Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
środa, 31 październik 2012 09:04

Szkolenia dla planistów

Napisane przez 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaprasza pracowników gmin, prowadzących sprawy planowania przestrzennego, na bezpłatne szkolenia z zakresu dyrektywy INSPIRE. 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Organizatorem szkoleń jest konsorcjum firm „OPEGIEKA Sp. z o. o., Instytut Geodezji i Kartografii oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Program szkolenia profilowanego obejmuje zapoznanie uczestników z ideą i tematyką dyrektywy INSPIRE oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), która implementuje wskazaną wyżej dyrektywę na grunt prawa krajowego. 

Tematyka szkoleń dodatkowo wzbogacona została o zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego, jak również dane przestrzenne znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, do których odnosi się idea INSPIRE (w tym szerokie zapoznanie z serwisem geoportal.gov.pl), podstawowe zasady kompozycji map tematycznych w oprogramowaniu GIS, zastosowanie technik geowizualizacji oraz cel i zasady opracowywania metadanych.

Szkolenia odbywają się w następujących terminach i lokalizacjach:
- 5-6.11.2012 r. – Warszawa (Centrum Konferencyjne Golden Floor - Budynek Millennium Plaza, nocleg Hotel Campanille)
- 12-13.11.2012 r. – Łódź (Golden Floor University Business Park, nocleg w Hotelu Holiday Inn)
- 19-20.11.2012 r. – Tarnów (Hotel Cristal Park)
- 19-20.11.2012 r. - Wrocław (Hotel Diament)
- 21-22.11.2012 r. - Gdańsk (Hotel Orle Sobieszewo)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Program szkoleń można znaleźć pod adresem:http://www.szkoleniainspire.gridw.pl/images/stories/programy_szkolen/tematyka_szkolenia_gminy_final.pdf 
 
Rejestracji na szkolenia można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem: http://www.szkoleniainspire.gridw.pl/rejestracja-szkolenia-profilowane

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY