Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
poniedziałek, 12 styczeń 2015 17:02

SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Napisane przez 

13 listopada br. – w trakcie seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poświęconego aktywizacji cyfrowej pokolenia 50 – ogłoszono wyniki konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja” zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Informowaliśmy wcześniej na naszych łamach o tym konkursie.

To już tradycja. Zespół parlamentarny od trzech lat ogłaszał konkursy, w których rywalizowały jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniające w godny sposób potrzeby tej rosnącej części populacji, jaką stają się seniorzy we współczesnej sytuacji demograficznej. Przedmiotem rywalizacji był zaszczytny tytuł „Samorząd przyjazny seniorom”. We wcześniejszych konkursach rywalizowano o tytuły „Samorządu przyjaznego edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” (w 2012 r.) i „Samorządu przyjaznego seniorom 2013 – przyjaznej przestrzeni publicznej” (w 2013 r.). Przyszedł teraz czas na przyjazną administrację.

Organizujący konkursy Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych przyjmował świadomie szeroką, otwartą i wieloznaczną formułę tematów (tytułów) konkursów, bowiem pozwalało to na uchwycenie także takich inicjatyw, które trudne byłyby do przewidzenia przy kazuistycznym ustaleniu zakresu rywalizacji. W istocie przecież – jak można się domyślać – nie chodziło o stricte sportową rywalizację (bo też jaka może być rywalizacja Szczecina z Katowicami!), lecz o popularyzację pożytecznych pomysłów, ułatwiających życie seniorom.

W tym roku kapituła konkursu pod kierunkiem senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych (w jej pracach uczestniczył również naczelny redaktor PUBLICUSA, Tomasz Czajkowski) najwyżej oceniła inicjatywę z kresów zachodnich.

Pierwsze miejsce zdobyło Miasto Zielona Góra – za realizację projektu „Karta Zielonogórskiego Seniora”. Drugie miejsce zdobyły dwie, mniejsze gminy: sławna z białych serów gmina Korycin, za realizację projektu „Seniorzy w działaniu” oraz dolnośląska gmina Dzierżoniów za realizację projektu „Stworzenie warunków dla rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania tożsamości oraz scalanie pokoleń”.

Przyznano również kilka wyróżnień specjalnych. Wyróżnienie specjalne w kategorii „współpraca z innymi samorządami, instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa” otrzymał powiat żagański za realizację projektu „Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu – Polsko-niemieckie spotkania seniorów”.

Wyróżnienie specjalne w kategorii „kompleksowość projektowanych lub wdrożonych rozwiązań” przypadło gminie Czerwonak za realizację projektu „Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak na lata 2013-2018 ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA”. Wyróżnienie specjalne w kategorii „rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej” powędruje z kolei do Legnicy za realizację projektu „Centrum Seniora”.

Za trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów wyróżniona została gmina Polkowice za realizację projektu „Mieszkania Chronione dla osób starszych”. Wyróżnienie specjalne w kategorii „partnerskie współdziałanie z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i realizacji rozwiązań” otrzymała gmina Nysa za realizację projektu „Gmina Nysa przyjazna seniorom – seniorze, nie bój się Urzędu”.

Wypada tu napisać słów parę na temat najlepszego programu. Karta zielonogórskiego seniora jest wzorowana na programach lojalnościowych i tych, które samorządy adresują do rodzin wielodzietnych. Celem przedsięwzięcia, skierowanego do osób powyżej 50. roku życia, jest aktywizacja fizyczna i intelektualna zielonogórzan w sile wieku i jednocześnie – wytworzenie oferty zielonogórskich przedsiębiorców przeznaczonej dla beneficjentów programu. Ułatwiając seniorom dostęp do dóbr kulturalnych, sportowych i podstawowych buduje się wizerunek Zielonej Góry, jako miasta przyjaznego i otwartego dla mieszkańców. W Zielonej Górze miesza ponad 40 tysięcy osób w wieku powyżej 50 lat. Udział w programie jest, rzecz jasna, dobrowolny i zapewnia zniżki przy zakupie żywności, artykułów higienicznych, odzieży, rabaty u fryzjerów, w pralniach, przy zakupie biletów na imprezy kulturalne i sportowe, jak i również – zniżki w gastronomii. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY