Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

Wydrukuj tę stronę
piątek, 29 sierpień 2014 13:29

Trudny problem opłat za śmieci od letników

Napisane przez 
Gmina, dla ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, nie może wymagać od właścicieli domków letniskowych deklarowania, w których miesiącach będą zamieszkiwać nieruchomość. Łódzka RIO stwierdziła niezgodność z prawem uchwały Rady Gminy w Parzęczewie z 10 lipca br., w której dokonano zmian wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Chodzi o domki letniskowe. Jak podkreśla RIO, w części H.1.deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość okresowo przypisując ją do właściwego miesiąca w roku, natomiast w części H.2 deklaracji należy dokonać wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty, odnosząc jej wysokość do właściwego miesiąca w roku. Zatem z regulacji zawartych w części H.1. i H.2. wynika,że mieszkańcy „sezonowi” deklarują, w których miesiącach w ciągu roku będą zamieszkiwać nieruchomości – zauważa Izba. Tymczasem z przepisów prawa wynika, że deklarację właściciel nieruchomości składa „w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości” natomiast w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji – a zamieszkiwanie sezonowe powoduje taką zmianę - zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji – wyjaśnia Izba. Zatem konieczność zadeklarowania w treści deklaracji poszczególnych miesięcy wciągu roku, w których nieruchomość będzie zamieszkiwana nie znajduje uzasadnienia w świetle unormowań prawnych – podsumowała RIO stwierdzając nieważność uchwały. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl