Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 44.

wtorek, 30 październik 2012 17:38

Nowatorski fundusz pożyczkowy

Napisane przez 

Program „Samorządowa Polska”, którego inicjatorem jest Związek Rzemiosła Polskiego, zainaugurował w czasie obrad II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach swoją działalność. Celem programu jest łatwiejsze dostarczenie przedsiębiorcy z sektora MSP środków pieniężnych na rozwój. Właścicielem lokalnego funduszu pożyczkowego ma być gmina.

Posiedzenie inauguracyjne Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska” otworzył prezydent Aleksander Kwaśniewski, a podsumował je prof. Jerzy Buzek. Na sali obecni byli ponadto: prof. Michał Kulesza – twórca polskiej reformy samorządowej, Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, a także marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, europosłowie, prezesi korporacji bankowych, przedstawiciele związków zawodowych, prawnicy. 
 
„Mam poczucie, że w XXI wieku stanie się faktem stwierdzenie, że ludzie na wsi będą przedsiębiorcami” – mówił na uroczystej sesji w Katowicach pod koniec września 2012 r. Prezes Zarządu Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” – dr Jacek Janiszewski. 
 
Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu inauguracyjnym podkreślali, że pomysł powołania do życia funduszu pożyczkowego, który łączyłby ofertę pożyczkową z możliwością zakupów grupowych, objętych wspólnym ogólnopolskim mechanizmem poręczeniowym, to innowacyjne rozwiązanie i potrzeba chwili.
 
Jerzy Bartnik zwrócił uwagę, że ostatnio Komisja Europejska przyjęła zdecydowane stanowisko w kwestii wsparcia finansowego dla systemu pozabankowego. 
 
„Będziemy pierwsi. Zachód się od nas będzie uczyć” - zaznaczył z zadowoleniem.
 
Cechy nowego mechanizmu finansowego
 
Program „Samorządowa Polska” oferuje nowatorski system finansowego i produktowego wsparcia sektora MSP na terenie całego kraju, poprzez udzielanie długoterminowych, niskooprocentowanych pożyczek w wysokości do 25 000 euro. Udzielane one będą na preferencyjnych warunkach, a spłata kapitału podlegała będzie odroczeniu na wiele lat. Przedsiębiorca ma spłacać na bieżąco jedynie odsetki.
 
Dodatkowo finansowanie MSP uzupełnione będzie przez konkurencyjny kredyt bankowy, a także grupowy system zakupu towarów, usług czy technologii. Program opracowany przez grupę ekspertów zakłada także indywidualne doradztwo dla przedsiębiorcy, obejmujące: zbudowanie z nim razem 5-letniego programu inwestycyjnego (zakupowego), stworzenie oferty rozwiązań finansowych, obsługę przedsięwzięcia od strony formalno-organizacyjnej. 
 
Dodatkowym atutem projektu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu poręczeniowego, który będzie zabezpieczał spłatę zaciągniętych pożyczek oraz zakupionych w ramach grupowego systemu towarów czy usług.
 
Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” – w każdej gminie
 
Każda gmina uczestnicząca w programie, w zamierzeniach pomysłodawców, zostanie współwłaścicielem Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na zasadzie not for profit. Taki Fundusz udzielał będzie pożyczek przedsiębiorcom z terenu danej gminy.
 
Instytucją kontrolną, a także udzielającą wsparcia kapitałowego dla Funduszy Pożyczkowych będzie Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska”sp. z o.o, również działająca na zasadzie not for profit. Udziałowcami Krajowego Funduszu będą gminy, województwa, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje rządowe.
 
Wypowiedzi ekspertów
 
Prezydent Słupska, Maciej Kobyliński, twierdził: „Ludzie boją się banków. W moim mieście mam 10 tys. firm. Ja, jako samorządowiec, mogę sprawdzić, czy kredytobiorca jest wiarygodny. Ten fundusz to próba urzeczywistnienia kapitalizmu dla ludzi”.
 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul zwracała z kolei uwagę na wyjątkowość sieciowego charakteru projektu, a także rolę instytucji publicznej, która daje większe gwarancje, że będzie to projekt bezpieczny. Prof. Agnieszka Alińska z Narodowego Banku Polskiego w idei funduszu poręczeniowego widziała absorbowanie części ryzyka. 
 
Apelowano, by tworząc system pożyczkowo-gwarancyjny, nie ustawiać się opozycyjnie względem systemu bankowego, zwracano uwagę na konieczność przeprowadzenia pilotażu, innowacyjność struktury Rady Nadzorczej. Wszyscy mówcy podkreślali unikalność projektu i jego społeczną ważność. 
 
 
Tezy z wystąpień:
 
Aleksander Kwaśniewski
Gminny czy Miejski Samorządowy Fundusz Pożyczkowy to narzędzie z olbrzymimi w Polsce tradycjami, sięgającymi I połowy XIX wieku. I – nie boję się tego powiedzieć – z olbrzymią perspektywą. Mamy bowiem do czynienia z propozycją, która ma charakter powszechny, dostępny i odbudowujący to, czego nam dziś tak bardzo brakuje: społeczeństwo obywatelskie oparte na zaufaniu i służebnej roli władzy.
POWSZECHNY
Bo chcielibyśmy, aby Fundusz powstał w prawie każdej gminie, by był dostępny dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na cel tej pożyczki. Elementem tej powszechności jest także nowy model funkcjonowania. To nie ma być biuro, w którym znudzony urzędnik czeka na petenta. To ma być mobilny menadżer, który dotrze do każdego przedsiębiorcy, zapyta o problemy, doradzi, zaoferuje pomoc. Załatwi pożyczkę szybko, w systemie on-line i zaproponuje takie jej warunki, które będą najkorzystniejsze dla biznesu, który prowadzi przedsiębiorca. To ma być nie tylko pożyczka, ale także realne, długofalowe współinwestowanie na warunkach przyjaznych przedsiębiorcy.
ZAUFANIE
To kluczowe słowo w tym pomyśle. Wszak przedsiębiorca będzie pożyczał nie od zbiurokratyzowanego banku, lecz od swojej wspólnoty: od sąsiadów, od gminy. Gmina więc będzie musiała zbudować kooperację ze swoimi obywatelami na nowych zasadach, a i obywatel będzie musiał zrozumieć, że to nie jest sprytna gra z anonimowymi bankami, lecz rodzaj samopomocy sąsiedzkiej, bardziej przystający do współczesności. (…)
Wyrażam radość z faktu, że znaleźli się odważni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, którzy zdecydowali się na udział w tej inicjatywie od początku. To bardzo trudne. W polskiej administracji – i nie tylko w niej – nie ma skłonności do innowacji, do podejmowania inicjatyw, które nie są jeszcze „uleżane” i „ucukrowane”. Nadal w wielu instytucjach publicznych obowiązuje model oglądania się na drugiego, wyczekiwania na liderów. Wasza obecność świadczy jednak o tym, że w samorządowych szeregach nie brakuje przywódców, gotowych do poszukiwania nowych form działania, do przełamywania barier, do podejmowania i promowania nowych rozwiązań i instytucji. Mam nadzieję, że Wasz przykład będzie zaraźliwy. 
 
Prof. Michał Kulesza
Mikro i mali przedsiębiorcy nie żyją w Polsce ani w województwie. Oni żyją w skali lokalnej. Oczekują, że świat w tej skali będzie dla nich przyjazny. (…) Dzisiaj następuje stepowienie obszarów wiejskich. Likwiduje się szkoły, szpitale, infrastrukturę obsługującą te obszary. Program „Samorządowa Polska” jest nastawiony na Polskę, którą ja z dumą nazywam: „Polska Prowincjonalna”. Buduje on podstawy rozwoju gospodarczego. Udział samorządów jest konieczny. Od kilku lat, mimo ogromnych pretensji do kolejnych rządów, samorząd działa dobrze – na ile mechanizmy prawne i finansowe mu na to pozwalają. Ale nie ma instrumentów do kształtowania rozwoju gospodarczego. 
– Czy warto się w ten program zaangażować? Zapisałem się do tego towarzystwa, bo wierzę, że tak.
 
Prof. Jerzy Buzek
Chcę podziękować tym, którzy pracowali dotąd nad tym projektem. W sferze publicznej projekt zacznie żyć właśnie od dzisiaj. Koło zamachowe zastartowało w czasie trwania obrad II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To symboliczne. Społeczność małych miasteczek, wsi, którym ma służyć Fundusz, to najbardziej innowacyjne społeczności – jak miasteczka fińskie. 
 
Dzisiaj robimy kolejny krok w stronę decentralizacji, budujemy wolność. Na uwagę zasługuje powszechność i konieczność istnienia solidarności sąsiedzkiej tego przedsięwzięcia. Próbujemy działać w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego od wielu lat. Nie bardzo nam to wychodzi. Fundusz „Samorządowa Polska” to też jest tego typu współdziałanie. Dodatek do funduszy strukturalnych, tak to trzeba traktować. Nie demontujemy poprzednich sposobów współdziałania. Chcemy je ożywić. Polska ma doświadczenie w pracy w samorządzie. Dołączmy do tego samorząd gospodarczy i finansowy i niech inni przyjeżdżają tu, by się uczyć!
 

Brak dostępu do kredytów - bolączka przedsiębiorców MSP
 
Z badań prowadzonych wśród polskich przedsiębiorców sektora MSP wynika, że zaledwie ok. 8% z nich korzysta z zewnętrznego finansowania. Stosowny wskaźnik dla całej UE wynosi ok. 52%; a w USA to ponad 70%. Ci sami przedsiębiorcy za główną barierę rozwoju dość zgodnie uznają brak łatwego dostępu do kredytów i pożyczek. W ostatnich miesiącach ta bariera rośnie, nie maleje.
/Tezy z wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego/
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY