Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 58.

niedziela, 27 styczeń 2013 22:07

EWUŚ SIĘ RODZI! SYSTEM TRUCHLEJE!

Napisane przez 

Kto najczęściej jest wykazywany przez system jako nieubezpieczony, mimo regularnego uiszczania składek? Osoby, które choć dzień przebywały na zwolnieniu lekarskim albo są zgłoszone do ubezpieczenia „przy kimś”, a ten ktoś korzysta z L4, natychmiast „ wypadają” z ewidencji.

Proszę bardzo, stało się! W stajence betlejemskiej narodziło się Dzieciątko, a w NFZ na świat przyszła/przyszedł EWUŚ! Jak na noworodka przystało, trochę narobiła/narobił zamieszania. Ponoć ledwie się pojawił/pojawiła, już wrzeszczał/wrzeszczała na czerwono, śmiał/śmiała się na zielono. Najpierw jednak ustalmy, jakiej płci jest to maleństwo. Może dojdziemy po imieniu? Ta EWUŚ, a może ten EWUŚ - to podobieństwo do: CZARUŚ?

Pewnie komuś natchnionemu chodziło o oddanie hołdu byłej minister zdrowia. Za to na przykład, że czasami nie lubiła lekarzy. Proza życia zmusza nas do powrotu na ziemię. Okazuje się po krótkim dochodzeniu, że jednak nie mamy do czynienia ze zdrobnieniem od imienia Ewa. EWUŚ to akronim od słów: elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Jak zatem widać zdecydowanie EWUŚ jest płci żeńskiej. Nic dziwnego, że - jak każda kobieta, potrafi nieźle zaskoczyć i namieszać. Ale spokojnie! Cierpliwości, proszę!

Lekarz - detektyw

Obowiązująca lekarza rodzinnego umowa z NFZ nakazuje mu leczenie wyłącznie tych pacjentów, za których odprowadzana jest składka do ZUS czy KRUS. Nie znajduje tu zastosowania konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej ,przysługujące wszystkim obywatelom naszego kraju, dlatego też lekarz rodzinny otrzymuje środki na leczenie konkretnej populacji ubezpieczonych, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza. Na kołek należy odwiesić przysięgę Hipokratesa. Na lekarza rodzinnego przerzucono też obowiązek przeprowadzania dochodzenia czy chory posiada przy sobie dowody dotyczące jego prawa do skorzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej.

Pozostając w tej niekomfortowej sytuacji, domagaliśmy się narzędzia do weryfikacji uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego? No właśnie! To skąd ta skwaszona mina? Otóż dlatego, że dziecię w powijakach już kuleje!

Wrzaski nowo-rodka

Z niesmakiem 2 stycznia br. patrzyłam na dzierżących w dłoniach dowody osobiste, licznie przybyłych do przychodni malkontentów, póki nie postanowiłam sprawdzić, jak EWUŚ zareaguje na mój PESEL. No i proszę szok! EWUŚ wrzeszczy na czerwono! Jak to? Ja, regularnie płacąca składki ZUS, nie figuruję w wykazie na zaszczytnej zielonej pozycji? Sprawdzam moją zastępczynię i jednocześnie księgową. EWUŚ jej PESEL również wyświetla na czerwono. Śmieje się z nas nielubiąca nowości pielęgniarka praktyki. Poczekaj , poczekaj! Zobaczymy, jak na ciebie zareaguje nowo-rodek! Pielęgniarka przestaje się śmiać, bo i jej się „świeci na czerwono”. Obie kierujemy wzrok pełen oskarżeń na księgową, a ta zaczyna się kajać, zapewniając, że płaci składki na czas i „ tego tak nie zostawi”.

Winny ZUS

Wkrótce okazuje się, kto najczęściej jest wykazywany przez system jako nieubezpieczony, mimo regularnego uiszczania składek. Osoby, które choć dzień przebywały na zwolnieniu lekarskim, albo są zgłoszone do ubezpieczenia „ przy kimś”, a ten ktoś korzysta z L4, natychmiast „ wypadają” z ewidencji.

Jeśli student okresowo podejmie pracę, musi być po jej zakończeniu ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie, jeżeli ktoś wykorzystał 180 dni niezdolności do pracy i teraz czeka na komisję przyznającą rentę czy świadczenie rehabilitacyjne, w EWUŚ-u figuruje jako nieubezpieczony. Wina leży po stronie ZUS, gdzie muszą być na bieżąco wprowadzane zmiany w statusie ubezpieczonego. Status pacjenta może się zmieniać w ciągu jednego miesiąca nawet kilka razy, stąd weryfikacja musi być przeprowadzana przy każdej wizycie w przychodni. NFZ otrzymuje przecież dane z ZUS i KRUS.

Na razie wystarcza oświadczenie pacjenta, że ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, a jego pełen pretensji szturm na ZUS nikogo już nie interesuje. Tylko czekać aż usłyszymy w mediach jak okopują się pracownicy ZUS lub jak masowo przebywają na L4 z powodu wyczerpania nerwowego. Na razie mamy okres karencji i, ale już dzisiaj truchleję na myśl, co będzie, jeżeli to EWUŚ zadecyduje, za ilu pacjentów zapłaci mi NFZ.

Zagrożenia dla przychodni

Niestety, natychmiast po przeanalizowaniu sytuacji, straciłam nastrój do żartów. W POZ otrzymujemy miesięczną część rocznej stawki kapitacyjnej, czyli ustalonej przez NFZ i nie podwyższanej od lat kwoty na jednego pacjenta. Ilość środków zależy zatem od liczby osób objętej przeze mnie opieką. Istnieje ryzyko, że błędne czy , o zgrozo, prawidłowe dane z ZUS i KRUS, tak zredukują liczbę moich pacjentów, że stracę płynność finansową, a mieszkańcy mojej gminy zostaną pozbawieni opieki medycznej. Ponoć zależnie od rejonu kraju, struktury wiekowej populacji, gęstości zaludnienia, wielkości miejscowości i wskaźnika bezrobocia, przychodnia może stracić do 40% liczby osób objętych opieką. Takie są szacunkowe dane. Ci, co chętnie obuliby lekarzy w kamasze, już pewnie zacierają ręce z uciechy, ale ich radość jest przedwczesna. Niezależnie od ekipy rządzącej, państwo ma obowiązek zapewnić opiekę zdrowotną swym obywatelom. Co zatem, jeśli EWUŚ stanie się zagrożeniem dla wielu małych przychodni? Również mojej, choć na co dzień pęka w szwach od ilości potrzebujących pomocy pacjentów.

Widzę dwa rozwiązania tej mało komfortowej sytuacji. Przecież pracy mi nie ubędzie przy tak wiekowej i schorowanej populacji, spadną jedynie środki wypłacane przez NFZ zgodnie z kapitacją. Albo zatem należy zwiększyć wysokość stawki kapitacyjnej, by lekarz opiekujący się zredukowaną przez EWUŚ liczbą świadczeniobiorców nie stracił ciągłości finansowej, albo stawkę kapitacyjną uznać za gratyfikację w związku z gotowością do leczenia danej populacji i co miesiąc dodać do niej kwotę za poszczególne usługi, jak: porady w gabinecie, wizyty domowe, bilanse, szczepienia, wypełnianie druków sanatoryjnych, zaświadczeń na grupę niepełnosprawności, powtarzanie leków; z uwzględnieniem osób nieubezpieczonych, ale wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Co dzięki temu osiągniemy? Moim zdaniem same korzyści, ogromną poprawę w funkcjonowaniu systemu opieki medycznej. Lekarz otrzyma wynagrodzenie za konkretną pracę i nie będzie się bronił przed przyjmowaniem na swą listę osób przewlekle chorych. Solidność zostanie nagrodzona godziwą zapłatą. Chcę podkreślić, że nie chodzi mi o pracę na akord. Dotychczas, moim zdaniem, beniaminkami systemu byli ci, którzy mieli na swoich listach liczną populację zdrowych, młodych obywateli , mieszkających w pobliżu przychodni. W odróżnieniu od nich, po macoszemu traktowani byli medycy z małych, wiejskich miejscowości, na co dzień skazani na leczenie wiekowej, schorowanej populacji, zamieszkującej odległe zakątki gminy.

Wiejskie siłaczki i siłacze

Taki „wiejski” lekarz ma zupełnie inne warunki pracy niż jego „miejscy” lub „wielkomiejscy” koledzy. Medyk, najczęściej działający w pojedynkę, „zna wszystkich”, nie każe więc chorej z grypą czekać na pierwszy wolny termin, tj. za dwa tygodnie. Nawet jeśli sam ledwie żyje, bo od kilku dni walczy z przeziębieniem, a nie ma szansy na zastępstwo, zrezygnuje z przerwy śniadaniowej, by przyjąć tych wszystkich, którzy potrzebują jego pomocy w dniu zgłoszenia. Tu żaden pacjent nie jest anonimowy. Może więc po to przyszła na świat ta, tak wyczekiwana EWUŚ, by decydenci otworzyli oczy na fundamentalne znaczenie POZ w systemie opieki zdrowotnej? To nic, że na razie tylko krzyczy kolorowo, niedługo zacznie raczkować, aby wreszcie stanąć na nogach i oby nie były to nogi gliniane. Dobrze, że wreszcie dysponujemy narzędziem do weryfikacji prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Tak długo na to czekaliśmy. Pytanie tylko, czy ten nowo-rodek spełni pokładane w nim nadzieje i czy naprawdę pozwoli w sposób właściwy gospodarować środkami finansowymi, przeznaczonymi na leczenie obywateli naszego kraju.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY