rozpoczęty dopiero w późniejszym okresie życia, nie jest w stanie zniwelować utraconych w dzieciństwie możliwości rozwoju psychicznego i fizycznego. Polska Akcja Humanitarna, która od 1998 r. prowadzi program dożywiania dzieci "Pajacyk" podkreśla, że dzieci muszą jeść codziennie, dlatego tego rodzaju programy muszą być prowadzone regularnie, a do tego potrzebne jest stałe wsparcie finansowe. PAH alarmuje, że obecnie środki, jakimi dysponuje, nie są wystarczające - nie pozwalają zapewnić pomocy wszystkim potrzebującym. W ramach programu "Pajacyk" finansowane są posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach. "Do tej pory dzięki wsparciu polskiego społeczeństwa w ramach programu rozdysponowaliśmy 10 mln posiłków w Polsce oraz dożywiliśmy 35 tys. dzieci i ich matek w Somalii i Sudanie Południowym, a obecnie dożywiamy syryjskie dzieci w 4 tys. rodzin" - poinformowała PAP Celina Kretkowska z PAH. Dodała, że PAH dożywia dzieci, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem ośrodków pomocy społecznej, a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych. W ostatnich trzech latach o taką pomoc wnioskowało 691 szkół, jednak środków wystarczyło dla mniej niż połowy z nich. Program można wspierać m.in. przez darowizny na konto BZ WBK 69 1090 1043 0000 0000 0503 4588, zakup gadżetów z Pajacykiem w Sklepie Przyjaciół PAH, przekazanie punktów Payback na program Pajacyk, wejście na stronę www.pajacyk.pl. Z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem (Światowego Dnia Żywności) organizacje zajmujące się pomocą osobom niedożywionym apelują o wsparcie i zachęcają do wspólnych działań. Toruńskie biuro PAH przygotowało na tę okazję warsztaty skierowane do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (odbywają się one już od kilku dni), w Toruniu powstaje również mural "Czy głód to ludzka spraw(k)a?", który ma trwale przypominać o problemach związanych z żywnością i głodem. Z myślą o pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, PCK prowadzi kampanię "Walka z Głodem". W najbliższy weekend (17-19 października) w łódzkich supermarketach odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek. Zbierane w tym czasie przez wolontariuszy PCK środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie obiadów w szkołach oraz organizację spotkania świątecznego z paczkami w Łódzkim Domu Kultury. W czwartek PCK wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomicznych PCK w Łodzi będzie wydawać ciepłe posiłki dla wszystkich osób, które tego dnia przyjdą przed budynek szkoły przy ul. Sienkiewicza. Od 1 października w niektórych łódzkich restauracjach klienci mogą do specjalnych kopert wkładać dowolną sumę, którą zostanie później przeznaczona przez łódzki PCK na dofinansowanie obiadów dla dzieci.

Lista miejsc, w których prowadzona jest akcja, znajduje się na www.pck.lodz.pl

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

czwartek, 16 październik 2014 14:04

NIK kontroluje likwidację bomb ekologicznych

NIK rozpoczyna kontrolę procesu likwidacji składowisk odpadów, które nie spełniają unijnych wymogów - podało w środę biuro prasowe Najwyższej Izby Kontroli.

O jej temacie dyskutowali eksperci, którzy wskazywali, że gmin często nie stać na tę likwidację. Prawnym obowiązkiem Polski jest wypełnienie dyrektywy składowiskowej, która zobowiązuje do likwidacji składowisk niespełniających unijnych wymagań. Według wstępnych szacunków w Polsce wciąż funkcjonuje ok. 30 takich miejsc.

"Oficjalnie nie powinno ich już być" - powiedział dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej. Jak dodał, przestał działać zewnętrzny fundusz wspomagający ich likwidację. "I mamy problem. Bo profesjonalne zamknięcie - a tylko takie pozwala uniknąć katastrofy ekologicznej - po prostu kosztuje" - podkreślił.

W ramach tzw. panelu eksperckiego, jaki zorganizowała NIK na początek kontroli tej sprawy, wskazywano, że obszary po składowiskach powinny być poddawane rekultywacji, ale wielu gmin nie stać na ten kosztowny proces. Nie wszystkie są też przekonane, że składowiska rzeczywiście powinny zostać zamknięte. W ocenie specjalistów problem ma obecnie przede wszystkim charakter finansowy. "Do 2010 r. zmagaliśmy się z brakiem uregulowań prawnych umożliwiających przymusowe zamykanie składowisk. Teraz funkcjonują już odpowiednie przepisy, co nie znaczy, że łatwo je wyegzekwować" - ocenił prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jako przykład podał art. 136 ustawy o odpadach, który zobowiązuje gminy do utworzenia spółek z o.o., zajmujących się składowiskami. Taki model działalności uznaje się za odpowiedni, gdy spółka zarządza czynnym składowiskiem - czyli takim, które generuje przychody. "Jednak powołanie spółki w przypadku zamykania składowiska oznacza, że nie będzie ona miała środków potrzebnych na likwidację i rekultywację. Zamykane składowisko przestaje zarabiać. Z kolei bez powołania takiej spółki gmina również nie wygeneruje potrzebnych pieniędzy" - oceniła NIK. Prof. Górski obliczył, że w tej patowej sytuacji może znajdować się nawet kilkadziesiąt gmin w całym kraju. "W takiej gminie jak nasza wszystko rozbija się o pieniądze" - powiedział jeden z wójtów obecnych na panelu ekspertów w NIK. Jego zdaniem, jeśli gminy nie otrzymają pomocy państwa, nie dadzą rady zrealizować zadania. "Gdy powstawało wysypisko nikt nie przewidywał, że tak szybko trzeba będzie je zamknąć z powodu zmiany przepisów. A było potrzebne, żeby śmieci nie lądowały w lasach i rowach" - wyjaśniał wójt. Dr Manczarski uważa, że dziś jest za dużo składowisk. "Powstawały jak grzyby po deszczu, bo każda gmina chciała je mieć. Tylko mało kto myślał, że trzeba je będzie kiedyś zamknąć, a to kosztuje. I teraz mamy problem" - powiedział.

Kontrola NIK właśnie się rozpoczyna. O jej wynikach Izba ma poinformować Sejm i opinię publiczną wiosną przyszłego roku.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Strona 6 z 45

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY