Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

czwartek, 11 wrzesień 2014 11:24

100 projektów do wielkopolskiego Kontraktu Terytorialnego

Napisane przez 
- Budowa drogi S11, Szpitala Matki i Dziecka oraz hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu to część ze 100 projektów, jakie samorząd województwa wielkopolskiego zgłosi w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego. Szacunkowa wartość inwestycji przekracza 17,4 mld zł. Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak przyznał, że region zaproponował "listę marzeń". "Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ona daleko idąca jeśli chodzi o pomysły i kwoty" - dodał. Władzom województwa szczególnie zależy na trasie S11 wraz z obwodnicami. Marszałek zwraca uwagę, że droga przecina region z południa na północ i jest kręgosłupem komunikacyjnym Wielkopolski. "Niestety trudno ją wpisać do ogólnopolskich programów, bo nie jest częścią europejskich korytarzy transportowych" - powiedział Woźniak. Według marszałka do ważnych dla regionu projektów należy też szacowana na 400 mln zł budowa Szpitala Matki i Dziecka oraz projekt dużej hali w Poznaniu, która mogłaby przyciągać imprezy kulturalne oraz sportowe. Najdroższe inwestycje związane są z transportem. Wielkopolska chce m.in. za 830 mln zł rozbudować poznański węzeł kolejowy i przystosować go do potrzeb ruchu metropolitalnego. Ponad 1,5 mld zł miałoby być przeznaczone na tzw. gospodarkę niskoemisyjną w Poznaniu; propozycje dotyczą głównie transportu zbiorowego w mieście i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. Region chce też wspierać badania i rozwój. Po ok. 200 mln zł mają kosztować projekty "zintegrowanego rozwoju innowacyjnego przemysłu lotniczego w Wielkopolsce" oraz budowa "Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl". Wśród projektów, które mogłyby dostać dofinansowanie unijne z krajowych programów operacyjnych, są inwestycje związane z 1050-leciem chrztu Polski, w tym modernizacja muzeów przedstawiających początki państwa Piastów. Lista obejmuje również budowę zbiornika przeciwpowodziowego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Koszt tej inwestycji to ok. 0,5 mld zł. Jak powiedziała rzeczniczka marszałka Anna Parzyńska-Paschke, łączną wartość wszystkich propozycji można jedynie oszacować. "Niektóre projekty nie są jeszcze gotowe i w związku z tym nie wiadomo, ile będą kosztować. Dotyczy to głównie przedsięwzięć, które miałyby być realizowane przez jednostkę zarządzaną centralnie - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad" - dodała. Wśród tych projektów jest budowa tras S11 i S10, dokończenie drogi S5 i przebudowa dróg krajowych nr 25 oraz 12. Wśród propozycji samorządu województwa znajduje się też pięć projektów ponadregionalnych, które mają być realizowane w ramach strategii Polski Zachodniej, stworzonej wspólnie przez województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie i zachodniopomorskiego. Łączna wartość tych inwestycji, dla których można określić wartość, szacowana jest na ponad 10 mld zł. Wśród nich jest budowa sieci energetycznej, dokończenie modernizacji linii kolejowej E59, budowa Północno-Zachodniego Centrum Biogospodarki BioAgroTech (BioAT) i system profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych. Propozycje zawarte w Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jeśli będzie zamiar realizacji określonego projektu w trybie pozakonkursowym. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY