poniedziałek, 03 listopad 2014 09:12

Unijna kasa wesprze gospodarkę i biznes Polski Wschodniej w 2015 r.

Napisane przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce w drugiej połowie 2015 roku uruchomić pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach unijnego programu "Polska Wschodnia" - powiedziała wiceszefowa MIR Iwona Wendel.

 

Program ma wspierać m.in. konkurencyjność firm.

Polska negocjuje z Komisją Europejską (KE) programy operacyjne dotyczące wydatkowania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020, w tym sześć krajowych i 16 regionalnych. Wendel przyznała, że rozmowy z KE nie są proste. "Jeżeli jakieś rozwiązania są ustanowione dla wszystkich krajów członkowskich, to bardzo trudno zrobić +wyłom+ specjalnie dla Polski" - podkreśliła. Zastrzegła jednocześnie, że KE jest otwarta na nasze argumenty dotyczące na przykład szczególnego wsparcia dla jakichś rodzajów projektów. "Polska Wschodnia" to program współfinansowany z funduszy europejskich przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Cały jego budżet sięga 2 mln euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł. Wiceminister infrastruktury i rozwoju zapowiedziała, że 769 mln euro ma trafić na podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających we wschodniej Polsce, a także na tworzenie warunków, które mają sprzyjać powstawaniu innowacyjnych firm. "Osoby do 35. roku życia, które będą miały dobry pomysł na biznes, zostaną otoczone fachową opieką. Jeżeli ich działalność gospodarcza powiedzie się, dostaną dotacje na ekspansję swojego biznesu" - wyjaśniła. Wendel poinformowała ponadto, że program będzie też wspierał parki technologiczne z tego regionu, a także przedsiębiorstwa realizujące wspólne przedsięwzięcia w ramach klastrów. Pieniądze z tego programu - jak mówiła wiceszefowa MIR - mają być też przeznaczone na inwestycje kolejowe. Na ten cel ma trafić 280 mln euro. "Natomiast na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, głównie ekologicznego transportu publicznego w miastach wojewódzkich i ich otoczeniu oraz inwestycji drogowych łączących te miasta z siecią dróg krajowych, w tym szczególnie ekspresowych, przewidziano 916 mln euro" - dodała. Program "Polska Wschodnia" jest negocjowany z KE równolegle z regionalnymi programami operacyjnymi pięciu wschodnich województw. Chodzi - jak zaznaczyła wiceszefowa MIR - o "zachowanie zasady komplementarności".

"Projekty wspierane z programu +Polska Wschodnia+ muszą być uzupełnieniem przedsięwzięć realizowanych w pięciu regionalnych programach operacyjnych. Z tego też powodu najprawdopodobniej będą zatwierdzone w tym samym czasie. Musimy udowodnić Komisji Europejskiej, że ich finansowanie nie będzie pokrywało się z innymi programami" - zaznaczyła. MIR chce w drugiej połowie 2015 roku uruchomić z programu "Polska Wschodnia" pierwsze konkursy dla przedsiębiorców. "Będziemy wspierać m.in. wzornictwo przemysłowe, a także innowacyjne produkty i usługi" - podkreśliła Wendel. "Chcemy, by pieniądze z nowego programu +Polska Wschodnia+ wpłynęły na jeszcze szybszy niż dotychczas rozwój tego makroregionu. Będziemy wspierać redukcję bezrobocia poprzez podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczymy fundusze na powstawanie trwałych miejsc pracy, a także rozwój transportu - zwiększenie dostępności komunikacyjnej w makroregionie, ale też połączeń z pozostałą częścią kraju" - dodała. endel. Program ma wspierać m.in. konkurencyjność firm.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY