wtorek, 23 wrzesień 2014 10:26

Lubin postawi na przemysł lotniczy

Napisane przez 
Ministerstwo Gospodarki zakłada, że lotnictwo będzie jedną z branż wspieranych ramach nowej koncepcji specjalnych stref ekonomicznych. Przemysł lotniczy będzie jedną z gałęzi rozwoju polskiej gospodarki, a miasta takie jak Lubin mogą liczyć na wsparcie w rozwoju bazy lotniskowej – to główne przesłanie konferencji „Lubin – nowe możliwości dla rozwoju przemysłu lotniczego”. Lubin to miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych. Daje to ogromne możliwości w dziedzinie transportu i logistyki. Znaczącym atutem znajdującego się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej miasta jest istnienia portu lotniczego o statusie lotniska międzynarodowego. Może być on wykorzystywany zarówno do przewozów pasażerskich jak i towarowych. Władze Lubina dostrzegając potencjał lotniska postawiły sobie za cel na najbliższe lata m.in. rozbudowę portu lotniczego dla funkcji gospodarczych i turystycznych. Zapisy te znalazły się m.in w Strategii Rozwoju Miasta Lubina do 2020r. Działaniom takim sprzyjać będą w najbliższym czasie plany Ministerstwa Gospodarki. Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki przekonywała, że lotnictwo będzie jedną z branż wspieranych przez MG w ramach nowej koncepcji Specjalnych Stref Ekonomicznych. Strefy mają działać do 2026r., ale ich funkcjonowanie ma być bardziej efektywne i skoncentrowane na wspieraniu innowacyjnych branż - takich jak np. lotnictwo i podzespoły lotnicze. Podobnie uczyniły władze Dolnego Śląska, które w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r., wśród priorytetów umieściły zapis o budowie i rozbudowie sieci lotnisk o znaczeniu regionalnym i lokalnym o funkcji usługowej i ratowniczej w Jeleniej Górze, Świebodzicach i Boguszynie oraz modernizację lotnisk w Szymanowie, Lubinie i Oleśnicy. Lubin, posiadający własne lotnisko doskonale wpisuję się w tę ideę. Co więcej, władze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prezydent Lubina chcą wspierać rozwój portu lotniczego i zaangażować się w projekt modernizacji kształcenia zawodowego, które pozwoli na tworzenie klas o profilu lotniczym, które będą zapleczem dla rozwijającego się przemysłu lotniczego. Rafał Jurkowlaniec, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podkreślał w trakcie swojego wystąpienia, że dostępność komunikacyjna to jeden z walorów LSSE i warunek, który niemal we wszystkich negocjacjach z inwestorami jest kluczowy. Dzięki rozwojowi atutów, które posiada strefa, w tym lubińskiego lotniska, możliwy będzie dalszy rozwój terenów inwestycyjnych i tworzenie nowych miejsc pracy. Stąd pełne wsparcie dla rozwoju przemysłu lotniczego i innowacyjnych gałęzi gospodarki. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY