Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 67.

Aktualności

Aktualności (442)

środa, 14 sierpień 2013 10:39

NAJSOLIDNIEJSZE SAMORZĄDY

Napisane przez

Dobiegła końca III edycja Programu „Rzetelni”, organizowanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Pracodawców RP.

Promuje on instytucje i firmy godne zaufania, profesjonalnie wywiązujące się ze swoich zobowiązań wobec klientów, kontrahentów i pracowników, wspierające konkurencyjność na rynku, innowacyjność i efektywne zarządzanie. Certyfikat Rzetelności przyznaje się również samorządom. W 2013 r. Europejski Certyfikat „Rzetelny Samorząd” otrzymały gminy Lesznowola i Tarnowo Podgórne; Ogólnopolski Certyfikat – gmina miejska Jarosław, gmina Tarczyn i miasto Skierniewice.

Ponadto gminie Biała Rawska przyznano Łódzki Certyfikat Rzetelności, gminie i miastu Witkowo – Wielkopolski Certyfikat Rzetelności oraz gminie Jedlińsk – Mazowiecki Certyfikat Rzetelności. Ponadto certyfikatami „Rzetelnego Menedżera” uhonorowano Marię Jolantę Batycką-Wąsik, wójta gminy Lesznowola, Barbarę Galicz, burmistrza gminy Tarczyn oraz Tadeusza Czajkę, wójta gminy Tarnowo Podgórne.

Źródło: Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

piątek, 09 sierpień 2013 21:37

NOWI URZĘDNICY OD ŚMIECI

Napisane przez

Wiele samorządów wyszło z założenia, że nie poradzą sobie w dotychczasowym składzie z gospodarowaniem odpadami na zmienionych zasadach.

Powstały więc nowe stanowiska: pełnomocników prezydentów, podinspektorów, doradców… ds. wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, ds. gospodarki odpadami – nazwy są różne.

Najczęściej zatrudniano nowych pracowników, o wiele rzadziej – rozszerzano zakres obowiązków osób już pracujących w urzędzie. Nie wiadomo, o ile osób zwiększyła się dzięki śmieciowej ustawie armia urzędników. Tajemnicą pozostaje także wysokość wynagrodzeń specjalistów od śmieci.

Jak szacują portale branżowe, np. Praca.pl, specjalista w zakresie gospodarki odpadami może zarabiać ok. 4 tys. zł brutto miesięcznie. Zdaniem Pawła Solocha z Instytutu Sobieskiego najbardziej racjonalnym rozwiązaniem powinno być powierzenie dodatkowych zadań strukturom istniejącym już w urzędzie. – Gdy tworzy się nowe stanowiska, trudno je potem zlikwidować – wyjaśnia.

Źródło: GazetaPrawna.pl

czwartek, 08 sierpień 2013 10:18

GMINY NIE DBAJĄ O PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

Napisane przez

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy dbają o „estetykę i wartości krajobrazowe swoich nieruchomości”.

Wnioski są miażdżące: jest brzydko, brudno i bez spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, a więc np. parków, skwerów, placów, miejsc pamięci. Najgorzej jest w gminach wiejskich, nieco lepiej w miejskich. Zdecydowana większość skontrolowanych przez NIK gmin, miast, zarządów dworców oraz dróg (63 spośród 75), nie określiła zasad ani warunków zagospodarowania i utrzymania terenów publicznych.

W 16 na 27 sprawdzonych gmin było brudno, nie pielęgnowano w nich zieleni, zaniedbywano obiekty historyczne i miejsca pamięci narodowej. Większość cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków była zarośnięta, zaśmiecona i nieogrodzona. Przy drogach leżały odpadki, a pobocza zarastała wysoka trawa. Tragicznie jest na dworcach: są nie tylko brudne, ale i w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu pasażerów (np. uszkodzone nawierzchnie peronów i oświetlenie, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne, pozostawione fragmenty ogrodzenia).

Źródło: forsal.pl

czwartek, 08 sierpień 2013 10:17

NAJLEPSI SOŁTYSI

Napisane przez

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz redakcja „Gazety Sołeckiej” zorganizowały pod patronatem marszałka Senatu kolejną, jedenastą edycję konkursu „Sołtys Roku”.

Za najlepszych samorządowców 2012 r. uznano: Danutę Izydorczyk ze Starych Siołkowic, Gabrielę Puzik z Kadłuba-Wsi, Tadeusza Dolińskiego z Ligoty Dolnej oraz Zbigniewa Kawę z Kamienia Śląskiego (wszyscy z woj. opolskiego), Grażynę Więch z Ossowa i Andrzeja Piotrowskiego z Karolinowa (oboje z woj. mazowieckiego), Jolantę Szejkę z Bełku (woj. śląskie), Grażynę Ziernik z Dobrocina i Jarosława Jagielskiego z Ratowic (oboje z woj. dolnośląskiego), Bernadetę Białą ze Strzyżewa i Romana Klewenhagena z Boruszyna (oboje z woj. wielkopolskiego), Stanisława Starocha  z Majdanu Grabiny (woj. lubelskie).

Tytuł Sołtysa-Seniora otrzymała Eryka Jonek, która nieprzerwanie od 37 lat jest sołtysem w Pawłowicach na Opolszczyźnie. W konkursie na najlepszą wiejską stronę internetową „Sołectwa@ w sieci” wygrała strona www.chwaszczyno.plz woj. pomorskiego, drugie miejsce zdobyła strona www.wojcieszyce.infoz woj. lubuskiego, a trzecie – www.mikolajewice.bnx.plz woj. wielkopolskiego.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

poniedziałek, 05 sierpień 2013 10:06

SAMORZĄDY ODDAJĄ UNIJNE DOTACJE

Napisane przez

Od 2008 r. anulowano 331 umów o dofinansowanie ze środków UE odnośnie projektów prowadzonych przez samorządy.

W ponad 300 stało się tak w wyniku przeprowadzonych kontroli, ale często jednostki same rezygnowały z inwestycji. Powodem był brak środków własnych. Od 2 lat spadają dochody samorządów – więc mają one mniej pieniędzy na finansowanie zaplanowanych wcześniej inwestycji. Rezygnują z tych, które nie są dla nich priorytetowe. I tak np. w styczniu br. gmina Wiślica (woj. świętokrzyskie) zrezygnowała z blisko 2 mln zł na remont obiektów zabytkowych, zaś w kwietniu dziewięć gmin z woj. opolskiego musiało oddać ok. 620 mln zł po kontroli przeprowadzonej przez urząd marszałkowski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że przyznane pieniądze nie przepadają. Są one kierowane na inne inwestycje, np. z list rezerwowych. Z samorządami podpisano do tej pory ponad 26 tys. umów o dofinansowanie. Ich łączna wartość to 116 mld zł, z czego unijna pomoc wyniosła ok. 74 mld zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

piątek, 26 lipiec 2013 11:31

Małe zainteresowanie sektora MSP funduszami unijnymi

Napisane przez

W latach 2007-2013 polskie małe i średnie przedsiębiorstwa niespecjalnie zabiegały o pomoc unijną. W znaczącej większości (78,1 proc.) w ogóle nie starały się o pieniądze z UE. Projekty współfinansowane ze środków strukturalnych realizowało tylko 17,6 proc. firm. W latach 2014-2020 przewidywany jest spadek zainteresowania firm środkami unijnymi. Skorzystanie z tej formy pomocy deklaruje zaledwie 14,2 proc. przebadanych firm. 13,7 proc. przedsiębiorców nie zamierza korzystać z funduszy, a 72,1 proc. jest jeszcze niezdecydowana.
W perspektywie finansowania na lata 2014-2020 przewidywany jest spadek aktywności przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków UE w branżach: kultura i sztuka, uroda i relaks, edukacja i szkolnictwo, budownictwo, odzież i obuwie oraz komputery i internet. Zgodnie z deklaracjami badanych, w latach 2007-2013 najczęstszą przyczyną braku aktywności w staraniu się o pomoc unijną były trudności proceduralne  oraz brak odpowiednich programów/działań, w których firmy mogłyby uczestniczyć. Badani licznie wskazywali również brak potrzeby wykorzystania środków pomocowych oraz trudności z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych projektów. Nie brakowało także firm deklarujących brak wiedzy na temat środków unijnych lub trudności z uzyskaniem dostępu do tych informacji.


 

Jeśli chodzi o lata 2014-2020, najczęściej respondenci nie potrafili wskazać, dlaczego ich firmy nie będą pozyskiwać środków z UE (15,6 proc.). Nieznacznie mniejszy odsetek, jako barierę zadeklarował brak środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, przeszkody proceduralne oraz brak programów/działań pozwalających uczestniczyć w projektach wspierających rozwój firm. Pozostałe bariery utrudniające aplikowanie o środki z UE w kolejnych latach programowania związane będą z niedostrzeganiem przez przedsiębiorców takiej potrzeby, brakiem wiedzy oraz małą dostępnością informacji na temat możliwości pozyskania środków. Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz. W badaniu wzięło udział 2393 przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w Firmy.net.
Źródło: www.money.pl

czwartek, 25 lipiec 2013 10:23

Raport NIK o samorządach

Napisane przez

 Z raportu NIK wynika, że samorządy często zatrudniają urzędników na zasadach sprzecznych z ustawą. Kontrolerzy zbadali 45 urzędów samorządowych na szczeblu powiatu, gminy i województwa. W latach 2010-2012 obsadzono w nich ponad cztery tysiące stanowisk urzędniczych - w tym aż dwa tysiące z pominięciem otwartego i konkurencyjnego naboru. Co więcej, część z zatrudnionych w ten sposób osób, dzięki przychylnej interpretacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, nie była kierowana do odbycia służby przygotowawczej.
NIK wskazuje, że takie postępowanie jest sprzeczne z duchem ustawy, która nakazuje zapewnienie równych szans przy staraniu się o pracę.
Kontrolerzy stwierdzili także, że w 17 urzędach (38 proc.) część pracowników nie była poddawana obowiązkowej ocenie okresowej. W połowie urzędów robiono to zbyt rzadko lub według nieodpowiednich kryteriów. Źródło: www.polskieradio.pl 

środa, 24 lipiec 2013 10:29

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Napisane przez

 Celem konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy zainteresowani tą tematyką, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Umowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Powstał on na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 roku. Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 30 sierpnia 2013 r.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
    układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania. Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej. Pełna informacja wraz z formularzem zgłaszania uwag on-line dostępna na: www.ofop.eu

 

środa, 24 lipiec 2013 10:23

Narzekanie ma promować Polskę

Napisane przez

 W Internecie trwa kampania promująca Polskę wśród zagranicznych odbiorców. Motywem przewodnim filmów reklamowych jest narzekanie, które twórcy działań uznali za naszą główną narodową cechę. Od początku lipca można oglądać trzy spoty zachęcające do wizyty w Polsce. Pomysłodawcy kampanii zapraszają ironicznym hasłem „Poland. Come and complain”.

W spocie otwierającym taksówkarz przekonuje, że Polacy, choć może nie są w niczym najlepsi, ale „dobrzy to są na pewno w narzekaniu”. Kulturoznawca narzeka na brak osiągnięć Polaków w uprawianej przez niego dziedzinie. Podważa przy tym sukcesy takie jak Oscar dla Andrzeja Wajdy czy popularność książek Stanisława Lema na świecie. Komputerowy geek stwierdza: „Polacy i nowe technologie? Brak wyników dla zapytania”. Kampania prowadzona jest także na Facebooku.
Źródło: www.marketing-news.pl 


 

wtorek, 23 lipiec 2013 09:35

Drugi kierunek studiów płatny!

Napisane przez

Od października wchodzą opłaty za drugi kierunek studiów. Wyniosą od kilku tysięcy do ponad 20 tys. zł za rok. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostawiło w tej sprawie uczelniom dowolność.

Do tej pory studenci mogli studiować za darmo, ile tylko kierunków chcieli. W tym roku akademickim się to kończy. Zwolnieni z nich będą tylko najlepsi pod warunkiem, że w grupie prymusów znajdą się po każdym zakończonym roku studiów.
Niektóre, jak Politechnika Poznańska, postanowiły, że studenci na drugim kierunku zapłacą tyle co zaoczni. Inne, jak Politechnika Warszawska, ustaliły koszt godziny zajęć na 15 zł. Na tej podstawie powstał cennik dla wszystkich kierunków uzależniający czesne od liczby zajęć. A że na dziennych jest więcej godzin niż na zaocznych, to i opłaty są wyższe. Najdroższe są kierunki medyczne - wszędzie, bez względu na miasto, kosztują ponad 20 tys. zł. Najtańsze są humanistyczne, filozofię jako drugą można studiować już od 1,7 tys. zł. Drugie studia są zwykle droższe na dużych uczelniach, np. chemia na Uniwersytecie Warszawskim kosztuje 15 tys. zł, a na Uniwersytecie Opolskim 2,4 tys.
Niektóre uczelnie wprowadzą zniżki. Katolicki Uniwersytet Lubelski obniży czesne o blisko 200 zł tym, którzy tu właśnie studiują oba kierunki.
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nauka na drugich studiach będzie kosztowała tyle ile na zaocznych - 6,4 tys. zł za rok. Zniżki dla "swoich" wyniosą od 20 do 30 proc.
Źródło: wyborcza.pl
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14320882,Studia_drugie_i_drogie.html#ixzz2ZqtPo8nL


 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY