Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

Aktualności

Aktualności (442)

piątek, 03 październik 2014 11:20

Powiat rzeszowski będzie miał supertrwały most

Napisane przez
Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie innowacyjny most drogowy z materiałów kompozytowych powstanie w ramach projektu badawczego Com-bridge. Będzie to również jeden z największych pod względem rozpiętości przęsła tego typu obiekt na świecie - poinformował Mostostal Warszawa. Most w miejscowości Błażowa koło Rzeszowa wybuduje konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa z udziałem Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej i firmy Promost Consulting z Rzeszowa. Właścicielem mostu będzie powiat rzeszowski. Jak podał Mostostal, demonstracyjny most z kompozytów powstanie w ramach programu "Demonstrator Plus", realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w ramach wsparcia przeznaczyło na ten cel 5,15 mln zł. Wykonawcy szacują, że most będzie można eksploatować bez ponoszenia dodatkowych kosztów od 50 do 75 lat. - Most demonstracyjny zostanie zbudowany w ciągu eksploatowanej drogi. Obecny most drogowy w ciągu ulicy Pułaskiego w Błażowej został zbudowany w 1958 r. Jest to obiekt stalowo-drewniany, który nie spełnia współczesnych wymogów. Z powodu złego stanu mostu jego nośność została ograniczona do 15 ton - dodał. Inwestycja obejmuje zarówno prace projektowe, budowlane (rozbiórka istniejącego mostu, budowa: przyczółków, przęsła, dojazdów oraz umocnień rzeki) jak i badawcze (elementy mostu zostaną przebadane statycznie i dynamicznie w laboratorium; badane będą również parametry eksploatacyjne wykonanego obiektu). - Nowy most będzie wykonany z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (ang. fibre-reinforced polimer - FRP). Będą to włókna węglowe i szklane otoczone żywicą epoksydową. Użycie tego typu materiałów powoduje, że konstrukcje z nich wykonane są lżejsze oraz bardziej wytrzymałe. To właśnie doskonałe parametry mechaniczne, trwałość i odporność na korozję spowodowały, że kompozyty od lat są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, samochodowym i stoczniowym - podkreślił Mostostal. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
czwartek, 02 październik 2014 10:38

Już 81,6 proc. wydatków na kulturę pokrywają samorządy

Napisane przez
260 zł na jednego mieszkańca wydały w ub. roku dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego na kulturę, w świętokrzyskim było to 137 zł. Wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2013 r. zmniejszyły się o 0,8 proc. i wyniosły 8 mld 212 mln zł, w tym wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych stanowiły 81,6 proc. wydatków publicznych ogółem (80,5 proc. w 2012 r.) - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wydatki na kulturę w 2013 r.” W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej na kulturę wydały jst w dolnośląskim – 260 zł, w zachodniopomorskim było to 215, a w pomorski, 207 zł. Łódzkie wydało 190,9, a mazowieckie 171,9. Najmniej na kulturę przeznaczyły jst w świętokrzyskim – 137,8 zł per capita, a w warmińsko-mazurskim 140,8 zł. W 2013 r. wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) stanowiły 3,7 proc. wszystkich wydatków budżetów samorządów terytorialnych. Najwięcej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczyły gminy 2,979 mld zł (spadek o 1,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku) oraz miasta na prawach powiatu, których wydatki wzrosły wobec roku poprzedniego o 5,7 proc. i wynosiły 2,495 mld zł. Wydatki województw obniżyły się o 3,6 proc. w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 1,3 mld zł. Wydatki powiatów w stosunku do ubiegłego roku obniżyły się o 9,2 proc. i wyniosły 111 mln zł. W 2013 r., z ogółu wydatków z budżetu państwa, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego) przekazano kwotę 1 mld 632 mln zł, czyli o 4,9 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. udział wydatków poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą część w strukturze wydatków budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły wydatki z budżetów gmin oraz wydatki miast na prawach powiatu. Udział wydatków z budżetów gmin obniżył się z 44,8 proc. w 2012 r. do 44,0 proc. w 2013 r., podobnie jak wydatki województw (z 19,9 proc. do 19,1 proc.) oraz powiatów (z 1,6 proc. do 1,3proc.). Wzrósł natomiast udział wydatków miast na prawach powiatu w łącznych wydatkach budżetów samorządów terytorialnych z 33,8 do 35,6 proc. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
czwartek, 02 październik 2014 10:35

1 mld zł z UE poszło na drogi Warmii i Mazur

Napisane przez
Woj. warmińsko-mazurskie z pieniędzy unijnych mijającej perspektywy na lata 2007-2013 najwięcej, bo ponad 1 mld zł wydało na budowę i remonty dróg. Zdaniem przedsiębiorców poprawa komunikacyjności regionu już jest odczuwalna. W mijającej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano w sumie 2,3 tys. projektów o łącznej wartości 8,1 mld zł. Dofinansowanie tych projektów środkami unijnymi sięgnęło 4,3 mld zł. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Bożena Wrzeszcz-Zwada najwięcej unijnych pieniędzy, bo ponad 1 mld zł wsparło projekty związane z remontami i modernizacjami dróg. "Naprawiane były zarówno drogi lokalne, jak i o znaczeniu regionalnym" - poinformowała Wrzeszcz-Zwada. Z danych przekazanych przez Wrzeszcz-Zwadę wynika, że w latach 2007-2013 w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano 46 projektów drogowych o znaczeniu lokalnym (ich wartość ogółem to 136 mln, a unijne dofinansowanie to 101 mln zł) oraz 76 projektów drogowych o znaczeniu regionalnym obejmującym głównie drogi wojewódzkie (wartość tych projektów to 1,4 mld zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 1,05 mld zł). Marcin Galibarczyk z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że za te pieniądze już oddano do użytku w sumie 690 km nowych i zmodernizowanych dróg. "W tym ok. 320 km to drogi powiatowe, a 210 km to drogi gminne, które remontowane były głównie w pierwszych latach wydawania unijnych pieniędzy" - powiedział Galibarczyk i dodał, że jeszcze kilka projektów drogowych jest realizowanych i do 2015 roku, gdy należy zakończyć i rozliczyć środki z mijającej unijnej perspektywy, ilość naprawionych km dróg będzie większa. Wśród tych projektów jest m.in. remont drogi z Susza do granicy województwa. Wykluczenie komunikacyjne Warmii i Mazur od lat było podawane przez przedstawicieli biznesu jako jedno z głównych utrudnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Także samorządy twierdziły, że z tego powodu mają kłopoty w ściąganiu inwestorów. Zdaniem prezesa zarządu produkującej meble firmy "Szynaka Meble" Jana Szynaki przeprowadzone już inwestycje drogowe w znaczący sposób poprawiły sytuację. "Już nie zdarza się, że duże ciężarówki nie mogą w jakieś miejsce dojechać, połączenie z resztą kraju i Europy jest naprawdę lepsze" - ocenił Szynaka, który w ostatnich latach w Iławie utworzył dla swojej firmy duże centrum logistyczne. Przyznał, że działa ono w tym mieście bez większych kłopotów związanych z komunikacją i wysyła z tego miasta meble do całej Europy. Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jacek Protas zapowiedział, że z pieniędzy nowej perspektywy unijnej zostaną naprawione m.in. drogi wojewódzkie łączące Nidzicę ze Szczytnem i Morąg z Małdytami. Szacowana wartość projektów drogowych w latach 2014-2020 ma wynieść 600 mln zł (kontrakt terytorialny dla Warmii i Mazur na lata 2014-20 jest negocjowany - PAP). Z danych przekazanych przez Wrzeszcz-Zwadę wynika, że w mijającej perspektywie kwotą blisko 1 mln zł środków z UE zostały wsparte projekty związane z przedsiębiorczością (ogólna ich wartość wyniosła 2,4 mld zł). W tej dziedzinie najwięcej projektów, bo 760 o łącznej wartości 1,1 mld zł, związane było z inwestycjami w przedsiębiorstwach. Znaczna część unijnych pieniędzy w mijających latach została też wydana na turystykę. Projekty z tej dziedziny w sumie były warte 1,2 mld zł, z czego unijne wsparcie wyniosło 566 mln zł. Woj. warmińsko-mazurskie nie zakończyło jeszcze wydawania unijnych pieniędzy z perspektywy 2007-13. W ostatnim czasie ogłoszono konkurs m.in. na wsparcie dla przedsiębiorców związane z innowacyjnością. Na ten cel przeznaczono 200 tys. euro. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
środa, 01 październik 2014 11:53

UKE ws. dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych

Napisane przez
Beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewniania otwartego i przejrzystego dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) na rzecz innych operatorów - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Urząd dodał, że prezes UKE wydał stanowisko ws. obowiązku współkorzystania z regionalnych sieci szerokopasmowych wybudowanych ze środków publicznych. "Beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśniono, regulacja prezesa UKE w tej sprawie będzie polegała na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych. UKE wskazuje, że takie sieci, finansowane z pieniędzy unijnych, były budowane z myślą o tzw. białych plamach, czyli terenach, gdzie prowadzenie inwestycji telekomunikacyjnych jest nierentowne. "Dlatego prezes UKE stoi na stanowisku, że stawki hurtowe powinny przede wszystkim zachęcać do budowy sieci ostatniej mili i umożliwiać świadczenie usług w cenach akceptowalnych dla klientów w białych plamach" - podkreślono. UKE wyjaśnia, że taki obowiązek wynika również z decyzji KE wydawanych np. w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Urząd poinformował ponadto, że aby ułatwić operatorom infrastruktury przygotowanie własnych ofert, prezes UKE opublikuje ofertę referencyjną. Określać będzie ona zalecane warunki dostępu do RSS. Będzie ona konsultowana w październiku, a ostateczna wersja ma zostać opublikowana pod koniec listopada br. UKE dodało, że rozpoczęcie zatwierdzania warunków dostępu do RSS jest planowane na początek 2015 roku. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
środa, 01 październik 2014 11:48

Miliardy na drogi z Krajowego Funduszu Drogowego

Napisane przez
Nawet 8 mld zł uzyskanych z emisji obligacji BGK ma trafić na inwestycje drogowe finansowane środkami Krajowego Funduszu Drogowego. Rząd podjął uchwałę ws. udzielenia gwarancji dla BGK dotyczącej wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, obligacje będą emitowane przez BGK w ramach Programu Średnioterminowych Euroobligacji w seriach. Uchwała rządu ma dotyczyć pierwszej serii, która będzie wyemitowana w 2014 r. CIR wyjaśnił, że emisja ma objąć obligacje na okaziciela o stałym oprocentowaniu. Nominalna wartość obligacji to 500 mln euro z terminem zapadalności 10 lat. Łączna kwota gwarancji to 700 mln euro, a dzień wygaśnięcia to 30 czerwca 2025 r. We wtorek rząd zmienił też uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla BGK dotyczącej wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). "Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego o wartości 5 miliardów zł" - podkreślił CIR. Gwarancja jest udzielona do kwoty 9 mld 200 mln zł, a termin obowiązywania to 30 czerwca 2025 r. "W związku z tym, że Rada Ministrów podjęła również decyzję o gwarancjach dla emitowanych na rynkach zagranicznych obligacji na rzecz KFD na kwotę 500 mln euro (łączna kwota gwarancji to 700 mln euro) - należy dokonać korekty i pomniejszyć limit emisji krajowej w złotych polskich o równowartość emisji w euro" - zaznaczył CIR. Podkreślono, że maksymalny limit wartości nominalnej obligacji, które mogą zasilić KFD w tym roku, to 5 mld zł. Dyrektor zarządzający BGK Mariusz Grab informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją Skarbu Państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku. Krajowy Fundusz Drogowy istnieje od stycznia 2004 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem KFD jest gromadzenie i przeznaczanie pieniędzy m.in. na finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, finansowanie przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji systemu elektronicznego poboru opłat. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
wtorek, 30 wrzesień 2014 09:43

Koniec z opłatami za drugi kierunek studiów

Napisane przez
Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mają m.in. ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, zmobilizować uczelnie do prowadzenia studiów o coraz lepszej jakości, a także pomóc uczelniom w radzeniu sobie z niżem demograficznym. Jednym z celów nowelizacji jest też doprecyzowanie i poprawienie niektórych zapisów, które wprowadzono wcześniej - m.in. w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 r. Do nowelizacji pozytywnie odnosi się środowisko naukowe - zarówno przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, jak i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. "Są tam rozwiązania, które pomogą skuteczniej funkcjonować szkołom wyższym" – komentował w rozmowie z PAP przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. Z kolei przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Mueller zaznaczał, że w noweli zawarto wiele zapisów, które satysfakcjonują studentów. W nowelizacji m.in. wycofano zapisy o opłatach za drugi i kolejne kierunki studiów. Z opłat zwolnieni będą już studenci, którzy podjęli drugi kierunek studiów w roku akademickim 2013/2014. Zlikwidowanie tych opłat miało związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca br. Inną zmianą, na którą czekali studenci są nowe zapisy dotyczące umowy student-uczelnia - szkole wyższej nie wolno będzie pobierać od studenta opłat, których w dokumencie takim nie wyszczególniono. Inną zmianą jest to, że stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie będą wliczane do dochodu podczas ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Zmieniają się też przepisy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych wypracowanych m.in. podczas realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki. Badacz, który zechce skomercjalizować swoje rozwiązanie, będzie mógł wspólnie z zatrudniającą go uczelnią publiczną czy instytutem badawczym wypracować ścieżkę komercjalizacji. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, pierwszeństwo w wykorzystaniu pomysłu ma uczelnia, jeśli z prawa tego nie skorzysta w ciągu trzech miesięcy, komercjalizacji będzie mógł się podjąć wynalazca. Nowe przepisy dotyczą innowacji, które opracowano po 30 września 2014 r. Obecna nowelizacja wprowadza też monitoring karier absolwentów dzięki danym z ZUS. Ministerstwo w formie zanonimizowanej pozyskiwać będzie dane o karierach absolwentów. Dzięki temu można będzie szacować, po jakich studiach znajdują oni pracę i jak kształtują się ich zarobki. Badaniem takim objęte mogą być już osoby, które ukończyły studia w 2014 r. W nowelizacji uszczegółowiono też przepisy dotyczące związków uczelni. Uczelniom wchodzącym w skład związku dano m.in. możliwość wspólnego administrowania majątkiem oraz wspierania badań. Ostatnia nowelizacja wprowadza też zapisy, które zobowiążą uczelnie do różnicowania studiów na profilach ogólnoakademickich od studiów na profilu praktycznym. I tak na studiach o profilu praktycznym przewidziano obowiązek prowadzenia trzymiesięcznych praktyk. Z kolei na profilu akademickim studenci włączani mają być w badania prowadzone na uczelni. Na zmiany w programach studiów inżynierskich i licencjackich uczelnie mają czas do końca 2016 r., a w programach magisterskich - do końca 2017 r. Nowelizacja daje też możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych i studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami. Nowe przepisy pozwolą też na potwierdzanie na uczelni efektów kształcenia. Uczelnia będzie mogła zwolnić studenta nawet z połowy zajęć, jeśli wykaże on, że już posiada wymaganą przez uczelnię wiedzę czy umiejętności. Rozwiązanie to ma zachęcić osoby dojrzałe do podejmowania studiów. Na wprowadzenie regulaminów potwierdzania efektów uczenia władze szkół wyższych czas będą miały do końca czerwca 2015 r. W myśl nowych przepisów do 1 października 2016 r. zlikwidowane mają być kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie 1 października 2014 r., za wyjątkiem części przepisów, dla których ustalono inne daty wejścia w życie. źródło: www.gazetaprawna.pl
wtorek, 30 wrzesień 2014 09:19

Sprawy miejskie będzie można załatwiać na poczcie

Napisane przez
Niektóre placówki Poczty Polskiej w Lublinie wykorzystywane będą jako samorządowe biura obsługi mieszkańców. Ma to ułatwić załatwianie spraw w urzędzie miejskim, zwłaszcza starszym osobom. Na początek wytypowane zostały trzy placówki Poczty Polskiej, w miejscach odległych od centrum miasta - przy ulicach Żywnego, Pocztowej i Władysława Jagiełły - gdzie wkrótce stworzona będzie możliwość załatwiania wszystkich spraw obywateli, które obecnie urzędnicy załatwiają w miejskich biurach obsługi mieszkańców. W przyszłości takich pocztowych punktów ma być więcej. Mają być tam także załatwiane sprawy związane z działalnością miejskich spółek komunalnych. Interesantów będą w nich obsługiwać miejscy urzędnicy albo pracownicy poczty. Samorząd będzie za to płacił Poczcie Polskiej. "Zamiast tworzyć odrębne biura obsługi wykorzystamy zasób poczty, aby mieszkańcy mieli bliżej do miejsc, gdzie będą mogli załatwić swoje sprawy" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które porozumiało się z Pocztą Polską w sprawie takiego wykorzystania jej placówek. Pomysł wzbudził zainteresowanie w innych miastach. "Poinformowałem kolegów z innych miast i ten pomysł - wykorzystania zasobów poczty do obsługi mieszkańców, czy też do skuteczniejszego informowania o naszych inicjatywach, działaniach - podoba się. Jeśli to wdrożymy, to będziemy prekursorami i nasze rozwiązania znajdą naśladowców" - dodał Żuk. Prezes zarządu Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak podkreślił, że nowe funkcje placówek pocztowych w Lublinie to wyraz podążania za potrzebami ludzi. "Zakres usług w urzędach pocztowych powinien rosnąć i inicjatywa, że będą tam lokowane punkty obsługi klienta jest bardzo cenna, bo to oznacza, że w jednym miejscu mieszkaniec Lublina będzie mógł załatwić wiele ważnych spraw. Tego typu rozwiązania możemy powielać w innych miastach i bardzo na to liczę" - powiedział Jóźkowiak. W blisko 350-tysięcznym Lublinie jest obecnie pięć miejskich biur obsługi mieszkańców. Żuk i Juźkowiak podpisali list intencyjny dotyczący stałej współpracy między lubelskim samorządem i Pocztą Polską. Mówi on też o utworzeniu w Lublinie Centrum Badawczo Rozwojowego Poczty Polskiej. Ma ono tworzyć nowe rozwiązania biznesowe, usługowe i techniczne dla potrzeb Poczty we współpracy z lubelskim środowiskiem naukowym. Będzie to pierwszy taki ośrodek Poczty Polskiej. W ciągu najbliższych dwu miesięcy powstające Centrum ma zatrudnić 20 osób. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
poniedziałek, 29 wrzesień 2014 21:22

Targi GMINA i Salon INVESTFIELD – innowacje i wyjątkowe kontakty

Napisane przez

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, które w dniach 14-17 października 2014 roku odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wspierają rozwój branży samorządowej i stwarzają klientom biznesowym doskonałe warunki do nawiązania kontaktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami i zagranicznymi inwestorami. Tym samym to potrzebne w branży  wydarzenie, które umożliwia zawarcie długoterminowych kontraktów oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi regionów.

W ciągu czterech dni targowych odwiedzający będą mieć okazję do tego, by nie tylko zapoznać się z bogatą ekspozycją wystawienniczą, ale też zaczerpnąć wiedzy podczas szkoleń, debat i intensywnych rozmów biznesowych. Targi GMINA i salon INVESTFIELD to ciekawa propozycja dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, pracowników urzędów, architektów, a także planistów, urbanistów, inwestorów oraz specjalistów z dziedziny transportu lokalnego.

Niebywałym atutem targów jest szeroki zakres oferowanych produktów i usług. Swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa zajmujące się m.in.: aranżacją przestrzeni miejskiej, zarządzaniem usługami publicznymi, informatyzacją i cyfryzacją obszarów miejskich.
W gronie wystawców nie zabraknie też przedstawicieli samorządów lokalnych, parków technologicznych i centrów obsługi inwestora.

Uzupełnieniem tegorocznej ekspozycji wystawienniczej będą liczne konferencje, które rozpoczną się już pierwszego dnia targów. O tym, jak ważna jest rewitalizacji przestrzeni miejskich, będą mogli przekonać się uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Doradztwa Turystycznego dla Samorządów i Inwestorów „MiastoODnowa. TurystykaODnowa”, którzy 14 października wezmą udział w całodziennym spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Rynku Hotelarskiego. Tego samego dnia odbędzie się również konferencja Smart City, czyli inteligentne przemieszczanie się po mieście” przygotowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

W  środę, 15 października, program merytoryczny wzbogaci III Kongres Samorządów GMINA przygotowany przez dziennik Rzeczpospolita i Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna”, którą poprowadzi Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W czwartek, 16 października odbędzie się natomiast szkolenie pt. „5 kroków do bezpiecznego placu zabaw” zorganizowane przez specjalistów z Centrum Kontroli Placów Zabaw. Ponadto podczas targów na stoisku Zamku Cieszyn odbędą się konsultacje na temat designu w mieście i projektowania przestrzeni miejskiej pt. „Jaka powinna być przestrzeń publiczna? Atrakcyjna, dostępna, bezpieczna… Dobrze zaprojektowana”. Poprowadzą je eksperci ze Śląskiego Klastra Dizajnu, którzy podpowiedzą jak kompleksowo zaprojektować przestrzeń i meble miejskie przyjazne mieszkańcom, a także jak ożywić zdegradowane obszary miast.


Więcej na www.gmina.mtp.pl

poniedziałek, 29 wrzesień 2014 11:54

Mazowsze wygrało z fiskusem sądowy spór o janosikowe

Napisane przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek cztery decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. W sumie chodzi o ponad 200 mln zł. Sąd uzasadniając orzeczenie powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu br. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z Konstytucją. TK dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy, ale mimo, że nadal obowiązuje, WSA stwierdził, że sąd nie musi już go stosować. Według WSA, aby województw mogło wykonywać zadania własne, zeszłoroczne wpłaty janosikowego nie powinny przekroczyć 30 proc. dochodów podatkowych samorządu. W kwietniu Ministerstwo Finansów zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 mln zł. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
poniedziałek, 29 wrzesień 2014 11:54

Największa elektrownia słoneczna w Polsce otwarta w Gubine

Napisane przez
Największą elektrownię słoneczną w Polsce otworzyła w Gubine poznańska spółka Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin (PEG). Koszt budowy to 10 mln zł - poinformował wiceprezes zarządu PEG Sp. z o.o. Wojciech Wojciechowski. Połowę tych wydatków firma pokryła ze środków własnych i kredytu bankowego, a drugą z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oddana w poniedziałek inwestycja jest pierwszym etapem budowy zespołu trzech tego typu elektrowni. Powierzchnia pierwszej z farm solarnych to 2,6 ha o mocy 1,5 MW - pozwala ona na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną około 800 gospodarstw domowych. Po zakończeniu całej inwestycji łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Gubinie wyniesie 4 MW, a powierzchnia ogniw fotowoltaicznych 7 ha. Jak powiedział Wojciechowski produkcja prądu ruszyła w minioną środę. Od tego czasu ogniwa wytworzyły 4600 kWh. Zaznaczył, że elektrownia jest jeszcze w fazie rozruchu. Obecnie odbiorcą energii jest spółka Enea, a po zakończeniu wszelkich procedur energia wytworzona w Gubinie będzie sprzedawana na rynku energii. "Lokalizacja elektrowni nie jest przypadkowa. W Gubinie mamy dobre warunki, m.in. odpowiednie nasłonecznienie i mikroklimat. Nie mniej ważna jest przychylność dla naszej inwestycji władz samorządowych" - dodał Wojciechowski. "Dla naszego miasta ta inwestycja ma duże znacznie wizerunkowe i gospodarcze. Gubin jest ostatnio kojarzony głównie z planami PGE dotyczącymi budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Budowa elektrowni słonecznej pokazuje, że jesteśmy także otwarci na ekologiczne rozwiązania, czyste źródła energii. Ponadto farma solarna została zlokalizowana w pobliżu naszych terenów inwestycyjnych objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, czego na pewno nie przeoczą potencjalni inwestorzy" - powiedział burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Podstawowym celem działalności PEG Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji w Gubinie - budowa elektrowni słonecznej, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, a przez to zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz zmniejszenie uciążliwości produkcji energii dla środowiska naturalnego. Według władz spółki wykorzystywanie do produkcji energii technologii fotowoltaicznej w Gubinie sprawi, że rocznie nie trafi do atmosfery ok. 3,5 tys. ton dwutlenku węgla, co miało by miejsce przy zastosowaniu do jej wytworzenia konwencjonalnych paliw. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Strona 6 z 32

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY