czwartek, 02 październik 2014 10:38

Już 81,6 proc. wydatków na kulturę pokrywają samorządy

Napisane przez 
260 zł na jednego mieszkańca wydały w ub. roku dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego na kulturę, w świętokrzyskim było to 137 zł. Wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2013 r. zmniejszyły się o 0,8 proc. i wyniosły 8 mld 212 mln zł, w tym wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych stanowiły 81,6 proc. wydatków publicznych ogółem (80,5 proc. w 2012 r.) - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wydatki na kulturę w 2013 r.” W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej na kulturę wydały jst w dolnośląskim – 260 zł, w zachodniopomorskim było to 215, a w pomorski, 207 zł. Łódzkie wydało 190,9, a mazowieckie 171,9. Najmniej na kulturę przeznaczyły jst w świętokrzyskim – 137,8 zł per capita, a w warmińsko-mazurskim 140,8 zł. W 2013 r. wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) stanowiły 3,7 proc. wszystkich wydatków budżetów samorządów terytorialnych. Najwięcej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczyły gminy 2,979 mld zł (spadek o 1,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku) oraz miasta na prawach powiatu, których wydatki wzrosły wobec roku poprzedniego o 5,7 proc. i wynosiły 2,495 mld zł. Wydatki województw obniżyły się o 3,6 proc. w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 1,3 mld zł. Wydatki powiatów w stosunku do ubiegłego roku obniżyły się o 9,2 proc. i wyniosły 111 mln zł. W 2013 r., z ogółu wydatków z budżetu państwa, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego) przekazano kwotę 1 mld 632 mln zł, czyli o 4,9 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. udział wydatków poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą część w strukturze wydatków budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły wydatki z budżetów gmin oraz wydatki miast na prawach powiatu. Udział wydatków z budżetów gmin obniżył się z 44,8 proc. w 2012 r. do 44,0 proc. w 2013 r., podobnie jak wydatki województw (z 19,9 proc. do 19,1 proc.) oraz powiatów (z 1,6 proc. do 1,3proc.). Wzrósł natomiast udział wydatków miast na prawach powiatu w łącznych wydatkach budżetów samorządów terytorialnych z 33,8 do 35,6 proc. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY