Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
wtorek, 23 lipiec 2013 22:40

FINAŁ „GMINNEGO LIDERA RECYKLINGU”

Napisane przez 

Konkurs „Gminny Lider Recyklingu” dobiegł końca. W finale spotkało się 21 gmin-laureatów, prawdziwych pionierów recyklingu. Projekt podsumowano też konferencją pod tytułem „Recykling w gminnych programach gospodarki odpadami”, która odbyła się 17 czerwca 2013 roku w siedzibie Senatu RP w Warszawie.

Praktycznym efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich od stycznia 2012 roku, dzięki  konkursowej dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stały się szkolenia w formule e-learningowej, w których uczestniczyło ponad 900 samorządowców, głównie pracowników gminnych jednostek administracji publicznej.

Dorobek projektu to również ogólnopolski konkurs dla gminnych jednostek samorządowych, związany z prezentacją dobrych doświadczeń i praktyk selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi. Cennymi partnerami i patronami projektu były Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej i Magazyn Samorządowy „GMINA”. W trakcie konkursu zidentyfikowano 160 dobrych, innowacyjnych praktyk w zakresie selektywnej gospodarki odpadami, które zostały następnie upowszechnione w Serwisie Samorządowym i na łamach „GMINY”. 21 gmin z całej Polski zostało laureatami konkursu. Nagrodzono je specjalną statuetką „Gminny Lider Recyklingu”.

Uroczyste rozdanie laurów poprzedziła konferencja z udziałem nagrodzonych: wójtów, burmistrzów, przedstawicieli samorządów gminnych, które były pozytywnymi bohaterami prezentowanych przykładów właściwego rozumienia znaczenia i korzyści związanych z selektywnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Celem konkursu nie było bowiem pokazywanie przykładów negatywnych – jest ich bardzo wiele, czego dowodzi przetaczająca się przez cały kraj – i wywołana rozmaitymi kontrowersjami – krytyka tego, co dzieje się w momencie wchodzenia w życie gminnego systemu gospodarki odpadami. Przebieg Konkursu „Gminny Lider Recyklingu” dokumentuje działania dziesiątek gmin, które potrafiły właściwie podjąć wyzwanie, dobrze się zorganizować i – na długo wcześniej – wykonywać swoje zadania.

Konferencja, której patronowała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji  Państwowej z jej Przewodniczącym – Senatorem RP Januszem SEPIOŁEM, pozwoliła przybliżyć źródła sukcesu poszczególnych gmin, ale unaoczniła też w sposób jednoznaczny, że praktyczne wdrożenie idei reformy śmieciowej jest – i będzie – zadaniem złożonym i trudnym. Gminy-laureaci konkursu udowodniły, że można je pozytywnie rozwiązywać. Mówił o tym m.in. senator dr inż. Stanisław Iwan, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który odpowiadał na pytania samorządowców i bliżej przedstawił propozycje działań resortu związanych z wdrażaniem  nowych rozwiązań legislacyjnych.

Podczas senackiego spotkania rozmawiano o wdrażaniu nowych regulacji prawnych, a także szukano odpowiedzi na pytanie „gdzie jesteśmy w przededniu” wejścia w życie nowego systemu. – 1 lipca rzeczywistość zmieni się w sposób rewolucyjny – podkreślał w otwierającym konferencję wystąpieniu senator Iwan. – Nowa ustawa śmieciowa zmieni dotychczasową filozofię postępowania z odpadami i zaczną obowiązywać rozwiązania prawne od dawna funkcjonujące w innych państwach UE. Jeżeli nie zagospodarujemy, zgodnie z unijnymi wymogami, naszych odpadów, będziemy płacić kary. W większości krajów Unii Europejskiej zdecydowana ich większość podlega recyklingowi i do tych standardów musimy zmierzać – przestrzegał.

Wyzwaniom stojącym przed samorządami gminnymi oraz priorytetom samorządowym w ochronie środowiska poświęcił swoje wystąpienie wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Z kolei problematykę wdrażania nowych przepisów w gospodarce odpadami, a także skutecznych, ekoinnowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi omówili eksperci Fundacji Promocji Gmin Polskich, Krzysztof Choromański i Magdalena Łysek.

Praktyczne wnioski płynące z realizacji programu „Gminny Lider Recyklingu” przedstawił koordynator programu, dr Mikołaj Niedek. Z kolei o swoich doświadczeniach w ramach samorządowej codzienności opowiedzieli uczestnikom konferencji wójt Przechlewa Andrzej Żmuda-Trzebiatowski i burmistrz Lipna Dorota Łańcucka. Jak podkreślili występujący, osiągnięte w ich gminach rezultaty w dziedzinie recyklingu odpadów to przede wszystkim sukces mieszkańców – osiągnięty m.in. poprzez społeczną edukację proekologiczną. – Bez niej nie można doprowadzić do zmiany mentalności i świadomości ekologicznej obywateli - zapewniali. Optymizmem wykazał się również inny nagrodzony, Marian Buras, wójt gminy Morawica. – Przeżyliśmy wiele trudnych ustaw, przeżyjemy i rewolucję śmieciową – zapewnił zebranych z szerokim uśmiechem, odbierając statuetkę Gminnego Lidera Recyklingu.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych w konkursie, w kolejności alfabetycznej:

gmina BIERAWA (woj. opolskie)

gmina BRENNA (woj. śląskie)

miasto i gmina BRZESKO (woj. małopolskie)

miasto i gmina DĄBROWA GÓRNICZA (woj. śląskie)

miasto i gmina KARLINO (woj. zachodniopomorskie)

gmina KOBYLNICA (woj. pomorskie)

miasto i gmina KUDOWA ZDRÓJ (woj. dolnośląskie)

miasto LIPNO (woj. kujawsko-pomorskie)

gmina MIEDZICHOWO (woj. wielkopolskie)

gmina MORAWICA (świętokrzyskie)

gmina MROZY (woj. mazowieckie)

gmina POSTOMINO (woj. zachodniopomorskie)

gmina PRZECHLEWO (woj. pomorskie)

miasto RACIBÓRZ (woj. śląskie)

miasto i gmina RADZYMIN (woj. mazowieckie)

miasto i gmina SEROCK (woj. mazowieckie)

gmina STEPNICA (woj. zachodniopomorskie)

miasto i gmina SZPROTAWA (woj. lubuskie)

gmina ŚWINNA (woj. śląskie)

miasto i gmina ZELÓW (woj. łódzkie)

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY