Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

wtorek, 24 czerwiec 2014 12:56

Rekrutacja do II edycji szkoleń dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych

Napisane przez 
1 lipca 2014 r. ruszy rekrutacja do II edycji szkoleń dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych "Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST" w 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna 1 lipca 2014 r. rekrutację na szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w ramach projektu "Dobre prawo sprawne rządzenie". Rekrutacja rozpocznie się o godzinie 14.00. Od tego dnia ministerstwo będzie przyjmowało zgłoszenia na szkolenia. Osoby, które zgłosiły się do poprzedniej edycji, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo rekrutacji. Warunkiem pierwszeństwa dla tych osób jest pozytywna odpowiedź na maila, który zostanie do nich rozesłany 1 lipca 2014 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 lipca. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie przekazana do wytypowanych do uczestnictwa w projekcie urzędów mailem bądź przez ePUAP. Ministerstwo informuje, że szkolenia w tej edycji odbywać się będą w oparciu o schemat: 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok stały dla wszystkich uczestników (Kodeks Postępowania Administracyjnego lub ordynacja podatkowa oraz techniki legislacyjne) oraz 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok do wyboru (m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna, podatki i opłaty lokalne, ochrona środowiska, zarządzanie drogami). Programy szkoleń znajdują się tutaj https://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/dobre-prawo-sprawne-rz/8020,Konspekty-szkolen.html. Wybór grup szkoleniowych (tematyka) odbywał się będzie na etapie rekrutacji do projektu. Ministerstwo zastrzega, że grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 22 osoby, ilość miejsc na szkolenia jest więc ograniczona. Poza osobami z listy rezerwowej o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista urzędów objętych wsparciem, regulamin szkoleń, terminy, tematyka szkoleń oraz procedura rekrutacji poniżej. Źródło: www.samorzad.pap.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY