poniedziałek, 20 październik 2014 12:02

Trwa pierwsza edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu

Napisane przez 

Ostatnie 10 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej i płynące z tego faktu korzyści w formie wsparcia finansowego pomogły wielu polskim przedsiębiorcom, placówkom medycznym, ale też samorządom.

Zarówno województwa, powiaty i gminy bardzo efektywnie wykorzystały środki unijne, zaczęły być dostrzegane i doceniane. Wybitnych podmiotów samorządowych odnoszących sukcesy jest coraz więcej, dlatego też aby promować ich osiągnięcia powstał Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Inicjatywa realizowana jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, którego idea spotkała się z poparciem Kancelarii Prezydenta RP.

Orły Polskiego Samorządu to nowa odsłona realizowanego od 7 lat konkursu Mazowiecka Gmina/Powiat Roku.

Zadaniem przedsięwzięcia jest budowanie i umacnianie pozycji samorządu pod kątem ich konkurencyjności i stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju regionu.

Orzeł Polskiego Samorządu - nagroda rangi krajowej oraz regionalne tytuły, które zdobędą najlepsze samorządy, mają na celu docenić oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracją i wzorem dla innych. Przyznane nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, pokazują jakość i solidność oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.

W ramach Plebiscytu można ubiegać się o tytuł: Gmina/Powiat Roku 2014 – tytuły przyznawane samorządom, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o jakości życia mieszkańców.

Gmina/Powiat/ Samorządowiec 25-lecia Wolności RP – wyróżnienia przyznawane przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług podmiotom i osobom, których sukces przez ostatnie 25 lat szczególnie przyczynił się do rozwoju polskiej samorządności.

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – tytułem zostaną nagrodzone podmioty stwarzające dla inwestorów i przedsiębiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, które poprzez działania przychylne przedsiębiorcom mają wpływ na spadek bezrobocia oraz przyczyniają się do rozwoju regionu, a tym samym do podnoszenia standardu życia swojej wspólnoty lokalnej.

Gmina/Powiat Atrakcyjny Turystycznie – przyznawane samorządom najbardziej zaangażowanym w rozwój turystyki i jednocześnie promującym swój region. Przyznane nagrody i wyróżnienia docenią najlepszych, pokażą jakość i solidność polskich samorządów oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.

Więcej informacji na stronach:

www.gminaroku.pl

www.powiatroku.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY