Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

Zarząd

  • Adolf Reut – Prezes
  • Marian Gawrylczyk – Wiceprezes

Pełnomocnik Zarządu – dr Mikołaj Niedek 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY