Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
środa, 03 wrzesień 2014 10:09

Rząd zmienia zasady finansowania remontów dróg lokalnych

Napisane przez 
Od 2016 r. przebudowa 
szos gminnych i powiatowych będzie finansowana z rezerwy celowej utworzonej 
w budżecie państwa 
i nie niższej niż 900 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Proponuje w nim zastąpić obecne narzędzie wsparcia dróg powiatowych i gminnych, czyli dotacje z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych, dotacjami ze specjalnie utworzonej w budżecie państwa rezerwy celowej. źródło: prawo.rp.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY