Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 11 sierpień 2013 21:40

Marketing miejsc w ofercie studiów podyplomowych Uczelni

Napisane przez 

Marketing miejsc, marketing regionów, marketing terytorialny – te pojęcia na stale weszły do słownika języka polskiego, choć jeszcze kilka lat temu nie były zbyt dobrze znane. Działania promocyjne mają wpływ na  rozwój turystyki, rozwój gospodarczy i napływ inwestycji do danego miejsca (regionu), co przekłada się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

Studia podyplomowe „Marketing miejsc” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to jeden z pierwszych kierunków tego typu. Ich celem jest zaprezentowanie znaczenia i wpływu, jaki ma wykorzystywanie strategii marketingowych na wizerunek i konkurencyjność jednostek terytorialnych oraz realizację celów gospodarczych poszczególnych obszarów i miejsc. Prezentują nowe spojrzenie na zagadnienia rozwoju regionalnego i lokalnego. Ukazana jest również rola i znaczenie administracji publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych oraz biznesu w inicjowaniu działań marketingowych wykorzystujących lokalne przewagi i zasoby w budowaniu zdolności konkurencyjnej jednostek terytorialnych. 

Program studiów zawiera przedmioty dotyczące uwarunkowań prawnych, gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych marketingu miejsc, strategiczne zarządzanie marketingiem, badania i narzędzia dedykowane marketingowi miejsc, finansowanie działalności promocyjnej i marketingowej miast i regionów, budowanie i zarządzanie marką, kampanie promocyjne oraz partnerstwo publiczno-prywatne wraz z lokalnymi grupami działania itp.

Tomasz Andrukiewicz,Prezydent Miasta Ełku, wykładowca na studiach „Marketing miejsc” zauważa:„ Wszystkie miejsca można wypromować, trzeba tylko znaleźć ich mocne strony. O marketingu miejsc należy myśleć błyskotliwie i z rozmachem. Miejsce musi cechować się wyjątkowością i atrakcyjnością, by siła przyciągania była skuteczna. Marka miasta to szereg działań na wielu poziomach, począwszy od stworzenia jej koncepcji, wizji, misji, logo, poprzez opracowanie spójnego systemu wizualnego oraz systemu komunikacji, na wdrażaniu marki kończąc. W miastach i regionach samorządowcy przestają traktować budowanie marek jako hobby, bo dostrzegają korzyści finansowe dla swoich mieszkańców i lokalnego biznesu. Dlatego też jako prezydent miasta, mający poczucie, iż marketing miejsc ma wpływ na wzmacnianie więzi lokalnej społeczności, rozwój gospodarczy i turystyczny– zachęcam do udziału w zajęciach poświęconych tej pasjonującej tematyce”.

Kadra wykładowców to m.in. Tomasz Mariusz Andrukiewicz, Włodzimierz Dzierżanowski, Marcin Gajownik, Wojciech Kowalczyk, Konrad Piasecki, Jan Pietraszek, Jacek Rozenek, Robert Stępowski, Artur Żyrkowski.

Więcej o kierunku Marketing miejsc oraz praktycznym kształceniu podyplomowym:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-marketera/marketing-miejsc/

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY