piątek, 24 październik 2014 10:05

Ustawa o referendach lokalnych po zmianach

Napisane przez 

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o referendach lokalnych.

Wprowadza ona obowiązek tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Do tej pory ustawa przewidywała przeprowadzanie referendów w stałych obwodach głosowania i nie zobowiązywała do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. "Kwestia ta powinna być uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości w ustawie o referendum lokalnym" - podkreślono w uzasadnieniu. Na konieczność wprowadzenia takich przepisów zwróciła uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Radosław Witkowski (PO) podczas wtorkowej debaty nad projektem noweli podkreślił, że komisja podzieliła pogląd RPO, że krąg osób korzystających z praw wyborczych powinien być maksymalnie szeroki. "Stąd wprowadzenie do ustawy o referendum lokalnym przepisów analogicznych jak w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w zakresie tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów" - mówił sprawozdawca. "Umożliwienie udziału w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz podobnych instytucjach uważamy za element ochrony praw człowieka i obywatela" - dowodził. W czwartkowym głosowaniu udział wzięło 419 posłów.

Za przyjęciem ustawy głosowało 418 posłów, przeciw był 1 poseł. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY