Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 28 wrzesień 2014 22:39

WŁOSZCZOWSKIE NGO W SECEMINIE

Napisane przez 

W niedzielę, 24 sierpnia 2014 roku, teren rekreacyjny w Seceminie stał się miejscem spotkań włoszczowskich organizacji pozarządowych i mieszkańców. Było to możliwe dzięki realizacji projektu edukacyjnego „Lokalnie Decydujemy Razem”, któremu przewodzi Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Tym razem odbywające się tam Dożynki Powiatowe miały charakter nie tylko pikniku familijnego, ale również święta NGO w powiecie. Powstanie Miasteczka Organizacji Pozarządowych miało na celu promocję, a także integrację organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Urząd Gminy Secemin. W ramach Miasteczka NGO mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z zakresem działalności 22 organizacji z terenu powiatu włoszczowskiego, które miały tam swoje stoiska. W ramach prezentacji działalności organizacji przewidziano różnego rodzaju atrakcje dla starszych, jak i młodszych.

Powstanie Miasteczka NGO w czasie Dożynek Powiatowych zostało sfinansowane w ramach projektu „Lokalnie Decydujemy Razem”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. W tym roku na dożynkach swoje stoiska miały również organizacje pozarządowe:

- Ochotnicza Straż Pożarna Secemin,
- Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN”,
- Klub Sportowy Zieleń Żelisławice,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin,
- Ochotnicza Straż Pożarna Wola Czaryska,
- Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną”,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”,
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobromierz,
- Babski Klub „Elita”,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty „Pogodna Jesień”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków,
- Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Dzierzgowianie”,
- Klub Sportowy Hetman Włoszczowa,
- Ochotnicza Straż Pożarna Włoszczowa,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Gościnianki”,
- Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi” z Moskorzewa,
- Gminny Klub Sportowy Kluczewsko,
- Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne,
- Stowarzyszenie Wędkarskie „Karpik” w Moskorzewie,
- Ochotnicza Straż Pożarna Moskorzew.

Uroczystości rozpoczęły się od konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2014”, który odbył się na placu przed kościołem parafialnym w Seceminie. Startowało w nim siedem wieńców, przygotowanych przez zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Komisja oceniała poziom artystyczny, zgodność z tradycją, odpowiedni kształt wieńca oraz naturalne elementy wystroju.

Po dokonaniu oceny wieńców przez komisję konkursową, rozpoczęła się polowa msza święta w intencji Rolników, której przewodniczył ks. prałat Zygmunt Pawlik – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Homilię wygłosił ks. Paweł Stolarczyk – proboszcz miejscowej Parafii p.w. św. Katarzyny i św. Jana Ewangelisty. Oprawę muzyczną mszy zapewnił Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina.

Po uroczystej mszy barwny korowód dożynkowy na czele z Powiatową Kapelą Włoszczowską i Starostami Dożynek: panią Marzeną Lis z Ojsławic (gmina Radków) i panem Henrykiem Znojkiem z Secemina (gmina Secemin) oraz przedstawicielami władz województwa, powiatu, gmin i zaproszonymi gośćmi udał się na boisko sportowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Zenon Kułaga, wypuścił z klatki białe gołębie – symbolizujące radość, pokój i pojednanie (gołębie pochodziły z hodowli Krystiana Kułagi). Następnie poszczególne delegacje przekazały władzom gminnym i powiatowym wieńce dożynkowe, które wcześniej zostały ośpiewane.

W dalszej kolejności Starostowie Dożynek pani Marzena Lis i pan Henryk Znojek wręczyli Staroście Włoszczowskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Włoszczowskiego, Wójtowi Gminy Secemin i Przewodniczącemu Rady Gminy symboliczny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Starosta podziękował za przekazany bochen chleba. – Obiecuję dzielić go sprawiedliwie, aby wszystkim wystarczyło – dodał włodarz powiatu.

Po obrzędzie dożynkowym głos zabrali gospodarze: Wójt Gminy Secemin Sławomir Krzysztofik oraz Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz. Starosta w imieniu całej społeczności powiatu włoszczowskiego podziękował rolnikom za trud włożony w pracę na roli. Słowa podziękowania skierował do osób zaangażowanych w przygotowanie dożynek. Zgromadzonym życzył udanej zabawy. Podczas święta plonów głos zabrali również zaproszeni goście – posłowie: Maria Zuba, Mirosław Pawlak, Renata Janik oraz Wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień na scenę poproszono rolników z terenu powiatu włoszczowskiego, którzy zostali odznaczeni honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Następnie wręczono nagrody w konkursach:

- „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2014” – Tegoroczny „najładniejszy wieniec” wykonał Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina (gmina Secemin). Drugie miejsce zajął wieniec przygotowany przez Zespół Ludowy „Dzierzgowianie” z Dzierzgowa (gmina Radków), a trzecie ex aequo wieniec wykonany przez Zespół Ludowy „Moskorzewianie” z Moskorzewa (gmina Moskorzew) oraz Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną” (gmina Kluczewsko). Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie;

- „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” –Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo Agnieszki i Jacka Gołuch z Dzierzgowa (gm. Radków), drugie miejsce gospodarstwo Mariusza Bąka z Koziej Wsi (gm. Krasocin), natomiast trzecie – gospodarstwo Zdzisławy i Józefa Krupów z Dobromierza (gm. Kluczewsko). Nagrodę za pierwsze miejsce ufundowało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, za drugie – Urząd Gminy Krasocin, a za trzecie – Urząd Gminy Kluczewsko.

Na tym zakończyła się pierwsza część niedzielnej imprezy – część dożynkowa – a rozpoczęła część druga – „Przegląd Zespołów Ludowych i Kapel w Seceminie”. Środki na realizację Przeglądu Powiat Włoszczowski pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. W ramach Przeglądu wystąpiło dziesięciu wykonawców z terenu powiatu włoszczowskiego: Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Dzierzgowianie” z Dzierzgowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Cyraneczka” z Psar, KGW „Gościnianki” z Gościencina, Zespół „Melodia” z Oleszna, Zespół Ludowy „Przepióreczka” z Żelisławic, Powiatowa Kapela Włoszczowska, Zespół Ludowy „Moskorzewianie” z Moskorzewa, Kapela CH-DK Benc z Chlewic oraz KGW „Cieślaneczki” z Ciesiel.

Gwiazdą wieczoru był zespół CLIVER. Młodzi wykonawcy zaśpiewali swoje największe hity. Nie zabrakło też nowych piosenek. Uczestnicy imprezy bawili się, m.in. przy takich przebojach jak: „Chodź kochanie”, „Pokaż, jak się kręcisz”, „Zaufaj mi”, „Agnieszka”, „Ta dziewczyna to facet”, czy „To ona mnie wyrwała”. Publiczność bawiła się znakomicie, a po koncercie fani mogli otrzymać od zespołu autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po gwieździe wieczoru rozpoczęła się zabawa taneczna „pod gwiazdami”, która trwała do północy. Niedzielną imprezę poprowadzili: Danuta Kwiecień – zastępca kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Sylwester Kowalski – dyrektor włoszczowskiego Domu Kultury. Opiekę medyczną podczas dożynek sprawował zespół ratownictwa medycznego z Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dożynki były okazją do prezentacji samorządów, firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz do wystawy płodów rolnych i sprzętu rolniczego, a także dorobku artystycznego. Na stoisku przygotowanym przez pracowników Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie zorganizowane zostały liczne konkursy z zakresu wiedzy o powiecie włoszczowskim. Najmłodsi mogli rozwiązać krzyżówki, rebusy, czy złowić kolorowe plastikowe rybki w niewielkim basenie ustawionym przy stoisku PCK-R.

Więcej informacji na stronie www.powiat-wloszczowa.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY