Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
środa, 25 czerwiec 2014 09:28

Samorząd będzie finansował lotnisko w Szymanach do 2013 r.

Napisane przez 
Radni woj. warmińsko-mazurskiego zdecydowali we wtorek o wydłużeniu finansowania regionalnego lotniska w Szymanach z 6 do 16 lat, tj. do końca 2030 roku. Lotnisko będzie finansowane z obligacji krótko- i długoterminowych. Radni woj. warmińsko-mazurskiego na wtorkowej sesji sejmiku przyjęli uchwałę, w której samorząd regionu zobowiązuje się do finansowania regionalnego portu lotniczego w Szymanach k. Szczytna do końca 2030 roku. Zdecydowano, że lotnisko będzie dofinansowywane z obligacji krótko- i długoterminowych. Obligacje krótkoterminowe o terminie wykupu do połowy 2016 roku będą o wartości 30 mln zł, zaś obligacje długoterminowe o terminie wykupu do końca 2030 roku będą o wartości 45 mln zł. "Emisja obligacji długoterminowych zapewni finansowanie wydatków inwestycyjnych, zaś emisja obligacji krótkoterminowych jest niezbędna w celu pokrycia wydatków niekwalifikowanych dotyczących podatku VAT" - czytamy w uzasadnieniu przyjętej we wtorek uchwały. Za jej przyjęciem głosowali radni wszystkich klubów w sejmiku. Lotnisko regionalne w Szymanach pod Szczytnem ma zostać uruchomione za rok, a spółka, która koordynuje prace związane z jego uruchomieniem w 100 procentach należy do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwotnie władze regionu chciały dofinansowywać lotnisko przez 6 lat po uruchomieniu, wtorkowa uchwała wydłuża jednak ten okres do 16 lat, tj. do końca 2030 roku. Samorząd województwa zobowiązał się do pokrywania tych wydatków z dochodów własnych, zaś zabezpieczeniem wykonania zobowiązań z tytułu obligacji będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomościach lotniska w Szymanach. Tworzenie regionalnego lotniska w Szymanach współfinansowane jest środkami unijnymi, a wartość inwestycji szacowana jest na 205 mln zł. Obecnie spółka, która koordynuje prace związane z uruchomieniem lotniska (Warmia i Mazury sp. z.o.o.) rozstrzygnęła konkurs na budowę pola wzlotów i budowę budynku lotniskowej straży pożarnej, a w połowie przyszłego tygodnia ma zostać rozstrzygnięty konkurs na budowę terminala (poprzedni został unieważniony, w obecnym startuje 12 firm). Odpowiedzialny za nadzór nad powstawaniem portu lotniczego wicemarszałek Witold Wróblewski na wtorkowej sesji sejmiku poinformował także, że samorząd województwa uzgodnił z gminą Szczytno kwestie zbudowania zupełnie nowej drogi o długości 1,4 km, prowadzącej z drogi krajowej do terminala. źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY