poniedziałek, 25 sierpień 2014 22:13

Kolejne pieniądze unijne na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną trafią na obszary wiejskie

Napisane przez 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania pt: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowy z 33 gminami parafowali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisanie umów jest efektem rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu na realizację tego typu projektów w ramach PROW. Na ostatni konkurs złożonych zostało łącznie 49 wniosków, z czego 5 aplikacji nie spełniło warunków otrzymania pomocy lub wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania się o tę pomoc. Umowy których wartość wynosi niemal 67 mln zł (unijne dofinansowanie to ponad 26 mln zł), zostały podpisane z 33 gminami z województwa pomorskiego. Są to pierwsze umowy z zatwierdzonej listy operacji. Kolejnych 11 umów będzie podpisywane na bieżąco w miarę uwalniania dostępnych środków. Dotychczas w województwie pomorskim, w ramach PROW 2007-2013, zawarto 174 umowy na realizację projektów z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich z łączną kwotą wsparcia wynoszącą 212 481 408,00 zł. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY