Redakcja

Redakcja

16 listopada wybierzemy prezydentów 106 miast. O fotel prezydenta powalczy 620 kandydatów. 14 proc. to kobiety (89), w 43 miastach (m.in. Słupsku, Przemyślu, Puławach, Łomży, Gdyni i Ełku) kandydują tylko mężczyźni. Najmłodszym kandydatem jest 25-letni Jan Adamczyk, jeden z sześciu kandydatów na prezydenta Koszalina. Najstarszym – urzędujący czwartą kadencję w Rzeszowie Tadeusz Ferenc (74 lata). Średnia wieku kandydatów to 48 lat (urzędujący prezydent jest przeciętnie 55-latkiem). Miastami najbardziej pożądanymi przez samorządowców są Warszawa i Zgierz. Walka o fotel prezydenta stolicy i jednego z miast ziemi łódzkiej rozegra się między 11 kandydatami. Najmniejszy wybór będą mieć mieszkańcy Legionowa, gdzie startuje tylko dwóch kandydatów. Rywalem obecnego prezydenta Romana Smogorzewskiego (PO) będzie Konrad Michalski (PiS). Na jedno miasto przypada prawie sześciu kandydatów. Połowa to kandydaci niezależni Partie ogólnokrajowe wystawiły 297 kandydatów. Przoduje PiS, które zarejestrowało 92 kandydatów. Na drugim miejscu jest PO – 72, 64 wystartuje z list SLD, 46 z KNP, 17 z PSL, 2 z TR, po 2 z Ruchu Narodowego i Stronnictwa Demokratycznego. 323 kandydatów wystartuje z lokalnych komitetów. 98 obecnych prezydentów będzie się starało o reelekcję. Ponad 65 proc. (65) z nich wystartuje z własnych list wyborczych. 17 kandyduje z PO, 9 z SLD i 7 z PiS. Kto na następną kadencję? Na 107 obecnych prezydentów tylko ośmiu nie będzie się ubiegać o reelekcję: Ryszard Zembaczyński (Opole), Andrzej Wilk (Żyrardów), Jarosław Wilczyński (Ostrowiec Świętokrzyski), Piotr Uszok (Katowice), Ryszard Ścigała (Tarnów), Ryszard Mach (Zawiercie), Tomasz Krzakowski (Legnica) i Maciej Kobyliński (Słupsk). Pozostali startują po raz kolejny. Ponad 70 proc. obecnych prezydentów pełni swoje obowiązki dwie albo ponad dwie kadencje. 30 prezydentów rządzi po raz trzeci (m.in. Rafał Dutkiewicz we Wrocławiu, Wojciech Lubawski w Kielcach, Michał Zaleski w Toruniu czy Jacek Majchrowski w Krakowie). Najdłużej władzę sprawuje Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic – od 21 lat, drugi jest Janusz Grobel, od 20 lat prezydent Puław. Obaj zostali wybrani w latach 90., jeszcze przez miejskie rady. Parlamentarzyści w walce o prezydentury Wśród kandydatów na prezydentów miast jest 32 obecnych posłów i trzech senatorów. Ponad 80 proc. z nich to mężczyźni. Posłanki walczą o fotele prezydent Olsztyna (Iwona Arent z PiS), Skierniewic (Dorota Rutkowska z PO), Gorzowa Wielkopolskiego (Krystyna Sibińska z PO), Suwałk (Bożena Kamińska z PO) i Żyrardowa (Beata Rusinowska z PO). Najwięcej posłów walczyć będzie o fotel prezydenta stolicy (Przemysław Wipler z NP JKM, Jacek Sasin z PiS i Andrzej Rozenek z TR). W Słupsku wśród kandydatów jest dwóch posłów (niezależny Robert Biedroń i Zbigniew Konwiński z PO). W Płocku o głosy wyborców walczy senator Marek Martynowski (PiS), w Częstochowie senator Andrzej Szewiński (PO), a w Jaworznie senator Bogusław Śmigielski (PO).

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Miasto Olsztyn wraz z partnerami, w sumie blisko 170 podmiotami, zbiorowo będzie kupował w przyszłym roku energię od Tauronu. Wartość podpisanej w piątek umowy to 20,5 mln zł. Olsztyn zbiorowo zaopatruje się w energię od 2010 roku. Po raz pierwszy jednak umowę na zbiorowy zakup prądu podpisano z Tauronem (dotychczas były to Energa Obrót oraz PGE). "Mamy 5 mln klientów, ale głównie w południowej Polsce" - przyznał podczas podpisywania umowy przedstawiciel Tauronu Piotr Hałoń. Pełnomocnik prezydenta Olsztyna ds. energetycznych Karol Więckowski powiedział, że wspólną umowę podpisano w imieniu 168 odbiorców, którzy będą korzystać z 1480 punktów odbioru energii elektrycznej. "Wartość umowy to 20,5 mln zł za 73,5 GWh" - powiedział PAP Więckowski i dodał, że zbiorowe zakupy energii elektrycznej to jedyna droga do zmniejszenia kosztów zakupu energii. Więckowski przyznał, że zrezygnowano z usług dotychczasowego dostawcy PGE ze względu na to, że spodziewana jest u tego operatora podwyżka. "Oferty złożyło nam 6 firm, Tauron był najkorzystniejszy" - przyznał Więckowski.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podkreślił, że co roku do zbiorowego zakupu energii przystępuje więcej podmiotów. W tym roku dołączyły do grupy m.in. wojewódzki szpital rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce i skansen w Olsztynku. Z wyliczeń olsztyńskiego ratusza wynika, że oszczędności podmiotów kupujących zbiorowo energię rosną - w 2010 roku zaoszczędzono 1,5 mln zł, zaś w 2014 roku zaoszczędzono już 13 mln zł.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

poniedziałek, 10 listopad 2014 12:18

Pierwsze miasto w Polsce tylko z hybrydowymi autobusami

Inowrocław będzie pierwszym miastem w kraju, które wymieni wszystkie autobusy miejskie na hybrydowe. Za rok na ulice Inowrocławia wyjedzie 12 hybrydowych autobusów. Pieniądze na ten zakup będą pochodziły ze środków z poprzedniej perspektywy unijnej. – Pieniądze mamy zapewnione, zrobione są także odpowiednie zapisy w dokumentach w urzędzie marszałkowskim – mówi nam prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Przed miastem jeszcze przetarg. – Mamy rozeznanie, ile liczą sobie firmy produkujące takie autobusy i wyliczyliśmy, że 12 jesteśmy w stanie kupić – tłumaczy Brejza. Na tym nie koniec, bo w kolejnych dwóch latach władze planują wymienić pozostałe autobusy. Tym razem dzięki dofinansowaniu z nowego rozdania unijnego. – Będziemy pierwszym miastem w Polsce, w którym w dwa lata sto procent taboru zostanie wymienione na hybrydowy – zapowiada prezydent Brejza.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

piątek, 07 listopad 2014 10:41

Prawie 2 mld euro w RPO Kujawsko-Pomorskiego

Delegacja samorządowych władz województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele zakończyła w Brukseli negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli ponad 9 miliardami złotych. Wiadomo, na co przeznaczone zostaną te środki. - Znaleźliśmy się w pierwszej siódemce regionów z Polski, które negocjowały kontrakt w Brukseli. Tak się złożyło, że zakończyliśmy te negocjacje jako pierwsi. Nasz program opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro.

Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, kontrakt dla naszego województwa opiewa na kwotę 2 239 459 161 euro - powiedział podczas dzisiejszej (6 listopada) telekonferencji z Brukseli marszałek Piotr Całbecki. W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania, zarządzany przez Urząd Marszałkowski RPO będzie programem dwufunduszowym (korzystającym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego), w ramach którego realizowane będą działania o charakterze inwestycyjnym (72 procent puli środków) i społecznym (28 procent). Ideę podziału środków podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+. Rynek pracy - około 145 mln euro Działania ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Nacisk zostanie położony na poprawę warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub w formie dziennego opiekuna czy niani. Przedsiębiorczość i innowacje - 430 mln euro Ponad 1/5 środków z RPO trafi na wzmocnienie innowacyjności województwa oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie przeznaczone głównie na wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu, a także na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Celem jest również wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, by oferowane przez nie usługi odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców oraz pomagały dostosować działalność do wymagań rynku zagranicznego i pomagały kojarzyć partnerów biznesowych. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - 163 mln euro Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych - słońca, wody, ziemi czy biomasy - to jeden z głównych priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Skupimy się też na kompleksowym podejściu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (np. ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudową systemów grzewczych i instalacją systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.

Zrównoważona mobilność miejska - około 134 mln euro Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, realizacji buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego. Transport: drogi i kolej - około 185 mln euro Kontynuujemy wspieranie rozwoju systemu infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację, rewitalizację sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym oraz zakup i modernizację taboru kolejowego. Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa - 65 mln euro W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Kultura - 30 milionów euro Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych. Zdrowie - 112 milionów euro Sfinansujemy projekty dotyczące między innymi rozbudowy szpitali o nowe oddziały i modernizacji istniejących. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne). Cyfrowy region - 50 milionów euro Będziemy kontynuować działania związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych. Wsparcie skierowane zostanie na informatyzację podmiotów ze sfery administracji, zdrowia, kultury, a także digitalizację zasobów oraz tworzenie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej. Edukacja - 178 mln euro Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy. Solidarne społeczeństwo - 125 mln euro Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, a także społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej. Pakiet terytorialny - 529 mln euro Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona wdrażana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na realizację nowego instrumentu oddolnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania w ramach tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych. Zakończona dziś w Brukseli trzecia i ostatnia tura negocjacji naszego RPO z udziałem przedstawicieli samorządu województwa, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju to jeden z ostatnich etapów prac nad tym strategicznym dla naszego regionu dokumentem. Teraz dokument czekają wewnętrzne konsultacje w strukturach Komisji Europejskiej. Ruszą też prace nad jego uszczegółowieniem.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

W Jaśle (Podkarpackie) rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych na prywatnych domach i obiektach miejskich. Dzięki inwestycji zmniejszy się ilość zanieczyszczeń z przydomowych kotłowni, a samorząd Jasła zaoszczędzi rocznie ponad 140 tys. zł. Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa jasielskiego magistratu Agata Koba, kolektory słoneczne będą zamontowane w sumie na ponad 500 prywatnych domach w Jaśle oraz na pięciu obiektach użyteczności publicznej. "Dodatkowo na trzech obiektach sportowych - krytej pływalni, otwartym basenie i hali sportowej - pojawią się instalacje fotowoltaiczne" - mówiła. Dzięki instalacjom samorząd zaoszczędzi rocznie na opłatach za prąd i ogrzewanie ponad 140 tys. zł. Rzeczniczka zaznaczyła, że są to wstępne wyliczenia, a kwota ta na pewno będzie wyższa. Jasielska inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, realizowanego na terenie 20 gmin zrzeszonych w Związku.

Jak podkreśliła Koba, mieszkańcy Jasła wciąż mogą zgłaszać się do projektu; formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta. W ramach projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej..." instalacje kolektorów słonecznych pojawią się w sumie na ponad stu obiektach użyteczności publicznej oraz na ponad 4,2 tys. domach prywatnych. Natomiast na czterech obiektach sportowych zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W sumie powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wyniesie ponad 22,6 tys. m kw., a zainstalowanych systemów fotowoltaicznych - 2,5 tys. m kw. Dzięki realizacji projektu, który ma się zakończyć w 2016 r., zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym m.in. CO2 o ponad 5,6 tys. ton rocznie. Budżet projektu wynosi prawie 83 mln zł i jest dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To jeden z największych projektów realizowanych dzięki dotacji szwajcarskiego programu. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał w 1998 r. Jego głównym zadaniem jest poprawa czystości wody dla całej zlewni rzeki Wisłoki. Obszar ten ma powierzchnię ponad 4 tys. km kw i jest zamieszkały przez prawie 612 tys. mieszkańców. Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Polsce kredytu w wysokości 700 mln euro na kluczowe inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, wspierających gospodarkę opartą na wiedzy oraz rozwój administracji cyfrowej. Część środków zostanie przekazana także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Jak podał EBI, kredyt ma pomóc Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE. "Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia w Polsce" - powiedział Laszlo Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce. Kredyt w wysokości 700 mln EUR zostanie przeznaczony na realizację wybranych inwestycji w ramach czterech polskich programów operacyjnych: "Inteligentny Rozwój", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia". Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie równego dostępu do technologii teleinformatycznych, między innymi poprzez rozwijanie e-administracji i handlu elektronicznego. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój EBI będzie wspierać rozwój szkolnictwa i gospodarki opartej na wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego - by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie". Kredyt udzielony przez EBI Ministerstwu Finansów został udzielony z długim okresem zapadalności i na atrakcyjnych warunkach cenowych. Początki współpracy między EBI a Polską sięgają roku 1990, kiedy to bank sfinansował pierwsze przedsięwzięcia objęte gwarancjami skarbu państwa. Ministerstwo Finansów jest stałym partnerem EBI, występującym zarówno w roli kredytobiorcy, jak i w roli gwaranta. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W roku 2013 kwota finansowania ze środków EBI w Polsce wyniosła 5,7 mld EUR.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

czwartek, 06 listopad 2014 10:15

PKP chce budować ekologiczne dworce. Gdzie?

Spółka PKP ogłosiła właśnie przetarg na wybór wykonawcy Innowacyjnych Dworców Systemowych. Funkcjonalne i ekologiczne obiekty, dostosowane do wymogów nowoczesnej obsługi podróżnych powstaną w czterech lokalizacjach. Innowacyjne Dworce Systemowe to autorski projekt PKP SA. Pilotażowo obejmie on: Strzelce Krajeńskie Wschód, Mławę, Nasielsk i Ciechanów. Mają być ekologiczne, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w rozwiązania znacznie zmniejszające koszty eksploatacji. „Wśród rozwiązań, które będziemy stosować na nowych dworcach, znajdą się panele słoneczne, pompy ciepła i odzysk wody deszczowej. Budynki te będą nie tylko przyjazne środowisku, ale i znacznie tańsze w utrzymaniu od dotychczasowych obiektów. Warto zaznaczyć, że czas realizacji inwestycji związany z budową takich dworców jest o kilkanaście tygodni krótszy niż w przypadku standardowej modernizacji. Niższy jest również koszt." - mówi Piotr Ciżkowicz - Członek Zarządu PKP S.A. - „Projekt pod nazwą Innowacyjne Dworce Systemowe chcemy w ciągu dwóch lat zrealizować w kilkunastu lokalizacjach. Głównym celem, jaki nam przyświeca, jest poprawa komfortu pasażerów. Podróżni będą mieli do dyspozycji nowoczesne i przyjazne obiekty." - dodaje. Otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych dla dworców we wszystkich czterech lokalizacjach nastąpi 19 listopada br. Planowany początek prac to koniec tego lub początek przyszłego roku. Szczegóły postępowania dostępne są na stronie PKP SA.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Resort środowiska chce podwyższyć opłaty za składowanie niektórych odpadów, w tym komunalnych. Ma to doprowadzić do ograniczania ilości śmieci na wysypiskach. W naszym kraju trafia tam blisko 70 proc. odpadów, dla porównania w Niemczech - ok. 0,5 proc. Małgorzata Szymborska, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w resorcie środowiska przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że niskie opłaty za składowanie odpadów, w tym komunalnych, nie zachęcają do większego ich recyklingu czy odzysku. Obecnie w Polsce stawki za składowanie śmieci oscylują w granicach 20-30 euro za tonę. W Unii Europejskiej ceny są zdecydowanie wyższe i wynoszą ok. 120 euro. Szymborska dodała, że składowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych kosztuje w naszym kraju ponad 100 zł. W przypadku przetworzonych śmieci komunalnych, ta cena jest o ok. 40 zł niższa. Często najprostsze przerobienie odpadów - mówiła - powodowało zmianę kwalifikacji (kodów) odpadów, co przekładało się na ich tańsze składowanie. Dodała, że zdarzają się sytuacje, kiedy taka zmiana kodów "jest nie do końca rzetelna". "Wytyczne i cele UE po pierwsze zakazują składowania nieprzetworzonych odpadów" - podkreśliła. Dodała, że Wspólnota chce, aby w 2025 roku na wysypiska trafiało do 25 proc. śmieci, a w 2030 już tylko 5 proc. Dyrektor dodała, że z ok. 900 kodów określających rodzaj odpadów - w przypadku 10 proc. trzeba będzie zrównać stawki, czyli podnieść ceny za ich składowanie. Wyjaśniła, że takie działanie ma spowodować, że na wysypiska nie będą trafiały odpady surowcowe, zużyty sprzęt, baterie czy odpady komunalne, które można poddać odzyskowi. Szymborska przypomniała, że Prawo ochrony środowiska określa górny pułap opłaty za składowanie na poziomie ok. 270 zł za tonę. "Dobrze byłoby zaplanować stopniowy wzrost stawek na przynajmniej dwa-trzy lata, aby administracja i przedsiębiorcy mogli zaplanować budżety" - powiedziała. Oceniła, że spowoduje to też lepsze przetwarzanie śmieci. W Polsce na składowiska trafia ok. 70 proc. odpadów. W Bułgarii i Rumunii jest to powyżej 90 proc., w Niemczech ok. 0,5 proc., a w Holandii i Szwecji ok. 1 proc.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem w Olsztynie, przystąpił do udziału w programie Prosument. Jeszcze w tym roku Fundusz ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie małych elektrowni wiatrowych, biogazowni czy kolektorów słonecznych. - Nasze uczestnictwo w programie umożliwi jego przetestowanie „na żywo” oraz sprawdzenie jego wad i zalet. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam lepiej przygotować się do absorpcji środków unijnych oraz nowych wyzwań, jakie pojawią się na poziomie regionalnym po wdrożeniu przez Polskę nowej perspektywy finansowej UE - powiedział Adam Krzysków, prezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Jak wyjaśnia, pozyskane z NFOŚiGW na realiację projektu 5 milionów złotych to z jednej strony znacząca pomoc dla mieszkańców Warmii i Mazur, a z drugiej próba ogniowa przed zdobyciem nowych środków unijnych. Małgorzata Skucha, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapowiedziała, że kolejny WFOŚiGW – tym razem w Rzeszowie – niebawem dołączy do grona funduszy wojewódzkich realizujących program Prosument. Łącznie wykorzystają one ponad 75 milionów złotych czyli ¾ środków zaplanowanych dla nich na najbliższe 2 lata. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Wenecja Sądecka oraz Park Strzelecki w Nowym Sączu ma szansę odzyskać dawny blask, a miasto zyskać nowe centra aktywnego wypoczynku. Została podpisana umowę o dofinansowanie opracowania dokumentacji tych projektów. Łączna kwota dofinansowania z MRPO 2007-2013 to blisko 3,5 mln zł. Łączna kwota dofinansowania z MRPO 2007-2013 to blisko 3,5 mln zł. - Zdając sobie sprawę, że fundusze europejskie na lata 2014-2020 będą „trudnymi" środkami do wykorzystania, zarząd województwa przeznaczył z bieżącej perspektywy środki finansowe na przygotowanie tzw. dokumentacji przyszłościowej. Takie wsparcie pozwoli beneficjentom na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla przyszłej realizacji inwestycji - podkreślił członek zarządu Stanisław Sorys. Projekt Miasta Nowego Sącza „Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" otrzymał 2,5 mln zł dofinansowania z MRPO. W jego ramach zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja, która pozwoli na uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia. Dzięki dokumentacji możliwe będzie przygotowanie etapu inwestycyjnego całego projektu oraz podejmowanie dalszych prac związanych z realizacją tej inwestycji. W dokumentacji przetargowej będą zawarte zapisy o promowaniu działań prośrodowiskowych w planowanym budownictwie. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania technologii niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Celem projektu Fundacji Sądeckiej pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe" jest opracowanie kompleksowej dokumentacji, która pozwoli na budowę osiemnastu wstępnie wytyczonych tras rowerowo-biegowych (o łącznej długości ok. 82 km) wraz z całą infrastrukturą sieciową oraz czterech obiektów, czyli tzw. centrów biegacza (w Bobowej, Szczawnicy, Tarnowie i Nowym Sączu). Trasy będą przebiegały przez jedenaście miejscowości Małopolski południowej: Bobową, Kamionkę Wielką, Korzenną, Krynicę-Zdrój, Łącko, Nowy Sącz, Piwniczną, Sękową, Stary Sącz, Szczawnicę i Tarnów. Dofinansowanie projektu w ramach MRPO wyniosło niecały 1 mln zł. Również ten projekt zakłada w swojej dokumentacji zastosowanie technologii niskoenergochłonnej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie mogą starać się projekty mające strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2014-2020.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Strona 3 z 45

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY