Wydrukuj tę stronę
wtorek, 30 październik 2012 09:37

Krajobrazy miast i gmin widziane "Na Nowo"

Napisane przez 

Coraz ważniejszym zadaniem samorządów jest wykorzystywanie niestandardowych rozwiązań w kreacji zieleni miejskiej. Może warto stworzyć w mieście np. ogród sensoryczny albo poprowadzić nowe trasy turystyczne na obszarach nieczynnych terenów kolejowych?

Pomysł wspólnego działania z Fundacją Promocji Gmin Polskich, w ramach promowania inicjatyw związanych z zagospodarowaniem zielenią terenów gminnych po to, aby stały się one istotnym elementem wizerunku nowoczesnego miasta, zrodził się dzięki trójce dyplomowanych absolwentek Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które połączyła wspólna pasja do: sztuki, przyrody, architektury i designu. Młode projektantki są zafascynowane zwłaszcza nowatorskimi i oryginalnymi rozwiązaniami, wykorzystującymi naturalne materiały, urbanistyczne nieużytki i materiały pochodzące z recyklingu.

Powołały one do życia zespół projektowy „NaNowo”, który mógłby wykorzystywać doświadczenia i kontakty Fundacji do organizacji interaktywnych spotkań z samorządami i środowiskami lokalnymi, by wspólnie działać na rzecz kształtowania estetycznego i funkcjonalnego krajobrazu w gminach.Zespół przygotowuje dokumentację projektową: inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką zieleni, projekty: koncepcyjny, wykonawczy, budowlany. W szczególności opracowuje projekty ogrodów sensorycznych na potrzeby hortiterapii, naturalnych placów zabaw oraz rewitalizacji otoczenia zamkniętych linii kolejowych. Zespół dodatkowo zajmuje się działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej, organizuje warsztaty, partycypuje w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej przez dzieci.  

Sensoryczne ogrody – hortiterapia

Hortiterapia jest formą leczenia rozmaitych schorzeń, zarówno psychicznych jak i fizycznych, dzięki obcowaniu chorych ze specjalnie zaprojektowaną roślinnością. W Europie Zachodniej to dynamicznie rozwijająca się metoda nie tylko leczenia, ale i rehabilitacji. Polega ona na odpowiednim kształtowaniu przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, domów dziecka, domów opieki społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków terapii zajęciowej poprzez wykorzystanie odpowiedniego materiału roślinnego, by ułatwić korzystanie z ogrodu zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, ale nie tylko. Powstające, zwykle w miastach, ogrody pozwalają na odczuwanie przez osoby niepełnosprawne szerokiej gamy wrażeń pozawzrokowych: słuchu, węchu, dotyku czy smaku.

Zespół „NaNowo” opracowuje projekty koncepcyjne i wykonawcze takich ogrodów. Kreując je szuka inspiracji w istniejących już obiektach zlokalizowanych przy placówkach terapeutycznych w Europie Zachodniej.

Projekt adresowany jest zwłaszcza do jednostek samorządowych oraz inwestorów prywatnych.

Hortiterapia – obok agroturystyki – stwarza realną szansę na przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Może przyciągać zarówno sponsorów, jak i turystów zainteresowanych nie tylko wypoczynkiem, ale również poprawą swego zdrowia.

Więcej na temat czytaj w magazynie „Gmina” nr 138/2012.

 

Rewitalizacja otoczenia zamkniętych linii kolejowych

Tereny zamkniętych linii kolejowych straszą. Można jednak dokonać ich rewitalizacji poprzez budowę na ich obszarze ścieżek do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, czy konnej. Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystuje się pojazdy szynowe, adaptuje nieczynne perony i dworce. Terenom zanieczyszczonym oraz nieczynnym składowiskom odpadów przywraca się wartości użytkowe przez obsadzanie ich roślinami do fitoremediacji. Kształtowanie krajobrazu za pomocą takich roślin pozwala na oczyszczanie gleby, wody i powietrza.

Fundacja Promocji Gmin Polskich, w partnerstwie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przystąpiła do realizacji programu budowy tras turystycznych na nieczynnych torach kolejowych. Projekt adresowany jest do samorządów terytorialnych, które przejmują grunty i należącą do nich infrastrukturę kolejową.

Więcej na ten temat czytaj w w magazynie „Gmina” nr 132/2011.

Redakcja