Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
czwartek, 08 maj 2014 10:04

Rozwój e-administracji w Polsce

Napisane przez 
W Polsce za pomocą internetu komunikuje się z urzędem 90% przedsiębiorców. Dalsze ułatwienia w elektronicznej komunikacji z administracją przewiduje ustawa o informatyzacji, której istotne przepisy wchodzą w życie 11 maja. Dzięki tej nowelizacji powstawać będzie więcej e-usług, a obywatelom łatwiej będzie z nich korzystać. Najważniejsze zmiany, które wprowadza ta ustawa to: Usprawnienie korespondencji elektronicznej z urzędem, łatwiej będzie m.in. złożyć e-pismo, bo urzędy mają ujednolicić do 11 sierpnia miejsca do przyjmowania e-korespondencji (elektroniczne skrzynki podawcze). Wsparcie rozwoju e-usług – zgodnie z nowymi przepisami urzędy będą miały obowiązek realnie umożliwić obywatelom załatwianie drogą elektroniczną wszystkich spraw, które nie muszą być załatwiane papierowo. Rozszerzona sieć miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP, który przydaje się do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną. Do tej pory taki profil można było potwierdzić np. w urzędzie skarbowym lub wojewódzkim, ta lista będzie się teraz rozszerzać m.in. o placówki Poczty Polskiej i banki. Więcej informacji o nowelizacji ustawy o informatyzacji dostępnych jest pod linkiem: https://mac.gov.pl/projekty/zmiana-ustawy-o-informatyzacji Źródło: www.mac.gov.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY