Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 44.

wtorek, 30 październik 2012 11:58

Edukacja na głosy – o Samorządowym Kongresie Oświaty

Napisane przez 

Odbyliśmy po raz kolejny wielką debatę dotyczącą oświaty. Ale po raz pierwszy byliśmy do niej bardzo dobrze przygotowani. Występujemy z projektami obywatelskimi dwóch ustaw. (…) Jeżeli efektem Kongresu będzie rzetelna praca w komisjach sejmowych, to będzie nasz wspólny sukces. (Mariusz Poznański, Marek Olszewski)


26-27 września obradował w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty zorganizowany przez stowarzyszenia: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Związek Miasteczek Polskich. Około tysiąca osób dyskutowało nad potrzebą zmian w funkcjonowaniu oświaty, m.in. o konieczności przesunięcia środków z budżetu centralnego do budżetów gmin. Jak głęboka była to dyskusja, niech świadczą jej autentyczne fragmenty. 
 
27 września odbył się przemarsz ok. pięciuset samorządowców do Sejmu, gdzie złożono obywatelski projekt nowelizacji dwóch ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Podpisało się pod nim ponad 200 tysięcy osób. 

 

Chodzi o to, by organizacja oświaty była elastyczna, by lepiej dopasować ramy do potrzeb środowiska. (Krystyna Szumilas) 
 
Zarządzanie i jakość oświaty
 
Dziś samorządy świetnie potrafią zbudować strategie, arkusze. I co z tego? Jakość edukacji to nie tylko narzędzia. Samorządy dały się wepchnąć w kanał efektywności – jako dostawca usług publicznych. Celem stała się efektywność, nowoczesność, skuteczność, elastyczność. Uważają, że to wystarczające. (Sylwia Sysko-Romańczuk)
 
Obraz wójta z perspektywy Warszawy przypomina portret wójta Kozioła z Wilkowyi. Ten wójt tak nie wygląda. Danie większych możliwości władzom lokalnym, dałoby więcej pola dla innowacyjności. To my wprowadzaliśmy języki obce i budowaliśmy szkoły, zanim obudziły się ministerstwa. (Janusz Król)
 
Bardzo źle się stało, że w oświacie znikły rejony, że nie ma wizytatorów rejonowych. Kurator dowiaduje się często o problemach z mediów, a nie ze współpracy między wizytatorem a szkołą. (Lech Sprawka)
 
Rola i miejsce nauczyciela
 
Pragniemy pomóc nauczycielom we wprowadzaniu zmian. Przygotowujemy model ich wspierania. Przeznaczymy na to 164 mln złotych z projektów unijnych. Zgłosiło się do nich 100 powiatów. Model ma zmienić sposób organizacji kursów. Dotąd nauczyciele tylko w nich uczestniczyli i byli zostawiani samym sobie. Teraz mamy towarzyszyć nauczycielowi. (Krystyna Szumilas)
 
To nauczyciele są mistrzami. I nie ma korelacji między tym, jakiego człowieka wychowamy a tym, jak sprawnie samorząd wydaje środki przeznaczone na edukację. (Sylwia Sysko-Romańczuk)
 
Zapominamy o nauczycielach. Mówimy o nich w kategoriach zasobu, któremu trzeba płacić. (Sylwia Sysko-Romańczuk)
 
Uczeń
 
Ma kompetencje cyfrowe, jest wiązką różnych kompetencji. Bez nich staje się zerem. A jeśli jakiś samorząd nie ma pieniędzy np. na zakup komputerów? W systemie, w którym dominuje efektywność, gubimy człowieka. Dlatego, kreując rzeczywistość, samorząd nie może stworzyć człowieka bez właściwości. Wskaźniki bez wartości – są podstawą kryzysu. (Sylwia Sysko-Romańczuk)
 
Jak sprawić, by ludzie byli doskonale przygotowani do studiów wyższych, byśmy z pomocą tych ludzi mogli dokonać skoku cywilizacyjnego? (Andrzej Porawski)
 
Rodzice
 
Jeśli rodzice mają wpływ na jakość szkoły, to są oni przecież jednocześnie lokalnym podatnikiem, który ma szansę dostarczyć więcej pieniędzy do systemu, jeśli opieka nad dziećmi jest dobrze realizowana. (Katarzyna Hall)
 
Dzisiaj rodzice są zwykle zauważalni, kiedy przychodzą protestować przeciwko likwidacji szkoły, kiedy stają się agresywni. (Janusz Król)
 
Finansowanie
 
Sferze publicznej grozi taki sam kryzys, jak gospodarce i sferze finansowej. (Sylwia Sysko-Romańczuk) 
 
Kiedy zaczynamy mówić o oświacie, obserwujemy ścianę płaczu. Najczęstszy problem to brak środków. (Król)
 
My, samorządowcy, jesteśmy bardzo praktyczni, ale nie można nam przypisać technokratycznego postrzegania człowieka. Mówiąc o finansach i przepisach prawa, mówimy zawsze o jakości, by tworzyło to pełnego człowieka. (Marek Olszewski)
 
Byłem zawsze rzecznikiem przekazywania jak największej ilości środków finansowych i obowiązków – samorządom. (Jerzy Buzek)
 
Wasze postulaty nie będą łatwe do spełnienia. I rząd ma prawo się opierać. Również my musimy dbać o to, by nie załamał się system finansów publicznych. (Andrzej Porawski)
 
Chcemy zwrócić uwagę na konsekwencje zmniejszania finansowania JST, którego skutkiem jest zaburzenie równowagi między zadaniami – obciążeniami finansowymi a dochodami. (Ryszard Grobelny)
 
Samorządy – miejsca budowania wspólnoty
 
Szkoła jest miejscem budowania wspólnoty. Samorządy muszą łączyć różne instytucje, w tym organizacje pozarządowe, oświatę niepubliczną, by także tę wspólnotę budować. (Janusz Król)
 
Media tylko pokazują, że samorząd wyszedł do Sejmu, bo jest tak zdesperowany. A my żądamy lepszej oświaty. Mówimy o pieniądzach, bo ustawodawca uczynił nas odpowiedzialnymi za organizację i finansowanie. Nie chcemy tylko o tym mówić. (Marek Olszewski)
 
Jeśli Związek Gmin Wiejskich zrzesza 1/3 gmin w Polsce, Związek Miast – 300 miast, trochę lepiej jest w powiatach, jeśli te organizacje są nieliczne, to nie są w stanie stanąć ostro po stronie samorządowej. Nie chcecie skorzystać z możliwości uczynienia swego głosu silniejszym. Wzmocnijcie się, by nasz głos był słyszalny. (Janusz Król) 
 
Rola ministerstwa
 
Wszystko musi się dziać w atmosferze zgody i poważnej dyskusji. Za tę dyskusję Państwu dziękuję. Wszystkie postulaty będą przez MEN wnikliwie analizowane. (Krystyna Szumilas)
 
Nie może dochodzić do istotnej zmiany w prawie oświatowym bez udziału ministra edukacji. (Lech Sprawka)
 
Nowe prawo i nauka demokracji
 
Gdy chodzi o przedstawione przez Państwa zmiany w Karcie Nauczyciela i propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty, trzeba pracować rozważnie, by służyło to przede wszystkim uczniom. Jestem zdeterminowana, by do końca roku kalendarzowego przedstawić zmiany w Karcie Nauczyciela. (Krystyna Szumilas)
 
Złe decyzje najbardziej bolą po 10, 15 latach. Władze publiczne się zmieniają, ale nasze dzieci, a potem wnuki będą dalej chodziły do polskich szkół. Tylko dialog może przynieść optymalne rozwiązania i jak najwięcej możliwości w rozmowach ze związkami zawodowymi i z rządem, tak, by dokonał się skok w edukacji. (Andrzej Porawski). 
 
Głos w dyskusji zabrali:
  • Krystyna Szumilas: od listopada 2011 r. Minister Edukacji Narodowej, posłanka na Sejm RP
  • Mariusz Poznański: Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący ZGWRP, wójt gminy Czerwonak
  • Katarzyna Hall: minister edukacji narodowej w latach: 2007-2011, działaczka oświatowa i społeczna, posłanka na Sejm RP
  • Prof.dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk: podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej w latach 2006-2007, specjalistka w dziedzinie zarządzania
  • Lech Sprawka: były kurator oświaty, podsekretarz stanu w MEN w latach: 2000-2001, poseł na Sejm RP
  • Janusz Król: redaktor naczelny tygodnika „Wspólnota”
  • Marek Olszewski: współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu , wiceprzewodniczący ZGWRP, wójt gminy Lubicz
  • Jerzy Buzek: premier rządu RP w latach 1997–2001, poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2009–2012 jego przewodniczący
  • Ryszard Grobelny: prezydent miasta Poznania, przewodniczący Związku Miast Polskich
  • Andrzej Porawski: dyrektor biura Związku Miast Polskich, przewodniczący Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej powołanej do akcji "Stawka większa niż 8 mld"
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY