Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 51.

czwartek, 02 styczeń 2014 13:47

Zasiłki dla poszkodowanych przez halny w Małopolsce

Napisane przez 
Minister Finansów na wniosek szefa MAC uruchomił 150 000 zł na zasiłki celowe do 6 000 zł dla poszkodowanych rodzin z województwa małopolskiego. Pomoc wypłacana jest przez gminne/miejskie ośrodki pomocy społecznej na podstawie wniosków poszkodowanych, którzy ponieśli straty w gospodarstwach domowych i nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych. W celu uruchomienia środków budżetu państwa, gminy powinny przekazać informację o liczbie poszkodowanych oraz wielkości niezbędnych środków finansowych do właściwego terytorialnie wojewody. Jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w infrastrukturze technicznej mogą ubiegać się o dotacje z budżetu państwa na jej remont lub odtworzenie. Szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - odnośnik: „wytyczne powodziowe”. W przypadkach uzasadnionych skalą zniszczeń w obiektach budowlanych, prezes Rady Ministrów, w oparciu o dane przekazane przez wojewodów, może wydać rozporządzenie określające gminy, w których zastosowane będą rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.). Przepisy te znacząco upraszczają postępowanie przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, np. w miejsce decyzji pozwolenie na budowę wystarczy zgłoszenie robót, a tam gdzie przepisy prawa budowlanego wymagają zgłoszenia – nie będzie ono wymagane. Źródło: mac.gov.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY