Redakcja

Redakcja

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, które w dniach 14-17 października 2014 roku odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wspierają rozwój branży samorządowej i stwarzają klientom biznesowym doskonałe warunki do nawiązania kontaktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami i zagranicznymi inwestorami. Tym samym to potrzebne w branży  wydarzenie, które umożliwia zawarcie długoterminowych kontraktów oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi regionów.

W ciągu czterech dni targowych odwiedzający będą mieć okazję do tego, by nie tylko zapoznać się z bogatą ekspozycją wystawienniczą, ale też zaczerpnąć wiedzy podczas szkoleń, debat i intensywnych rozmów biznesowych. Targi GMINA i salon INVESTFIELD to ciekawa propozycja dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, pracowników urzędów, architektów, a także planistów, urbanistów, inwestorów oraz specjalistów z dziedziny transportu lokalnego.

Niebywałym atutem targów jest szeroki zakres oferowanych produktów i usług. Swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa zajmujące się m.in.: aranżacją przestrzeni miejskiej, zarządzaniem usługami publicznymi, informatyzacją i cyfryzacją obszarów miejskich.
W gronie wystawców nie zabraknie też przedstawicieli samorządów lokalnych, parków technologicznych i centrów obsługi inwestora.

Uzupełnieniem tegorocznej ekspozycji wystawienniczej będą liczne konferencje, które rozpoczną się już pierwszego dnia targów. O tym, jak ważna jest rewitalizacji przestrzeni miejskich, będą mogli przekonać się uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Doradztwa Turystycznego dla Samorządów i Inwestorów „MiastoODnowa. TurystykaODnowa”, którzy 14 października wezmą udział w całodziennym spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Rynku Hotelarskiego. Tego samego dnia odbędzie się również konferencja Smart City, czyli inteligentne przemieszczanie się po mieście” przygotowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

W  środę, 15 października, program merytoryczny wzbogaci III Kongres Samorządów GMINA przygotowany przez dziennik Rzeczpospolita i Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna”, którą poprowadzi Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W czwartek, 16 października odbędzie się natomiast szkolenie pt. „5 kroków do bezpiecznego placu zabaw” zorganizowane przez specjalistów z Centrum Kontroli Placów Zabaw. Ponadto podczas targów na stoisku Zamku Cieszyn odbędą się konsultacje na temat designu w mieście i projektowania przestrzeni miejskiej pt. „Jaka powinna być przestrzeń publiczna? Atrakcyjna, dostępna, bezpieczna… Dobrze zaprojektowana”. Poprowadzą je eksperci ze Śląskiego Klastra Dizajnu, którzy podpowiedzą jak kompleksowo zaprojektować przestrzeń i meble miejskie przyjazne mieszkańcom, a także jak ożywić zdegradowane obszary miast.


Więcej na www.gmina.mtp.pl

poniedziałek, 29 wrzesień 2014 11:54

Mazowsze wygrało z fiskusem sądowy spór o janosikowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek cztery decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. W sumie chodzi o ponad 200 mln zł. Sąd uzasadniając orzeczenie powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu br. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z Konstytucją. TK dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy, ale mimo, że nadal obowiązuje, WSA stwierdził, że sąd nie musi już go stosować. Według WSA, aby województw mogło wykonywać zadania własne, zeszłoroczne wpłaty janosikowego nie powinny przekroczyć 30 proc. dochodów podatkowych samorządu. W kwietniu Ministerstwo Finansów zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 mln zł. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Największą elektrownię słoneczną w Polsce otworzyła w Gubine poznańska spółka Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin (PEG). Koszt budowy to 10 mln zł - poinformował wiceprezes zarządu PEG Sp. z o.o. Wojciech Wojciechowski. Połowę tych wydatków firma pokryła ze środków własnych i kredytu bankowego, a drugą z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oddana w poniedziałek inwestycja jest pierwszym etapem budowy zespołu trzech tego typu elektrowni. Powierzchnia pierwszej z farm solarnych to 2,6 ha o mocy 1,5 MW - pozwala ona na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną około 800 gospodarstw domowych. Po zakończeniu całej inwestycji łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Gubinie wyniesie 4 MW, a powierzchnia ogniw fotowoltaicznych 7 ha. Jak powiedział Wojciechowski produkcja prądu ruszyła w minioną środę. Od tego czasu ogniwa wytworzyły 4600 kWh. Zaznaczył, że elektrownia jest jeszcze w fazie rozruchu. Obecnie odbiorcą energii jest spółka Enea, a po zakończeniu wszelkich procedur energia wytworzona w Gubinie będzie sprzedawana na rynku energii. "Lokalizacja elektrowni nie jest przypadkowa. W Gubinie mamy dobre warunki, m.in. odpowiednie nasłonecznienie i mikroklimat. Nie mniej ważna jest przychylność dla naszej inwestycji władz samorządowych" - dodał Wojciechowski. "Dla naszego miasta ta inwestycja ma duże znacznie wizerunkowe i gospodarcze. Gubin jest ostatnio kojarzony głównie z planami PGE dotyczącymi budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Budowa elektrowni słonecznej pokazuje, że jesteśmy także otwarci na ekologiczne rozwiązania, czyste źródła energii. Ponadto farma solarna została zlokalizowana w pobliżu naszych terenów inwestycyjnych objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, czego na pewno nie przeoczą potencjalni inwestorzy" - powiedział burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Podstawowym celem działalności PEG Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji w Gubinie - budowa elektrowni słonecznej, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, a przez to zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz zmniejszenie uciążliwości produkcji energii dla środowiska naturalnego. Według władz spółki wykorzystywanie do produkcji energii technologii fotowoltaicznej w Gubinie sprawi, że rocznie nie trafi do atmosfery ok. 3,5 tys. ton dwutlenku węgla, co miało by miejsce przy zastosowaniu do jej wytworzenia konwencjonalnych paliw. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Miniony czas skłania do refleksji, jak wiele zyskała polska gospodarka przez ostatnie 25 lat od transformacji oraz 10 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej.

To właśnie w tym okresie najbardziej rozwiniętym sektorem stało się MSP, stanowiąc dziś ponad 90% firm funkcjonujących w Polsce i generując ponad 60% PKB. Trzeba przyznać, że duża zasługa tego sukcesu leży po stronie polskich przedsiębiorców, ale i ich wsparcia finansowego, jakim były dotacje unijne. Pomoc ze strony UE, w tak dużym stopniu jak dotychczas, możliwa będzie jeszcze tylko przez najbliższe lata – warto z niej skorzystać.

Taką możliwość daje dofinansowanie w ramach projektów unijnych realizowanych w tzw. Nowej Perspektywie 2014-2020. Polski sektor MSP może najwięcej zyskać, uczestnicząc w programach regionalnego wsparcia oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Można prognozować, że dla polskich przedsiębiorców najefektywniejszymi okażą się działania zwiększające konkurencyjność firm, rozwoju nowoczesnych technologii lub też innowacyjność, choćby poprzez współpracę z ośrodkami badawczymi.

Dynamiczny rozwój sektora MSP na przestrzeni ostatnich lat, to również możliwość zrzeszania się przedsiębiorców w różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, skupiające firmy branżowo lub geograficznie. Dziś prężnie działające grupy mają większe szanse na rozwój, wzajemną pomoc, a tym samym sukces.

Brzmi zachęcająco? Pomocnym może okazać się tu wsparcie Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, które od lat działa na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i pomocy polskim przedsiębiorcom. Jedną z inicjatyw organizowanych przez MZHPiU mających na celu wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020.

Działania związane z uczestnictwem w Programie to m.in. cykliczne spotkania, służące zaprezentowaniu oferty firmy i nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych, czy wymiany doświadczeń. To również szereg możliwości korzystania z pomocy prawnej, doradztwa w zakresie dofinansowania (pożyczek, dotacji unijnych) oraz szeroki wachlarz narzędzi promocyjno-wizerunkowych.

„Polska po 1989 r. stała się jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy. Co więcej polska przedsiębiorczość jest ceniona, a my Polacy uznawani na świecie jako ludzie  przedsiębiorczy. Czujemy się również grupą społeczną, która musi bardzo ciężko pracować na swój wizerunek i rozwój. Cieszę się, że Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020 daje możliwości umacniania filaru polskiej gospodarki jakim jest MSP, nie tylko w działaniach marketingowych, ale i doradczych (…)” – mówi Robert Składowski, prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Przedsięwzięcie, jakim jest Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, spotkało się z poparciem Kancelarii Prezydenta RP. Do programu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy oraz osoby aktywnie działające w sferze biznesu – każdy, kto zorientowany jest na rozwój swojej firmy. Więcej informacji na stronie www.polskaprzedsiebiorczosc.pl

niedziela, 28 wrzesień 2014 22:39

WŁOSZCZOWSKIE NGO W SECEMINIE

W niedzielę, 24 sierpnia 2014 roku, teren rekreacyjny w Seceminie stał się miejscem spotkań włoszczowskich organizacji pozarządowych i mieszkańców. Było to możliwe dzięki realizacji projektu edukacyjnego „Lokalnie Decydujemy Razem”, któremu przewodzi Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Tym razem odbywające się tam Dożynki Powiatowe miały charakter nie tylko pikniku familijnego, ale również święta NGO w powiecie. Powstanie Miasteczka Organizacji Pozarządowych miało na celu promocję, a także integrację organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Urząd Gminy Secemin. W ramach Miasteczka NGO mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z zakresem działalności 22 organizacji z terenu powiatu włoszczowskiego, które miały tam swoje stoiska. W ramach prezentacji działalności organizacji przewidziano różnego rodzaju atrakcje dla starszych, jak i młodszych.

Powstanie Miasteczka NGO w czasie Dożynek Powiatowych zostało sfinansowane w ramach projektu „Lokalnie Decydujemy Razem”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. W tym roku na dożynkach swoje stoiska miały również organizacje pozarządowe:

- Ochotnicza Straż Pożarna Secemin,
- Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN”,
- Klub Sportowy Zieleń Żelisławice,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin,
- Ochotnicza Straż Pożarna Wola Czaryska,
- Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną”,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobromierz,
- Babski Klub „Elita”,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty „Pogodna Jesień”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków,
- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Dzierzgowianie”,
- Klub Sportowy Hetman Włoszczowa,
- Ochotnicza Straż Pożarna Włoszczowa,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Gościnianki”,
- Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi” z Moskorzewa,
- Gminny Klub Sportowy Kluczewsko,
- Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne,
- Stowarzyszenie Wędkarskie „Karpik” w Moskorzewie,
- Ochotnicza Straż Pożarna Moskorzew.

Uroczystości rozpoczęły się od konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2014”, który odbył się na placu przed kościołem parafialnym w Seceminie. Startowało w nim siedem wieńców, przygotowanych przez zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Komisja oceniała poziom artystyczny, zgodność z tradycją, odpowiedni kształt wieńca oraz naturalne elementy wystroju.

Po dokonaniu oceny wieńców przez komisję konkursową, rozpoczęła się polowa msza święta w intencji Rolników, której przewodniczył ks. prałat Zygmunt Pawlik – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Homilię wygłosił ks. Paweł Stolarczyk – proboszcz miejscowej Parafii p.w. św. Katarzyny i św. Jana Ewangelisty. Oprawę muzyczną mszy zapewnił Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina.

Po uroczystej mszy barwny korowód dożynkowy na czele z Powiatową Kapelą Włoszczowską i Starostami Dożynek: panią Marzeną Lis z Ojsławic (gmina Radków) i panem Henrykiem Znojkiem z Secemina (gmina Secemin) oraz przedstawicielami władz województwa, powiatu, gmin i zaproszonymi gośćmi udał się na boisko sportowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Zenon Kułaga, wypuścił z klatki białe gołębie – symbolizujące radość, pokój i pojednanie (gołębie pochodziły z hodowli Krystiana Kułagi). Następnie poszczególne delegacje przekazały władzom gminnym i powiatowym wieńce dożynkowe, które wcześniej zostały ośpiewane.

W dalszej kolejności Starostowie Dożynek pani Marzena Lis i pan Henryk Znojek wręczyli Staroście Włoszczowskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Włoszczowskiego, Wójtowi Gminy Secemin i Przewodniczącemu Rady Gminy symboliczny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Starosta podziękował za przekazany bochen chleba. – Obiecuję dzielić go sprawiedliwie, aby wszystkim wystarczyło – dodał włodarz powiatu.

Po obrzędzie dożynkowym głos zabrali gospodarze: Wójt Gminy Secemin Sławomir Krzysztofik oraz Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz. Starosta w imieniu całej społeczności powiatu włoszczowskiego podziękował rolnikom za trud włożony w pracę na roli. Słowa podziękowania skierował do osób zaangażowanych w przygotowanie dożynek. Zgromadzonym życzył udanej zabawy. Podczas święta plonów głos zabrali również zaproszeni goście – posłowie: Maria Zuba, Mirosław Pawlak, Renata Janik oraz Wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień na scenę poproszono rolników z terenu powiatu włoszczowskiego, którzy zostali odznaczeni honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Następnie wręczono nagrody w konkursach:

- „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2014” – Tegoroczny „najładniejszy wieniec” wykonał Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina (gmina Secemin). Drugie miejsce zajął wieniec przygotowany przez Zespół Ludowy „Dzierzgowianie” z Dzierzgowa (gmina Radków), a trzecie ex aequo wieniec wykonany przez Zespół Ludowy „Moskorzewianie” z Moskorzewa (gmina Moskorzew) oraz Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną” (gmina Kluczewsko). Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie;

- „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” –Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo Agnieszki i Jacka Gołuch z Dzierzgowa (gm. Radków), drugie miejsce gospodarstwo Mariusza Bąka z Koziej Wsi (gm. Krasocin), natomiast trzecie – gospodarstwo Zdzisławy i Józefa Krupów z Dobromierza (gm. Kluczewsko). Nagrodę za pierwsze miejsce ufundowało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, za drugie – Urząd Gminy Krasocin, a za trzecie – Urząd Gminy Kluczewsko.

Na tym zakończyła się pierwsza część niedzielnej imprezy – część dożynkowa – a rozpoczęła część druga – „Przegląd Zespołów Ludowych i Kapel w Seceminie”. Środki na realizację Przeglądu Powiat Włoszczowski pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. W ramach Przeglądu wystąpiło dziesięciu wykonawców z terenu powiatu włoszczowskiego: Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Dzierzgowianie” z Dzierzgowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Cyraneczka” z Psar, KGW „Gościnianki” z Gościencina, Zespół „Melodia” z Oleszna, Zespół Ludowy „Przepióreczka” z Żelisławic, Powiatowa Kapela Włoszczowska, Zespół Ludowy „Moskorzewianie” z Moskorzewa, Kapela CH-DK Benc z Chlewic oraz KGW „Cieślaneczki” z Ciesiel.

Gwiazdą wieczoru był zespół CLIVER. Młodzi wykonawcy zaśpiewali swoje największe hity. Nie zabrakło też nowych piosenek. Uczestnicy imprezy bawili się, m.in. przy takich przebojach jak: „Chodź kochanie”, „Pokaż, jak się kręcisz”, „Zaufaj mi”, „Agnieszka”, „Ta dziewczyna to facet”, czy „To ona mnie wyrwała”. Publiczność bawiła się znakomicie, a po koncercie fani mogli otrzymać od zespołu autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po gwieździe wieczoru rozpoczęła się zabawa taneczna „pod gwiazdami”, która trwała do północy. Niedzielną imprezę poprowadzili: Danuta Kwiecień – zastępca kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Sylwester Kowalski – dyrektor włoszczowskiego Domu Kultury. Opiekę medyczną podczas dożynek sprawował zespół ratownictwa medycznego z Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dożynki były okazją do prezentacji samorządów, firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz do wystawy płodów rolnych i sprzętu rolniczego, a także dorobku artystycznego. Na stoisku przygotowanym przez pracowników Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie zorganizowane zostały liczne konkursy z zakresu wiedzy o powiecie włoszczowskim. Najmłodsi mogli rozwiązać krzyżówki, rebusy, czy złowić kolorowe plastikowe rybki w niewielkim basenie ustawionym przy stoisku PCK-R.

Więcej informacji na stronie www.powiat-wloszczowa.pl

Samorządowcy chcą więcej czasu na przygotowanie i uchwalenie budżetów na 2015 rok. – Byłby to znak, że wybory są trzęsieniem ziemi – odpowiada resort finansów. Zgodnie z prawem projekty wieloletnich prognoz finansowych oraz uchwał budżetowych zarządy jednostek samorządu terytorialnego powinny przedstawić do 15 listopada br. Z propozycją przesunięcia terminu przyjęcia przez zarządy samorządów projektów obu uchwał na przyszły rok wystąpił Związek Województw RP. Samorządowcy motywują to terminem wyborów samorządowych 16 listopada. Bogdan Ciepielewski, dyrektor biura ZWRP przypomina sytuację z 2010 r., kiedy przed wyborami wprowadzono do ustawy okołobudżetowej zapis wydłużający czas na podjęcie uchwały budżetowej przez samorządy do 28 lutego 2011 r. Podobnie może być tym roku. Na propozycję samorządowców odpowiedziała w trakcie posiedzenia KWRiST wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Jej zdaniem cztery lata temu była inna sytuacja. - Mieliśmy nową ustawę o finansach publicznych, której się dopiero uczyliśmy. Samorządy uczyły się projektować wieloletnie prognozy finansowe, stąd decyzja o przedłużeniu terminów. Umieszczenie takich przepisów w tym roku byłoby złym sygnałem dla społeczeństwa - oceniła Leszczyna. W jej opinii sugerowałoby to, że wybory są małym trzęsieniem ziemi, które może powodować perturbacje zakłócające prace samorządu. - Nie byłby to dobry sygnał. Po kilku latach jesteśmy na tyle sprawni w tworzeniu wieloletnich prognoz, że taki zapis nie byłby uzasadniony - stwierdziła wiceminister. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
czwartek, 25 wrzesień 2014 11:05

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r. Przewiduje on, że zarówno wydatki państwa, jak i dochody budżetu będą wyższe w porównaniu z 2014 r. Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wyjątek od tej zasady ma stanowić m.in. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Wstępnie rząd przyjął projekt budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Wersja, na którą zgodził się rząd w środę nie przewiduje zasadniczych zmian, jeśli chodzi o parametry makroekonomiczne budżetu oraz podstawowe wielkości. MF założyło w projekcie, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Centrum Informacyjne Rządu podało, że na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,4 proc., inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 4,3 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., a spożycie prywatne nominalnie o 4,2 proc. "Istotną zmianą systemową, której efekty wpłyną na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20 proc. ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę" - napisano w komunikacie CIR. Osoby takie dostaną zwrot z budżetu państwa do wysokości odliczonych składek na ZUS i zdrowotne. Wśród najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. wskazano też m.in. nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zostały one wprowadzone w 2014 r., ale niektóre z nich będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Przewidziano także wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO - Authorised Economic Operator) oraz obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości). W projekcie założono, że łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2015 r. z 49,38 proc. do 49,52 proc. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2014 r., tj. 22,86 proc. Dochody podatkowe budżetu mają w 2015 r. wynieść 269 mld 820 mln 1 tys. zł, jest to o 4,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. Dochody z VAT mają wynieść 134 mld 630 mln zł, a ich relacja do PKB w 2015 r. wyniesie 7,6 proc. Na podatku akcyzowym budżet ma zyskać 63 mld 570 mln zł, ich relacja do PKB wyniesie 3,6 proc. "Ponadto planuje się, że do budżetu państwa wpłynie m.in.: z podatku od gier - 1 mld 250 mln zł, z podatku dochodowego od osób prawnych - 24 mld 530 mln zł, z dywidend i wypłat z zysku - 6 mld 245 mln 150 tys. zł, z cła 2 mld 394 mln zł" - podało CIR. "Przyszłoroczny budżet konstruowany był z zastosowaniem trwałej, stabilizującej reguły wydatkowej. Reguła ta, zastosowana po raz pierwszy w sposób wiążący, jest zbliżona do zalecanej przez Komisję Europejską reguły spójnej ESA 95, która określa poziom wydatków dla prawie całego sektora instytucji rządowych i samorządowych" - poinformowały służby prasowe rządu. Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wyjątek od tej zasady ma stanowić m.in. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Mają one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby do końca 2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc. Udział wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych wyniesie 19,4 proc., co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 0,2 punktu procentowego. Wydatki na obronę narodową w 2015 r. zaplanowano w wysokości 38 mld 387 mln 838 tys. zł. "W ramach tej kwoty środki w wysokości: 33 mld 24 mln 498 tys. zł stanowią 1,95 proc. przewidywanego wykonania PKB roku 2014. Z tej kwoty 8 mld 461 mln 742 tys. zł przewidziano na wydatki majątkowe, 5 mld 363 mln 340 tys. zł będzie przeznaczone na sfinansowanie zakupu odroczonych płatności wynikających z realizacji wieloletniego programu +Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe+" - wyjaśniono. . Budżet środków europejskich ma wynieść 77 mld 842 mln 493 tys. zł, a wydatki 81 mld 277 mln 996 tys. zł (deficyt w wysokości 3 mld 435,5 mln zł). Przychody z prywatyzacji oszacowano na kwotę 1 mld 200 mln zł. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt do Sejmu do końca września. Parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące, z tym, że Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od dnia przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu, ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też - przed podpisaniem jej - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Licznik komunalnego zadłużenia zatrzymał się na 69 mld zł i od trzech lat praktycznie stoi w miejscu - wynika z opublikowanego w miesięczniku "Współpraca" rankingu opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza, doradcy prezydenta ds. samorządów. Dane te przytacza "Puls Biznesu". Podstawą rankingu jest wskaźnik długu do rocznego dochodu samorządu. W takim ujęciu najbardziej zadłużonym województwem w Polsce jest mazowieckie (73,4 proc.), wśród miast wojewódzkich - Toruń (86,3 proc.), powiatowych - Myślenice (106,4 proc.), a grodzkich - Siedlce (76,9 proc.). W kategorii "małe miasta" na czele jest dolnośląski Przemków (98,34 proc.), a powiatów - tucholski (72,2 proc.). Absolutnym rekordzistą jest zachodniopomorska gmina wiejska Rewal - 259 proc. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
W nowej perspektywie pierwszeństwo będą miały projekty, które są już dobrze opracowane. - Podkreślam to tak mocno, ponieważ wciąż często są zgłaszane koncepcje, a nie pomysły z przemyślaną strategią realizacji - mówi Agnieszka Kręcisz-Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komisja Europejska w rozporządzeniu dot. wdrożenia funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 wpisała jako jeden z warunków - konieczność posiadania przez kraj lub region inteligentnej specjalizacji (IS). Jak Polska sobie z nim radzi? - W Polsce przyjęto model opracowania inteligentnej specjalizacji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym – mówi Agnieszka Kręcisz-Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – Naszą rolą, jako Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jest koordynowanie inteligentnych specjalizacji na obu poziomach - regionalnym i krajowym. W związku z czym organizujemy szereg konferencji, seminariów, warsztatów z udziałem przede wszystkim przedstawicieli regionów, ale również ekspertów, przedstawicieli świata nauki, organizacji pracodawców i Komisji Europejskiej – wyjaśnia. Regiony Polski w większości już wybrały swoje inteligentne specjalizacje. Na razie nie wiadomo jednak, jaki procent alokacji środków z regionalnych programów będzie na nie przypadał, ale jak zaznacza Agnieszka Kręcisz-Borowiec, pierwszeństwo będą miały projekty, które są już dobrze opracowane. - Te które wyszły poza fazę koncepcyjną, które mają już zawiązane konsorcjum, posiadają dość dojrzały budżet i takie, które posiadają koncepcje wykorzystania i utrzymania tych projektów. Będą preferowane projekty, w których beneficjent pozyska finansowanie również z innych źródeł – mówi. – Podkreślam to tak mocno, ponieważ wciąż często są zgłaszane koncepcje, a nie pomysły z przemyślaną strategią realizacji – dodaje. Jak podkreśla z kolei Renata Przygodzka, wiceprezydent Białegostoku, z jednej strony inicjatywa dotycząca inteligentnych specjalizacji musi być oddolna, ale z drugiej strony – będzie decydował o niej urzędnik, który - żeby nie popełniać błędów - musi mieć bardzo precyzyjnie określone warunki, które pozwolą mu w pełni obiektywnie zdecydować, które podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. - Te warunki muszą być określone, ponieważ to dla nas jest standardowy dylemat, kiedy mamy jakikolwiek konkurs ofert – czy wszystkim po 5 zł, czy kilku po 5 tys.? – tłumaczy wiceprezydent Białegostoku. Przygodzka podkreśla również, że finansowanie inteligentnych specjalizacji ze środków unijnych powinno być tylko wsparciem, a nie jedynym źródłem. Tymczasem, jak zauważa Marek Dźwigaj, wiceprezes zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – nakłady ponoszone na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa w Polsce Wschodniej wynoszą 0,06 proc. - To jest ok. 20 mln zł wydawanych na badania i rozwój przez sektor prywatny, a my proponujemy ponad 80 mln euro. Czy ten sektor jest w stanie to zaabsorbować? – zastanawia się Marek Dźwigaj. To jednak nie jedyne pytania, jakie stawiają przed sobą środowiska zaangażowane w opracowywanie inteligentnych specjalizacji. Otwartym zdaje się być również pytanie – czym tak naprawdę są, albo powinny być inteligentne specjalizacje. - Po pierwsze, o inteligentnych specjalizacjach mówi się wtedy, kiedy dany region jest konkurencyjny w skali międzynarodowej. Po drugie, powinna to być inicjatywa przedsiębiorstwa, którą władze regionalne mają wspierać – stwierdza Joanna Cygler, prof. Instytutu Zarządzania ze Szkoły Głównej Handlowej. Definicja IS w dokumencie Krajowe Inteligentne Specjalizacje wskazuje, że mają to być inteligentne działania, specjalizacje, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, czy inteligentną specjalizacją powinno być największe dobro regionu (najbardziej prężna gałąź gospodarki), której pole do rozwoju jest już bardzo wąskie czy inicjatywa niszowa, która będzie przynosiła realne, gospodarcze efekty w kilkunastoletniej perspektywie? Zdaniem Wojciecha Winogrodzkiego, prezesa Podlaskiego Związku Pracodawców, powinniśmy stawiać na strategie rozwoju oparte o nisze. Nie zawsze okazuje się to jednak łatwe. - Oczywiście, że najlepiej trafić na niszę i ją wykorzystać, ale trzeba również stawiać na to, czym dysponujemy, czym obdarzyła nas natura i tradycja – mówi Marek Miros, burmistrz Gołdapi i prezes Związku Miast Polskich. W województwie warmińsko-mazurskim inteligentnymi specjalizacjami są: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości (produkcja i przetwórstwo) oraz drewno i meblarstwo. - Uważam, że wybór na poziomie naszego województwa akurat tych trzech specjalizacji jest trafny i właściwy. Musimy przecież też pamiętać o tym, że mamy pewne ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przyrody. Jesteśmy przecież zielonymi płucami Europy – dodaje Miros. Z kolei w opinii prof. Joanny Cygler, zasoby regionów będą musiały być jednak oparte o zasoby niematerialne. - Proszę pamiętać o tym, że mówiąc o inteligentnych specjalizacjach, mówimy o tym, co ma nam przynosić pieniądze w perspektywie kolejnych kilkunastu lat. I co w tej perspektywie ma być naszą przewagą konkurencyjną – przypomina. Czy w takim razie to administracja ma wskazywać kierunki rozwoju gospodarczego? Jak podkreślają eksperci - wydaje się to być dużym błędem. Kluczowym elementem w tworzeniu inteligentnych specjalizacji jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych grup – biznesu, nauki, władz regionalnych, itd. - Ten impuls musi iść od dołu. Trudno opierać rozwój o wizje, które nie mają oparcia w realiach, których nie da się uargumentować i wykazać przełożenia na rozwój gospodarczy – podsumowuje Marek Dźwigaj. www.portalsamorzadowy.pl
Rusza ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020. Jedno z nich adresowane jest dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania pn. „Środa z Funduszami" będą organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00. Podczas spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców: * osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (1 października 2014 r.), * jednostek samorządu terytorialnego (5 listopada 2014 r.), * jednostek nauki i kultury (3 grudnia 2014 r.), * przedsiębiorców (7 stycznia 2015 r.), * społeczności lokalnych (4 lutego 2015 r.). Organizatorzy spotkań gwarantują możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Wszyscy zainteresowani funduszami unijnymi mogą korzystać we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferuje się: * konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów, * publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, * udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY