Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
czwartek, 15 maj 2014 13:50

ZAGROŻENIE POWODZIOWE: Lekcja poszła w las, czy raczej w głęboką wodę?

Napisane przez 

Na południowym wschodzie kraju trwa prewencyjne umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Śląska obawiają się grożących im podtopień i powodzi. Na chwilę obecne stany rzek w tym rejonie bliskie są stanu ostrzegawczego, ale jeszcze nie przekraczają go. Wszystko zależy od pogody.

Nie tak dawno pisaliśmy o kontroli NIK w zakresie inwestycji na terenach zagrożonych powodziami - i przypomnijmy - jej wyniki wskazały, że gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu powodziowym na terenie planowanej inwestycji. Informacji takich w zdecydowanej większości brakowało także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - ujęto i opisano w nich jedynie dziesiątą część obszarów zagrożonych powodzią.

Czytaj dalej >>>

Kontrolerzy NIK uważają, że Polacy nie uczą się na błędach i nadal dopuszczają się tych samych uchybień co w przeszłości - czy zatem doświadczenia z przeszłości poszły w las, czy raczej w głęboką wodę? Więcej o uchybieniach wynikających z kontroli NIK w artykule M.Webera "Żyjąc w cieniu wielkiej wody" >>>

Red.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY