środa, 05 listopad 2014 09:48

Sądeczczyzna projektuje nowe centra aktywnego wypoczynku

Napisane przez 

Wenecja Sądecka oraz Park Strzelecki w Nowym Sączu ma szansę odzyskać dawny blask, a miasto zyskać nowe centra aktywnego wypoczynku. Została podpisana umowę o dofinansowanie opracowania dokumentacji tych projektów. Łączna kwota dofinansowania z MRPO 2007-2013 to blisko 3,5 mln zł. Łączna kwota dofinansowania z MRPO 2007-2013 to blisko 3,5 mln zł. - Zdając sobie sprawę, że fundusze europejskie na lata 2014-2020 będą „trudnymi" środkami do wykorzystania, zarząd województwa przeznaczył z bieżącej perspektywy środki finansowe na przygotowanie tzw. dokumentacji przyszłościowej. Takie wsparcie pozwoli beneficjentom na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla przyszłej realizacji inwestycji - podkreślił członek zarządu Stanisław Sorys. Projekt Miasta Nowego Sącza „Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" otrzymał 2,5 mln zł dofinansowania z MRPO. W jego ramach zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja, która pozwoli na uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia. Dzięki dokumentacji możliwe będzie przygotowanie etapu inwestycyjnego całego projektu oraz podejmowanie dalszych prac związanych z realizacją tej inwestycji. W dokumentacji przetargowej będą zawarte zapisy o promowaniu działań prośrodowiskowych w planowanym budownictwie. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania technologii niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Celem projektu Fundacji Sądeckiej pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe" jest opracowanie kompleksowej dokumentacji, która pozwoli na budowę osiemnastu wstępnie wytyczonych tras rowerowo-biegowych (o łącznej długości ok. 82 km) wraz z całą infrastrukturą sieciową oraz czterech obiektów, czyli tzw. centrów biegacza (w Bobowej, Szczawnicy, Tarnowie i Nowym Sączu). Trasy będą przebiegały przez jedenaście miejscowości Małopolski południowej: Bobową, Kamionkę Wielką, Korzenną, Krynicę-Zdrój, Łącko, Nowy Sącz, Piwniczną, Sękową, Stary Sącz, Szczawnicę i Tarnów. Dofinansowanie projektu w ramach MRPO wyniosło niecały 1 mln zł. Również ten projekt zakłada w swojej dokumentacji zastosowanie technologii niskoenergochłonnej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie mogą starać się projekty mające strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2014-2020.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY