Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
środa, 31 październik 2012 10:30

Fundusze w punktach

Napisane przez 

Chcąc dowiedzieć się więcej o planowanych naborach lub konkretnym konkursie z RPO lub PO KL urzędnicy samorządowi nie muszą kontaktować się bezpośrednio z urzędem marszałkowskim. Szybkiej i równie rzetelnej informacji mogą im udzielić konsultanci i eksperci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, których w całej Polsce działa już ponad 100. 

Często błędnie zakłada się, że konsultanci punktów informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi tylko na pytania osób, które dopiero planują pozyskać dofinansowanie na swój biznes lub chcieliby rozszerzyć swoją działalność przy pomocy Funduszy Europejskich. Tymczasem działalność PIFE to także udzielanie porad i informacji na temat unijnego wsparcia organizacjom pozarządowym, szkołom, instytucjom kultury, rolnikom oraz administracji publicznej, w tym samorządowej. 

Eksperci udzielają odpowiedzi nie tylko na temat podstawowych kryteriów uzyskania dofinansowania, czy o procedurach i wymaganych dokumentach oraz terminach konkursów, ale także udzielają wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów informując m.in. o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie. 

W punktach informacyjnych można uzyskać także informację o możliwościach realizowania projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

PIFE nieodpłatnie udostępniają także publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich. 

Ważnym elementem działalności punktów informacyjnych jest organizowanie konferencji, szkoleń i spotkań adresowanych do różnych osób, w tym zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. 

Zasady udzielania informacji przez PIFE

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie: 
- Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej, 
- Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne, 
- Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania, 
- Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego, 
- Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013". Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności. 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę: 

- Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, 
- 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie oprócz województwa lubuskiego i śląskiego, Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ (dla inwestorów zagranicznych), 
- 89 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach. 

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają urzędy marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia. 

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Aby odnaleźć punkty informacyjne w Państwa regionie należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie: http://www.mrr.gov.pl/kontakt/punkty_informacyjne_w_polsce/Strony/mapa.aspx

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY