czwartek, 18 wrzesień 2014 10:52

Wielka samorządowa debata o Polsce Wschodniej

Napisane przez 
Polska Wschodnia to region przez dekady niedoinwestowany, dziś szybko nadrabiający zaległości. Z jednej strony to najczystsze tereny w Europie, z drugiej ośrodek nowoczesnego przemysłu. Rozpoczynający się w czwartek Wschodni Kongres Gospodarczy daje szanse na zmierzenie się ze stereotypami dotyczącymi tego regionu i odpowiedź na pytanie, jaka ścieżka rozwoju będzie dla wschodniej części Polski optymalna. Polska Wschodnia to chyba najbardziej niedoceniany region w Polsce, niekiedy - bardziej z przyzwyczajenia niż z realnej diagnozy - nazywany jest Polską B. O tym, że to już nieadekwatne określenie dowodzą doniesieni z ostatnich lat, by wspomnieć tylko Dolinę Lotniczą. Także skład gości Kongresu, dobitnie świadczy o tym, że o Polsce Wschodniej myśli się strategicznie. Obecność prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, licznych przedstawicieli rządu - by wymienić tylko wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego czy szefa resortu finansów Mateusza Szczurka, dowodzi, że debata o rozwoju Polski Wschodniej ma właściwe znaczenie. Także tematyka sesji Wschodniego Kongresu Gospodarczego świadczy o tym, że Polska Wschodnia to już nie Polska B. Dyskusja będzie dotyczyła bowiem nie tego, czy te tereny są zapóźnione cywilizacyjnie i jak mają nadrabiać zaległości, ale tego, jak znaleźć optymalną ścieżkę rozwoju, jak wykorzystać naturalne atuty z tych terenów, z których przeciętny Kowalski jeszcze niedawno nie zdawał sobie sprawy, bądź nie traktował ich jako potencjalnej konkurencyjnej przewagi. O jakich zatem atutach będzie mowa na Kongresie? Na przykład o małym ruchu granicznym - który skądinąd niebezpodstawnie - kojarzony jest z turystami ze Wschodu, którzy przyjeżdżają do Polski na zakupy. Na pozór zjawisko marginalne, jednak 8 mld zł, które zostawiają przybysze ze Wschodu to nie taki mały zastrzyk finansowy, dzięki któremu powstają w tym regionie nowe inwestycje. Co ważne - prywatne. Tworzy się - niemal od podstaw - infrastruktura ułatwiająca te obroty handlowe. Warto też pamiętać, ze te rejony należy postrzegać nie tylko przez pryzmat handlu przygranicznego - wschodnia granica Polski to przecież również wschodnia granica Unii Europejskiej - to właśnie przez Polskę wschodnią przepływa znacząca część ruchu towarowego między wspólnotą europejską, a byłymi krajami ZSRR. O szansach i wzywaniach związanych z tym zjawiskiem będą w czwartek debatować m.in. Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef Służby Celnej, Anatoliy Makarenko, szef ukraińskiej służby celnej, Antanas Śipavićius, dyrektor generalny Departamentu Cła Republiki Litwy, Marian Podziewski, wojewoda Warmińsko-Mazurski. Wykorzystaniu potencjału Polski Wschodniej zarówno jeśli chodzi o małych ruch przygraniczny jak i wymianę handlową UE-Wschodnia Europa, będzie również poświęconych kilka sesji białostockiego kongresu - m.in. „Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu” i „Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców”, w których wezmą m.in. udział Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników, Andrzej M. Faliński dyrektor Generalny Polskiej Organizacji handlu i Dystrybucji. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY