Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 44.

wtorek, 30 październik 2012 12:03

Wypełnić treścią partnerstwo wschodnie

Napisane przez 

19 spośród 400 polskich samorządów, współpracujących ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, powołało do życia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia składają kolejne jednostki samorządowe. 

 
„Chcemy pokazywać ukraińskiej młodzieży zasady funkcjonowania demokratycznego państwa. Podobnego wsparcia doświadczyła Polska w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Francja, Niemcy, kraje skandynawskie uczyły nas demokracji” – mówi na wrześniowym posiedzeniu Konwentu w Gnieźnie jeden z pomysłodawców idei – dr Zbigniew Zychowicz, były senator RP, przewodniczący Instytutu Rozwoju Regionalnego ze Szczecina.
Najintensywniej działają w Konwencie właśnie gminy z województwa zachodniopomorskiego, z zachodniej Polski. To w tych rejonach kraju znajduje się liczna ukraińska diaspora. Zadania gmin uwzględniają tę kwestię. 
 
Misja: uczyć demokracji
 
Jak stwierdzają w dyskusji starostowie i wójtowie, Konwent ma być siłą motoryczną autentycznej współpracy, nie okazjonalnych kontaktów. 
Pierwsza studyjna wizyta odbyła się w sierpniu tego roku. Przyjechało do Świdwina pięćdziesiąt osób z pięciu ukraińskich miast. Młodzież zapoznawała się z zasadami działania młodzieżowych rad miasta, wolontariatu, organizacji pozarządowych.
W tej części Polski Ukraińcy najczęściej gościli po raz pierwszy. Tu docierali rzadko, bo było najdalej. Mieli szansę porównać swoje opinie o naszym kraju, kształtowane dotąd na podstawie pobytu w dwóch-trzech województwach przygranicznych. 
 
Cel: umowa międzynarodowa
 
„Chcemy wypełnić treścią partnerstwo wschodnie” - mówi Stanisław Cybula – przewodniczący Konwentu, starosta drawski. Dlatego na końcu tej drogi członkowie-założyciele widzą umowę międzynarodową – skonstruowaną na wzór umowy między Polską a Niemcami. Dzięki niej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) finansowała studyjne wizyty w Polsce i Niemczech blisko 2 mln. dzieci i młodzieży. Do 2011 roku zrealizowano ponad 55 tysięcy wspólnych projektów. Efekty działań przerosły oczekiwania.
 
Dlaczego młodzież?
 
- Bo młodzi nie kierują się stanowiskami starszych, którzy pamiętają bolesną historię. Bo po spotkaniach pozostają przyjaźnie: biznesowe i pozabiznesowe – tych ostatnich jest zresztą najwięcej. Bo ci, dzisiaj młodzi, kiedyś będą decydowali o przyszłości swoich krajów – wylicza dr Zychowicz. 
- Młodzi Ukraińcy chcą się od nas uczyć demokracji – podkreślają wszyscy zebrani na posiedzeniu Konwentu. Tu jest im najbliżej: mentalnościowo, językowo. Podziwiają zmiany, jakie w krótkim czasie zaszły w naszym kraju. „Dziwią się zwłaszcza, kiedy oglądają nasze gminy wiejskie. To w nich widać najbardziej poziom polskiej transformacji” – dodaje Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. „Młodzi Ukraińcy chcą być w zjednoczonej Europie. Droga do niej wiedzie na pewno przez Polskę: przez przyjaźnie, wymianę doświadczeń, współpracę gospodarczą” - dodaje.
„Często przyjeżdżają do nas ludzie, którzy po raz pierwszy są za granicą. Dotąd wydawało im się, że to, co obserwują u siebie, to standardy powszechne. Wydaje im się, że u nich demokratyczne zmiany są niemożliwe” – opowiada o swoich doświadczeniach ze współpracy transgranicznej starosta gnieźnieński, Dariusz Pilak, gospodarz spotkania.
 
Siła Konwentu
 
Ma mówić zbiorowym głosem i być w Warszawie i Kijowie słyszalny. Kiedy będzie w nim setka: marszałków, starostów, burmistrzów, wójtów, stanie się poważnym partnerem: merytorycznym, politycznym, ale będzie miał także większą siłę przebicia w ubieganiu się – jako organizacja pozarządowa – o środki unijne. Łatwiej o nie aplikować zespołowi samorządów niż pojedynczej gminie czy miastu. 
Komisjami Konwentu kierują doświadczeni samorządowcy, to oni stają się, zarówno dla strony polskiej, jak i ukraińskiej, gwarantami jakości: w dobieraniu partnerów, czuwaniu nad przebiegiem projektów, pozyskiwaniu finansowania.
„Wspominałem o Konwencie w obecności prezydentów obu państw w czasie XI Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina w Kijowie. Jako Izba gorąco promujemy to przedsięwzięcie wśród przedsiębiorców i samorządowców z polskiej i ukraińskiej strony” – deklarował Jacek Piechota. 
 
Założyciele Konwentu – u Księdza Prymasa
 
Ksiądz Prymas arcybiskup Józef Kowalczyk wystosował do przedstawicieli Konwentu list, a później przyjął ich na audiencji w Gnieźnie. W czasie spotkania podkreślał konieczność dialogu między Polską i Ukrainą, instytucjonalnego wsparcia działań służących wzajemnemu zrozumieniu i przełamywaniu stereotypów. 
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY