Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 44.

wtorek, 30 październik 2012 11:50

Biblioteka – serce gminy

Napisane przez 

Tak dynamicznego, centralnego programu rozwoju bibliotek dotąd nie było. Dzięki niemu biblioteki gminne stają się dzisiaj nowoczesnymi, mającymi dostęp do Internetu, centrami kultury: miejscem spotkań młodzieży, ośrodkiem wsparcia dla dorosłych, przestrzenią rozwijania pasji dla seniorów.

Tworzenie nowoczesnych centrów kultury umożliwiają przede wszystkim programy: Rozwoju Bibliotek (PRB), prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego (FRSI) oraz Biblioteka +, stanowiący element wielkiego projektu Kultura +, któremu patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacją zadań programu zajmują się m.in.: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, Instytut Książki, towarzyszą mu: Biblioteki Wojewódzkie, a także sieć telefonii Orange.
 
Na drodze przemian – wymierne sukcesy
Po pierwsze dokonało się informatyczne biblioteczne otwarcie na świat: bezpłatne podłączenie do Internetu otrzymało ponad 3500 gminnych bibliotek publicznych. Zawarta w 2008 roku umowa między czterema partnerami: dwoma ministerstwami: Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Administracji i Cyfryzacji, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego oraz Orange została przedłużona o kolejne trzy lata. To jeden ze szczególnych przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej.
 
Działania w sferze informatyzacji prowadzą także pozostali partnerzy porozumienia, np. z programu PRB przekazano do użytku mieszkańców gmin ponad 9300 sztuk różnego rodzaju sprzętu: komputerów, laptopów, drukarek, projektorów. 
 
Dzięki dotacjom z funduszu Ministerstwa Kultury, sięgającego 150 mln złotych, od dwóch lat możliwe są remonty generalne bibliotek gminnych - nawet do 1 mln złotych każdy. Środki na ten cel będą dostępne jeszcze przez dwa lata. Skorzystało z nich dotąd 56 bibliotek, nabór nowych podmiotów do programu ciągle trwa.
 
Nie tylko o książki tu chodzi
Opublikowany we wrześniu tego roku, przygotowany na zlecenie Fundacji RSI, raport „Po co Polakom biblioteki?” pokazuje, jak ewoluuje w gminie funkcja wypożyczalni książek. 
Dziś – dla wszystkich grup wiekowych, organizuje się tu spotkania: z podróżnikami, pisarzami, prowadzone są zajęcia edukacyjne - od językowych i komputerowych, po rękodzieło artystyczne i sztukę ludową. Bywa, że odbywają się dyskusje filmowe, przedstawienia teatralne. Tu też dorośli załatwiają codzienne sprawy: wypełniają PIT-y, piszą listy motywacyjne i CV.
Młodzież poprawia dzięki bibliotekarzom szkolne oceny (podkreśla to aż 68% respondentów raportu, 363 000 uczniów). 
 
Promocja gminy - w bibliotece
Instytut Książki we współpracy z Bibliotekami Wojewódzkimi wprowadza programy zarządzania zbiorami, dzięki którym można śledzić miejsce pobytu poszukiwanej książki. Bibliotekarze uczą się, jak animować życie społeczne w gminie, zarządzać nowoczesną biblioteką. Mówią, że coraz częściej czują się potrzebni samorządom – na zlecenie gminy organizują akcje promocyjne, spotkania wyborcze.
Szczególnie na wsi i w małych miasteczkach
 
Według raportu Programu Rozwoju Bibliotek w ubiegłym roku w gminach i małych miasteczkach skorzystało z punktów bibliotecznych objętych PRB blisko 2mln 670 tys. osób w wieku 13 + (spośród ok. 10 mln ogólnej liczby mieszkańców, zamieszkujących małe ośrodki, w których działa PRB).
W Raporcie Biblioteki Narodowej z 2010 r. podano, że 46% Polaków nie przeczytało w ciągu miesiąca tekstu dłuższego niż 3 strony. Myślę, że wskaźnik ten nie dotyczy gmin, w których znajdują się nowoczesne biblioteki. 
 

Dofinansowanie na budowę lub remont
Do 15 listopada 2012 r. można składać wnioski do priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". O dofinansowanie na budowę lub remont mogą się starać zwłaszcza biblioteki gminne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki.
 
Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. 
 
Źródło: www.bibliotekaplus.pl    

Dobre Praktyki
 
Kino za regałem
Biblioteka w Babicach organizuje cykliczne projekcje filmów, połączone z klubem dyskusyjnym, warsztaty filmowe i konkursy.
 
Dzisiaj młodzi amatorzy - jutro wspaniali aktorzy
Pod takim hasłem w Baniach Mazurskich otworzył swoje podwoje amatorski teatr dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne prowadziła w ramach wolontariatu pani polonistka.
 
Akademia (nie)młodego informatyka
Z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz edytorem tekstu Microsoft Word zmagali się w Białym Dunajcu seniorzy (50 +), którzy pragnęli mieć szerszy dostęp do informacji.
 
Gra terenowa – poznać małą ojczyznę
W Bornym Sulinowie młodzież projektowała w bibliotece grę planszową dotyczącą historii miejscowości.
 
Brzeska Łokietkomania
W Brześciu Kujawskim odbyły się: konkurs wiedzy, prelekcje, wycieczki oraz prezentacja średniowiecznych narzędzi i sztuki kulinarnej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY