Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
Aktualności

Aktualności (442)

poniedziałek, 25 marzec 2013 11:31

Bieg na Obcasach. I z Wąsem

Napisane przez

9 marca w polkowickim parku odbyła się 3. edycja „Biegu na Obcasach” - i pierwsza „Biegu z Wąsem”.

Impreza odbyła się nowo otwartym Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku. Rywalizację dla pań przeprowadzono na dystansie 200 m. Uczestniczki,aby móc wystartować,musiały miećna nogachprzynajmniej 5-centymetrowy obcas.Panowie w czasie „Biegu z Wąsem” ścigali się na dystansie 1500 m.

Wydarzenia mają propagować zdrowy styl życia jako profilaktykę przeciwdziałającą powstawaniu raka gruczołu krokowego. Dzięki staraniom organizatorów mieszkańcy gminy Polkowice mieli też możliwość przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji urologicznych w ramach kampanii Chronię Życie Przed Rakiem.

Źródło: Urząd Gminy Polkowice

poniedziałek, 25 marzec 2013 11:29

Sołectw@ w sieci

Napisane przez

Ruszył ogólnopolski konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową, „Sołectw@ w sieci”.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy witryn sołectw lub wsi. Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie obszarom wiejskim, a takżezachęcenie lokalnych społeczności do korzystania z możliwości jakie daje Internet. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.konkurs.kss.org.pl, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca. Wyniki konkursu poznamy w czerwcu.

Źródło: Biuro Prasowe - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

poniedziałek, 25 marzec 2013 11:27

160 milionów na „Czyste życie”

Napisane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał publikację prezentującą projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane przez mazowieckie miasta i gminy.

Największym spośród dofinansowanych przedsięwzięć jest projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.Na Mazowszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyznano dofinansowanie 15 przedsięwzięciom. Na rachunek gminy Brwinów wpłynęło dotychczas ponad 53,7 mln zł.

„Czyste życie” to projekt o najwyższej kwocie dofinansowania spośród koordynowanych przez WFOŚiGW wniosków. Wartość umowy o dofinansowanie projektu wyniosła 159 449 117,00 zł. O 4 mln zł mniejsze wsparcie otrzymało miasto Józefów. To jedyne przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 100 mln zł koordynowane przez mazowiecki WFOŚiGW.

 

Źródło: Biuro Promocji - Urząd Gminy Brwinów

poniedziałek, 25 marzec 2013 11:26

Promocja czytelnictwa w 2013 roku

Napisane przez

Resort kultury planuje wydać w 2013 r. na zakup nowości dla bibliotek od 20 do 30 mln zł.

Ostateczna kwota będzie uzależniona od wydatków na inwestycje w infrastrukturę bibliotek. W roku bieżącym będzie to aż 44,8 mln zł. Tegoroczny budżet realizowanego przez ministra kultury programu „Promocja literatury i czytelnictwa” wynosi 7,813 mln.

To 100-procentowy wzrost w porównaniu do ub.r. Realizacja programu „Promocja literatury i czytelnictwa” to jedno z działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz rozwoju czytelnictwa w Polsce. Chodzi m.in. o zakup książek, inwestycje w infrastrukturę, programy promocyjne, szkolenia bibliotekarzy, a także budżety Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej.

Źródło: Portal Samorządowy

poniedziałek, 25 marzec 2013 11:23

Zmiany w procesie odrolniania gruntów

Napisane przez

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ma ona na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie obecnych przepisów oraz usunięcie wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie.

Nowe przepisy m.in. określają, że stroną w postępowaniu dotyczącym wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze może być wyłącznie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Nowelizacja przewiduje też, że odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat związanych wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych mają być traktowane jako dochód budżetu województwa.

Ustawa porządkuje ponadto zasady windykacji zaległych i bieżących należności oraz opłat rocznych. Nowelizacja ma także usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów bez takich planów) oraz przyspieszyć zmianę dotychczasowych planów, nieprzystających do obecnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.


Źródło: Sejm RP

piątek, 15 marzec 2013 14:28

Godzina dla Ziemi już 23 marca

Napisane przez

23 marca o godz. 20:30 odbędzie się Godzina dla Ziemi organizowana przez WWF (dawniej World Wildlife Fund). O tej porze miliony ludzi na całym świecie wyłączą światła na jedną godzinę, aby pokazać wspólne zaangażowanie w ratowanie planety.

W kampanii promującej akcję wzięli udział m.in. Kinga Rusin, Agnieszka Szulim czy Michał Piróg.

poniedziałek, 18 luty 2013 13:40

Konferencja Zielona Gmina

Napisane przez

Już 4 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja pod tytułem Zielona Gmina. Zaproszeni goście postarają się zaprezentować najlepsze rozwiązania gmin, z których warto korzystać w Polsce. Obradom towarzyszyć będzie wystawa innowacyjnych rozwiązań oświetlenia, recyklingu oraz przetwarzania i odzyskiwania energii, czy systemów komunikacyjnych.

Najważniejsze tematy spotkania to „Zrównoważone budownictwo szansą dla gminy”, „Gospodarka odpadami w gminie”, „Ekologiczna komunikacja” oraz „Finansowanie ekologicznych inwestycji w gminach”.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wezmą w niej udział m.in. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha, prof. Krzysztof Żmijewski oraz prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M.St. Warszawy Sp. z o.o. Sławomir Michalak, Członek Zarządu Remondis Polska Sp. z o.o. Leszek Pieszczek oraz dr Jakub Pawelec z kancelarii M. Mazurek i Partnerzy.

Konferencja Zielona Gmina to już piąta konferencja z cyklu Innovative Poland. Partonat medialny nad imprezą objęła redakcja Magazynu Samorządowego „GMINA”.

MJ/mat. org.

poniedziałek, 28 styczeń 2013 10:44

Zgłoś, że masz azbest w Kędzierzynie Koźlu

Napisane przez

Do końca stycznia kędzierzynianie mają obowiązek przedłożenia prezydentowi miasta informacji o posiadaniu (wykorzystywaniu) wyrobów zawierających azbest lub o ich usunięciu. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać dofinansowanie z miejskiego budżetu, gdy mieszkaniec chce usunąć takie wyroby ze swojego otoczenia.

Magistrat czeka na informacje zarówno od tych osób, które jeszcze nigdy takiej informacji nie składały, jak i tych, które zgodnie z wymogami prawa składają ją regularnie.

Źródło: OSR

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

poniedziałek, 28 styczeń 2013 10:42

Polonez na polkowickim rynku

Napisane przez

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół wspólnie z samorządowcami oddali się tanecznym pląsom w sercu Polkowic. Prastarego poloneza zatańczono po raz trzeci.

Maturzyści tradycyjnie zaprosili do tańca Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, Starostę Polkowickiego Marka Tramś oraz przewodniczących Rady Miejskiej w Polkowicach (Emilian Stańczyszyn) i Rady Powiatu Polkowickiego (Tadeusz Kowalski). Tanecznym krokiem przemierzali polkowicki Rynek, uśmiechając się i dbając o odpowiednią prezencję. Przyglądało im się wielu polkowiczan. Po zakończeniu tańca tegoroczni maturzyści otrzymali od samorządowców kwiaty, a także życzenia, by jak najlepiej zdali egzamin maturalny.

Źródło:

Konrad Kaptur, Ewa Szczecińska - Zielińska

Rzecznik prasowy

Urząd Gminy Polkowice

czwartek, 17 styczeń 2013 12:39

W Szczecinie dużo nowych hotspotów

Napisane przez

163 nowe punkty bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu znajdują się we wszystkich szkołach, radach osiedli, w niektórych instytucjach kultury oraz w szpitalach Szczecina. Realizacja tak dużego projektu była możliwa dzięki unijnemu wsparciu. W ramach projektu Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego powstała sieć hotspotów, centrum zarządzania siecią i trzy stacje bazowe do radiowej transmisji danych. Celem jest zbudowanie infrastruktury, która umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych i społecznościowych. W oparciu o nową infrastrukturę będą realizowane również projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Dostęp do Internetu nie jest anonimowy, wymaga logowania.Koszt projektu to 6,345 mln zł. Przy realizacji zadania wykorzystano zakupioną wcześniej za pieniądze miasta koncesję na wykorzystanie częstotliwości radiowych i ułożone w latach 2007-2011 światłowody.

Źródło:

Tomasz Klek
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY