Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

wtorek, 20 maj 2014 10:02

5 mln euro dla zakładów zagospodarowania odpadów

Napisane przez 
Minister Środowiska ogłosił dziś konkurs o unijne dofinansowanie dla zakładów zagospodarowania odpadów. Wnioski można składać od 18 czerwca do 18 lipca 2014 roku. Środki przeznaczone są na projekty z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Do wykorzystania jest 5 mln euro z Funduszu Spójności. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu. Wnioski można składać od 18 czerwca do 18 lipca 2014 roku. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY